top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2021-05-15 Hovedbestyrelsesmøde i Munkebo

Kort resume fra hovedbestyrelsesmøde nr. 690 den 15. maj 2021

 • Formanden bød velkommen i Munkebo på Fyn og indledte med en opdatering fra det seneste møde. Siden marts er der ikke sket så meget ude i sektionerne, krisen har trukket ud.

 • Pengene skal ud og arbejde og tilbage til medlemmerne, når vi kan komme i gang igen. Alle sektionerne står på spring for at komme i gang. Vi er klar og medlemmerne er klar!

 • Omkring medlemssituationen, så er der i forbindelse med kontingentopkrævningen igen sket udmeldelser. Det er som det plejer at være. Medlemstallet er kommet under 600. Situationen strammer gradvist til.

 • Grundfos vil gerne overtage vores bogsamling indeholdende Elektroteknikeren/Elteknik tilbage fra foreningens start. De har indrettet et nyt museum med professionel ledelse og offentlig adgang den første weekend hver måned og senere vil de også åbne en bogsamling, hvor vores bøger kommer til at indgå. Vores historiske arkiv rummer også andre effekter, bl.a. gamle protokoller, fotos mv., som vi skal forholde os til på de kommende møder.

 • Som nævnt på mødet i marts har vi forespurgt ved Techmedia om de kunne overtage en større del af medlemsadministrationen og kontingentopkrævningen.Desværre fik vi det svar tilbage, at de i stedet gerne ville helt af med opgaven her pr. 31/12 2021. Opgaven ligger ikke godt for dem mere. Løsningen er at vi sender ”manuelle” opkrævninger ud til alle, evt. pr. brev. Hvem der skal gøre det næste år bør der tages beslutning om inden udgangen af året.

 • Det har i pressen været omtalt, hvor besværligt livet efterhånden er for foreninger i forbindelse med administration af deres bankkonti.  Også bankgebyrerne fylder efterhånden noget i regnskabet, fx er der gebyrer, når revisoren laver bankforespørgsler eller når banken skal indhente legitimation mv. Det er uhensigtsmæssigt, at vi i hovedforeningen har bankkonti i flere banker. Derfor blev det besluttet at vi afvikler kontoen i Danske Bank.

 • Vi har relativt få værdipapirer - og pga vedtægterne kun obligationer, som pt ikke giver renter. Samtidigt er der et såkaldt LEI-gebyr for virksomheder for overhovedet at kunne handle værdipapirer. Gebyret udgør 800 kr. pr. år. Det blev besluttet at værdipapirerne og depotet kan afvikles gradvist.

 • Vi er efterhånden for lille en forening til at vi skal have en statsautoriseret revisor, og det er ikke længere begrundet i vedtægterne eller i landets lovgivning.  Det blev besluttet at ophøre med denne revision.

Generalsekretæren går af

Vi søger en afløser for generalsekretæren som har valgt at gå på pension og arbejdet med at finde en afløser er i gang,

Han varetager følgende funktioner:

 • Sekretær i hovedbestyrelsen
 • Webmaster
 • Nyhedsbrev
 • Medlemsadministration inkl. kontingentopkrævning
 • Kasserer i hovedbestyrelsen

I alt drejer det sig om et bijob på ca. kvart tid.

Kender I nogen der kunne være interesserede, så kontakt sekretæren på info@dkef.dk.

Hvordan kommer vi videre efter Corona?

Landsformanden indledte en kreativ proces, hvor vi skal gentænke foreningen. Vi befinder os i en ny situation, som kalder på forandringer. Efter Corona er det som at starte op på ny. Der er en række forhold, som vi må tage bestik af og forholde os til:

 • Kan vi skabe fornyelse og dermed tiltrække medlemmer via de sociale medier?
 • Vil firmaerne igen tage imod besøg af foreninger som os?
 • Har vi mulighed for (og kræfter til) at etablere arrangementer med foredragsholdere udefra?
 • Vil det gavne med et nyt navn?
 • Der skal måske findes en ny måde at organisere foreningen på?
 • Hvordan ser bestyrelserne, det skal køre i sektionerne og hvad skal ligge i hovedforeningen?
 • Hvor ligger behovene og hvordan dækker vi dem bedst?
 • Hvad skal vi samarbejde om i hovedforeningen og hvor meget kan flyttes ud i sektionerne?
 • Hvis vi skulle starte en helt ny forening i dag, hvad er det så for behov vi ville dække?

Næste hovedbestyrelsesmøde holdes torsdag den 16. september 2021 kl. 10.00 hos Cubic i Brønderslev.

Der er desuden foreløbigt aftalt endnu et møde torsdag den 18. november kl 10.00 i Herlev.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.