Generalforsamling og foredrag med Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme

Generalforsamlinger
Nordjysk Sektion
COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg
March 19, 2024 16:30

Nordjysk Sektion afholder generalforsamling og foredrag hos COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

Tirsdag d. 19. marts 2024 kl.16:30 med følgende program:

kl.16:32 Velkommen ved COWI

kl. 17.00 Indlæg/foredrag med Dansk Fjernvarme. Her tager Projekt- og udviklingskonsulent, Kim Behnke fra

Dansk Fjernvarme, os med ind i maskinrummet, han kommer omkring mange af de emner der i dag

er på dagsordenen i energisektoren.

Dansk Fjernvarme -nu og i fremtiden. Se vedlagte invitation

kl. 18:30 Spisning

kl. 19.30 Generalforsamling Elektroteknisk Forening, Nordjysk Sektion

Generalforsamling afholdes med følgende dagsorden ifølge vedtægternes §11

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. v/formanden Frank Møller Johansen

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse. v/kasser Claus Frøslund

4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen, det reviderede

budget for det indeværende år samt budget for det kommende år med det hertil knyttede kontingent. v/kasser

Claus Frøslund

5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Claus Frøslund og Leif Kjeldsen + vakant er på valg. Frank Møller

Johansen og René Aaholm er ikke på valg.

6. Valg af revisor. Niels Bæhrntsen er på valg.

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Forslag til behandling skal sendes skriftlig til formand frank.johansen@aalborg.dk senest 12. marts 2024.

8. Året 2023’s jubilarer vil blive fejret (kun de der møder op til generalforsamlingen).

9. Eventuelt

Husk, at du altid er velkommen til at tage en kollega med til vore arrangementer.

Pris kr. 100,00. Hvis man kun deltager i generalforsamlingen er deltagelse gratis.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 15. marts 2024, gerne hurtigst muligt Frank M. Johansen, mail: frank.johansen@aalborg.dk

eller sms på telefon 25204664 -Husk at skrive hele dit navn.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Elektroteknisk Forening • Nordjysk Sektion

Download invitationen som PDF ved at klikke her.
Nyheder og aktiviteter

Følg med i de seneste nyheder og aktiviteter

Vil du have besked som én af de første når der sker noget nyt?

Tak for din tilmelding.
Oops! Something went wrong while submitting the form.