top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2019-04-09 Jydsk generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen i Jydsk Sektion den 9. april 2019

Punkt 1: Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på vegne af bestyrelsen Erik K. Rasmussen som dirigent.. Der var ikke modkandidater, så Erik K. Rasmussen takkede for valget og gav straks ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

Punkt 2: Beretning for det forløbne år

Denne beretning gælder perioden fra sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 5. april 2018 hos ELCON på Ryhavevej i Aarhus. Efter generalforsamlingen besøgte vi DNU, det ny universitets hospital i Skejby.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste års generalforsamling:

  • Formand: Steffen Lind Kristensen
  • Næstformand: Børge Terkelsen
  • Kasserer: Kristen Rørby
  • Sekretær: Michael Hytting
  • Medlem: Ole Leth Frisenvad

Bestyrelsen har afholdt fem møder: 17. maj 2018, 28. august 2018, 19. september 2018, 27. november 2018 samt 22. januar 2019

Der har været følgende medlemsarrangementer:

Den 5. april 2018: DNU

Efter generalforsamling 2018, tog vi ud på Skejby Sygehus, hvor Brian Guldbæk viste den tilhørende 60 kV station. Dette var et interessant indlæg om hvorledes man designer et anlæg med infrastruktur som en dansk provinsby som fx Skagen. Endvidere så vi de store dieselgeneratorer, som sikrer at sygehuset kan starte fra blackstart på mindre 15 sekunder.

17. maj 2018: Tivoli friheden

I et forrygende sommervejr besøgte vi Tivoli Friheden i Aarhus for at høre lidt om de tekniske installationer og udfordringer med samme i forlystelsesparken. Vi blev modtaget af elektriker Michael Thorgaard, som var vor guide under besøget i Friheden. Vi var tæt på flere forlystelser, eksempelvis Cobraen, som jeg kunne forstå havde en række startproblemer, men som efter sigende skulle køre godt nu.

Aftenen sluttede med en lækker buffet med drikkevarer. Under bespisningen var der mulighed for at få stillet de sidste spørgsmål og som følge deraf få stillet den sidste nysgerrighed omkring Tivoli Friheden.

12. september 2018: Heldagstur til Green Tech og Lego House

Den 12. september 2018 drog vi på en heldagstur, hvor vi mødtes i Green Tech Center i Vejle og fik en rundtur på anlægget. Her så vi de nyeste tiltag i klimaforbedrende teknologier. Efter dette besøg gik turen mod Billund hvor vi skulle have en privatrundtur i Lego House.

Vi fik dog en dejlig frokost på Hotel Bredehus i Bredsten inden vi satte næsen mod Billund.

4. december 2018: Julemøde med besøg hos Mercedes og spisning på Teater Cafeen

Den 4. december 2018 mødtes vi hos Ejner Hessel til et kig ind i fremtiden. Her præsenterede Mercedes fremtidens køretøjer. De introducerede Big Data til overvågning af flådekøretøjer, selvkørende biler samt elbiler. Det var interessant at se, hvad fremtiden bringer, men jeg havde gerne oplevet en prøvetur i en Mercedes elbil.

Arrangementet var lavet i samarbejde med IDA. EF forsatte på Teatercafeen for den årlige julefrokost. Humøret var højt og maden god.

30. januar 2018: Lisbjerg forbrænding

Onsdag den 30. januar besøgte vi Lisbjerg forbrænding Her så vi hele det enorme anlæg. Vi fik set både affaldsforbrændingsovnene og halmovnene, endvidere besøgte vi både affaldsforbrændingskontrolrummet og kontrolrummet hvor halmen blev aflæsset og indvejet inden det blev sendt til forbrænding.

Vi afsluttede med en sandwich.

22. marts 2018: Ginsmagning hos Njord Gin

Planen er at vi skal have en årlig event, hvor vi næste gang vil kigge på, øl, vin eller lignende.

Kommende aktiviteter og arrangementer:

  • Torsdag, den 23. maj 2019 kl. 15.00. LEGO House i Billund
  • Torsdag, den 12. september 2019 kl. 14.00. Besøg i Energinets kontrolrum i Erritsø.

Medlemssituationen

Det er ikke en hemmelighed, at vores sektion og hele foreningen gennem de seneste mange år har haft faldende medlemstal. Lige nu er vi 125 mod 134 sidste år. På landsplan er vi 749 mod 814 medlemmer sidste år.

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Som nævnt sidste år arbejder Hovedbestyrelsen intenst på at vende den kedelige udvikling.

Dette har medført ekstra aktivitet og 2 ekstra ordinære hovedbestyrelsesmøder udover de normale 2.

Hovedbestyrelsen har nedsat 2 arbejdsgrupper:

En som skal kigge på et nyt navn til foreningen.

En evt. navneændring for foreningen skal tiltrække nye medlemmer mens foreningens DNA fastholdes. Fra Jydsk Sektion deltager formanden

Der er endvidere nedsat en arbejdsgruppe som skal se på brugen af sociale medier såsom Facebook og Linkedin, ligeledes repræsenteret ved formanden.

Kontingentnedsættelse

Kontingentet er blevet nedsat fra 785 kr. til 535 kr. årligt. Et godt tilbud: Medlemskab er nu gratis i indmeldelsesåret

Formanden sluttede sin beretning med at en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

Michael træder ud af bestyrelsen efter knap 10 år; og fik en stor hånd som tak og en vingave.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse

Regnskabet blev forelagt af kassereren og godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4: Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for det indeværende år samt budget for det kommende år med det hertil knyttede kontingent

Materialet forelå ikke, hvorfor dirigenten foreslog dette vedlagt referatet. Der er et link til regnskabet her.

Punkt 5: Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne

Der var genvalg til Steffen Lind Kristensen og Ole Leth Frisenvad og nyvalg af Poul Flyger, der afløser Michael Hytting, der ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Velkommen til det nye bestyrelsesmedlem..

Punkt 6: Valg af revisor

Ejvind Olsen blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 7: Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 8: Eventuelt

På et spørgsmål fra et medlem om, hvorledes bestyrelsen ser på, der inviteres gæster med, var svaret, at dette behandles individuelt fra situation til situation, men at det drejer sig om, at inviterede gæster bør være potentielle medlemmer af foreningen. Der blev fra et medlem givet udtryk for, at der ikke bør være gæster til generalforsamlinger.

Hermed blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet og formanden takkede for fremmødet og dirigenten for god og effektiv styring af generalforsamlingen.

Børge Terkelsen


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.