top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2021-03-16 Formandens beretning

Beretning for året 2020

Al vores planlægning faldt til jorden med nedlukningen af Danmark i forbindelse med Coronakrisen.

Hovedbestyrelsesmødet i marts 2020 holdt vi hos Cubic i Brønderslev, og det andet i september hos Afry/P.A.P i Aarhus.

I betragtning af Coronaens hærgen gik det jo OK med selve hovedbestyrelsesmøderne, men det var jo så stort set det eneste, der kunne gennemføres i foreningens regi i 2020.

Det første hovedbestyrelsesmøde var med Jørgen Heine for bordenden. Der blev som vanligt snakket om medlemsudviklingen, som også i 2019 havde fortsat i nedadgående retning.

Emnet med, at Anders ønsker at stoppe som sekretær, kom på dagsordenen og det tager vi med som et punkt på det næste møde, som forhåbentligt igen bliver med fysisk fremmøde.

Regnskabet for 2019 var OK. På mødet blev det vedtaget at hæve kontingentet til 550 kr. Dette for at vende tilbage til traditionen med at følge prisudviklingen og for ikke at tære for meget på egenkapitalen.

Markedsføringstilskuddet til sektionerne på 50.000 kr. pr. år valgte vi at fjerne i 2021. 
Og markedsføringsposten blev reduceret fra 30.000 kr. til 15.000 kr.

På efterårets møde fortsatte vi med nogle mindre besparelser på Anders’ ydelser, denne gang foranlediget af den aktuelle nedgang i aktiviteterne.

Vi drøftede i det hele taget Coronasituationen og det forhold, at medlemmerne ikke mærker meget til foreningen. Vi må til at tænke nyt. Vi må forvente, at virksomhederne vil være tilbageholdende med igen at åbne for besøgende. Tekniske foredrag på neutral grund blev drøftet som en mulighed, mange virksomheder vil gerne stille op. Bestyrelserne opfordredes til at tænke over alternative måder at holde møde på og i øvrigt informere medlemmerne på, så vi fortsat lever op til vores formål.

Da der i årets løb ikke har været mulighed for at sætte nye skibe i søen, vil emnet tages med som et punkt på dagsordenen for det næste møde.

Medlemsudviklingen: Mærkeligt nok har vi ikke oplevet større nedgang end normalt i 2020. Medlemmerne er åbenbart loyale og har udvist tålmodighed med os.

Medlemstallet er jo som bekendt faldet siden firserne, hvor det toppede ved omkring 3.000 medlemmer. Aktuelt er vi 621 (19. februar).

afgangtilgangnetto
201311031-79
20147734-43
20156444-20
20167723-54
201710522-83
20189818-80
20199328-65
20206112-49
Gennemsnit8627-59

Dødsfald: Vi har igen mistet flere af de trofaste medlemmer, som har været med i rigtig mange år. Bl.a. Peer Martin Larsen, som jævnligt skrev referater for København-Sjællands Sektion. Han nåede at være medlem i hele 60 år.

3493Jørgen Zohnesen2750Ballerup12-12-1959
3145Svend Holm9400Nørresundby12-04-1956
6245Torben Mellerup Kristensen7130Juelsminde15-01-1982
2745Holger Viuff Biede8382Hinnerup13-12-1951
7403Jørgen Glyb3500Værløse15-03-1989
2968Tage Sørensen5000Odense C28-05-1954
4305Knud Christensen5600Faaborg13-07-1966
3893Pentti J.Bruun4760Vordingborg28-02-1963
3513Peer Martin Larsen2800Kongens Lyngby29-02-1960
6182Preben Hansen9700Brønderslev15-08-1981
8790William Paulsen9440Aabybro01-01-2001

Arrangementer: Vi plejer her at have noget statistik med om arrangementerne. Men der er jo ikke meget at fortælle denne gang. Det, vi nåede at planlægge, måtte aflyses igen.

Undtagelserne er Sydjysk Sektion, som holdt et arrangement i Kolding sammen med IDA Elteknik omhandlende H.C. Ørsted og den eventyrlige elektromagnetisme. Dette møde blev dog også flyttet og udsat, inden det så kunne afholdes. Og Jysk Sektion nåede som eneste sektion at holde generalforsamling, det foregik på Navitas, hvor man også havde et oplæg om den nye bekendtgørelse.

Men ellers var der i årets løb mange eksempler på spildte kræfter med arrangementer, som møjsommeligt var planlagt, men som så måtte udskydes, og derefter til sidst aflyses.

Varetagelse af sekretariatsopgaverne fremover: Anders har lovet at fortsætte indtil vi har fundet afløsning. Fordi det jo er vanskeligt at etablere en ny måde at organisere det med den inaktive tilstand, som foreningen befinder sig i pt.

Sektionsbestyrelserne har fx heller ikke haft tilstrækkelig mulighed for at undersøge, om der er interesserede kandidater internt i foreningen.

Punktet tages med på det kommende hovedbestyrelsesmøde.

Bladet: Elteknik er fra og med nr. 2 i marts slået sammen med Installations Nyt. Det sammenlagte blad har fået navnet El+Energi, og det udkommer 8 gange årligt. Eltekniks indhold og temaer vil fortsat være til stede. Rolf Sylvester-Hvid fortsætter som redaktør, og han vil som stærkstrømsmand være med til at sikre, at de områder vores medlemmer beskæftiger sig med, fortsat dækkes. Bladets oplag bliver væsentlig større.

Kontingentopkrævning: I år kører det som det plejer.

Vi har forespurgt om Techmedia kunne overtage Anders’ del af opkrævningen. Men Techmedia meddelte, at de tværtimod ønsker at stoppe med kontingentopkrævningen med udgangen af indeværende år.

Så vi skal finde et alternativ, hvilket jo måske er enkelt nok, idet sekretæren jo i forvejen sender ”manuelle” opkrævninger ud til en del af medlemmerne. Det kan udvides til at omfatte alle.

Det bliver til max. samme pris som Techmedia tager, og portoudgiften (til de få, der ikke har oplyst e-mail) vil være mindre end det, som vi i dag betaler i gebyrer til Nets/Betalingsservice.

Desværre kan vi så ikke længere opkræve over Betalingsservice, med den automatik, der ligger i medlemmernes betaling her. Vi har tidligere her i hovedbestyrelsen vendt problematikken og har frygtet, at dette kommer til at koste os en nedgang i medlemstallet.

Men det ser ud til, at vi med 600 medlemmer er for lille en forening til, at det kan lade sig gøre.

Når Anders stopper, er det jo så en opgave, som den nye kasserer i hovedforeningen overtager. Eller det kan overtages af de fem kasserere i sektionerne.

Dette er noget vi skal drøfte på det kommende møde.

Afslutning: Jeg ved, at sektionsbestyrelserne har lagt meget arbejde i planlægning af arrangementer i årets løb, trods det at det meste måtte aflyses.

Jeg vil gerne takke alle hovedbestyrelsesmedlemmer og også alle de andre bestyrelsesmedlemmerne i sektionerne for indsatsen i året 2020.

Og bede jer om at videresende en stor tak til medlemmerne for tålmodigheden og for loyaliteten.

Så med denne tak vil jeg slutte min beretning.

Landsformand Bent Cramer

Beretningen blev godkendt


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.