Generalforsamling og indlæg fra Energy Cluster Denmark

Generalforsamlinger
Jydsk Sektion
Søren Frichs Vej 34A, Aarhus
April 19, 2023 17:30

Kl. 17.30

Indlæg Energy Cluster Denmark

Indlæg fra Energy Cluster Denmark. En klynge som Elektroteknisk Forening er blevet medlem af. Johannes KromannBie vil foredrag om Danmarks klyngeorganisation ved Johannes Kromann Bie Energycluster.dk.

  • Kort intro
  • Præsentation af Danmarks energiklynge
  • Danmarks energiprioriteringer og udfordringer
  • Alternative grønne energier
  • Hvordan kan vi nyttiggøre samarbejdet mellem Elektroteknisk Forening og Energycluster.dk

Ca. kl. 18.30

Generalforsamling Elektroteknisk forening Jydsk sektion

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse.
4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen,
det reviderede budget for det indeværende år samt budget for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.
5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. Bestyrelsen består pt af:

-          Steffen Lind Kristensen –på valg, modtager genvalg

-        Ledig – på valg

-        Kristen Rørby – ikke på valg

-        Michael Hytting – ikke på valg

-        Ole Leth Frisenvad – på valg, modtager genvalg

6. Valg af revisor.
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
8. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen fremsendes til Kristen Rørby mail: kro@dinel.dk inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen tages alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, dog gælder det, at forslag til lovændringer og til opløsning af foreningen følger reglerne i lovenes §15 og 16

Arrangementet er gratis og varer cirka 2½ time inkl. spisning.

Tid: onsdag den 19. april kl. 17.30

Sted: AFRY, Søren Frichs Vej 34A, og 34C, holdes i 34C, 8230 Aarhus

Tilmelding: Senest den 14. april 2023 til kro@dinel.dk

Venlig hilsen

Elektroteknisk forening Jydsk sektion

Hent invitationen som PDF her.

Nyheder og aktiviteter

Følg med i de seneste nyheder og aktiviteter

Vil du have besked som én af de første når der sker noget nyt?

Tak for din tilmelding.
Oops! Something went wrong while submitting the form.