Generalforsamling København - Sjælland Sektionen

Generalforsamlinger
København - Sjællands Sektion
Phoenix Contact A/S, Hammerholmen 43C, 1. tv., 2650 Hvidovre
April 11, 2024 17:00

Dagsorden for generalforsamlingen den 11. april.2024 kl. 17:00

hos Phoenix Contact A/S, Hammerholmen 43C, 1. tv., 2650 Hvidovre

• Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Jennum.

• Aflæggelse af beretning for de forløbne år.

• Forelæggelse af sektionens reviderede årsregnskab 2023 for godkendelse.

• Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab 2022 for hovedforeningen, samt budgettet for indeværende år med det hertil knyttede kontingent.

• Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og 2 i lige år

- Peter Andersen er på valg.

- Preben Sørensen er på valg.

- Christina Brædder er ikke på valg.

- Kirsten Holst er ikke på valg.

- Henning Lippert er ikke på valg.

• Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Ole Jennum.

• Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

• Eventuelt

Bestyrelsen

Download invitationen som PDF ved at klikke her.
Nyheder og aktiviteter

Følg med i de seneste nyheder og aktiviteter

Vil du have besked som én af de første når der sker noget nyt?

Tak for din tilmelding.
Oops! Something went wrong while submitting the form.