top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2017-12-12 Dokk1

Jydsk Sektions årlige julemøde blev i år holdt på et af Aarhus Bys nye stoltheder – Dokk1 - med efterfølgende hyggeligt samvær og spisning på Aarhus Street Food. I år havde sektionen valgt en noget anderledes form for, skal vi kalde det julemenu. Bestyrelsen havde dog opfattelsen af at, skal vi kalde det det alternative islæt, blev godt modtaget.

Vi mødtes i forhallen på Dokk1 kl. 15.45 idet alle mand skulle være klar til rundvisning kl. 16.00. Et ganske pænt fremmøde på 20 personer var således klar til rundvisning til aftalt tid. Vi blev vist rundt af Mads Hansen, der, som elektriker, havde været med til at bygge Dokk1, og starten foregik i et af sidelokalerne, hvor vi fik en grundig indføring i Dokk1 og hvad bygningen består af:
 • Bygningens bruttoetageareal: 28.000 m2
 • Areal til udlejning: 10.500 m2
 • Areal til ankomstcenter: 500 m2
 • Arealer til teknik og depot m.v.: 4.000 m2
 • Kælder: Volumen med plads til automatisk P-anlæg med 1.000 biler
 • Overdækket udeareal under bygningen: 10.500 m2
 • Antal forventede daglige besøgende: 3.500 personer
 • Antal cykelparkeringspladser: 500 stk.
 • Anlægssum: Ca. 2 mia. kr. Det var, hvad man forventede.
Herunder kan ses et par af de tal, man så er nået op på:
 • Der har været 1,4 mill. besøgende siden åbningen, det svarer til ca. 3.000 om dagen
 • Der er 300 ansatte
 • Der er 200 lejere
Ellers er navnet Dokk1 navnet på det kulturhus, der blandt andet indeholder Aarhus Hovedbibliotek og Borgerservice ved Hack Kampmanns Plads på havnen i Aarhus. Det er det centrale byggeri i projektet Urban Mediaspace, der omdanner Aarhus inderhavn fra industrihavn til byrum og er opført i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Realdania. Det er projekteret af Schmidt Hammer Lassen og ALECTIA.

Dokk1 har et samlet areal på omkring 60.000 m², hvoraf bibliotek og borgerservice omfatter ca. 17.500 m², mens 10.500 m² er til udlejning og cirka 30.000 m² er parkeringskælder. Bygningen huser blandt andet en multisal med 300 siddepladser til teater, filmfremvisning, koncerter, samt en børneteatersal med 70 siddepladser. Huset omfatter Europas største automatiske P-anlæg med 1.000 underjordiske parkeringspladser. Dokk1 Station er en letbanestation som ligger delvist under Dokk1.
Dokk1 er det største offentlige bibliotek i Skandinavien og samtidig det største kulturbyggeri i Danmark siden Operaen i København. 

Navnet Dokk1 blev udvalgt som vinder i en åben navnekonkurrence i 2012, med en række faste kriterier. Navnet har flere betydninger og kan udtales på flere måder. Én af udtalemåderne er Dokken, med en klar reference til placeringen ved havnemolen. Et-tallet er bl.a. valgt for at gøre navnet unikt og synligt, også i en international sammenhæng. Samtidigt refererer det til det nyopførte aktivitets- og idrætshus Globus1 i Gellerup og trækker derved en abstrakt tråd med internationalt udsyn på tværs af Aarhus konkrete geografi, kvarterer, forskellige kendetegn og befolkningsgrupper.
Det understreger bl.a. at kultur-, medie- og bibliotekshuset er for alle og rækker ud i verden på tværs af grænser. De samme værdier går igen i navnet på legepladsen Kloden, der er opført på betondækket rundt om huset. 

Urban Mediaspace omfatter ud over Dokk1 også frilægning af den sidste del af Aarhus Å, en omlægning af trafikken omkring havnen, klimasikring af midtbyen og forberedelser for letbanen. Som del af projektet er endvidere anlagt to nye pladser til offentlig brug: Hack Kampmanns Plads ved Hack Kampmanns berømte toldbodbygning samt Havnepladsen, der bliver en af Aarhus' største pladser. 

Det samlede byggebudget for Urban Mediaspace er på kr. 2,1 milliarder, herunder kr. 500 millioner for det automatiserede P-anlæg ved Dokk1 alene.

I juni 2016 viste en undersøgelse af vindspærrepladerne på Dokk1, foretaget af Teknologisk Institut for Aarhus Kommune, at 6.400 kvm udvendige MgO-plader havde suget fugt, med rust og råd til følge. Det blev vurderet nødvendigt at udskifte pladerne omgående for at undgå større permanente bygningsskader.

Efter at have gennemgået rapporten fra Teknologisk Institut vurderede en af landets førende eksperter på området, Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik A/S, at omkostningerne til udskiftning af MgO-pladerne på Dokk1 og udbedring af følgeskaderne ville løbe op i ca. 3.000-4.000 kr. pr. kvm, hvilket ville give en samlet udgift på 19-26 mio. kr.
Pladerne blev udskiftet i sidste kvartal af 2016 og første kvartal af 2017. Aarhus Kommune finansierede renoveringen, men det er endnu ikke afgjort hvem der endeligt skal betale. 

Arkitekturen og bygningen
Generelt er Dokk1 ikke bare en bygning. Det er et sted for udveksling af viden og muligheder, et kulturelt mødested, der ændrer opfattelsen ikke bare af Europaplads og havnen, men af hele byen. Åbenhed og kontakt til byen 360 grader rundt er de ord, som bedst beskriver det arkitektoniske design for Dokk1. Husets helt åbne facade skaber en bevidst
sammenbinding mellem ude og inde og sikrer sammenhæng med omgivelserne – det moderne byliv, den historiske bykerne, den industrielle havn, vandets store, åbne flade, og horisont. Europaplads strækker sig ind under bygningen, og der opstår et overdækket, udendørs ankomst- og transitområde med en helt speciel karakter. Her mødes rejsende på en dynamisk og lys plads med åbne facader til åen, vandet, byen og de nye havnepladser.

Store, skulpturelle trapper forbinder niveauet ovenover med promenaden langs åen og havnen og skaber en fysisk forbindelse mellem bygningen og byen. Samtidig giver adgangen til det udendørs areal på niveau 1 mulighed for at komme op i højden, hvor man virkelig kan opleve udsigten til det store havnebyrum og horisonten.

Legepladsen
Kloden er Dokk1’s førsteklasses legeplads i første sals højde. Legepladsen er opført på det store, udendørs dæk, der omkranser Dokk1 syv meter over jorden. På dækket møder du Bjørnen, Havørnen, Den kinesiske drage og Aben – når du altså ikke lige springer fra isflage til isflage. Legepladsen består af fem primære legeområder, som hver repræsenterer en verdensdel, og som tilbyder forskellige legemuligheder. På denne måde får man forskellige legeoplevelser, alt efter i hvilken retning man leger. De fem områder er forbundet af en jordomrejse rundt om huset, der er markeret i dækket og krydret med fortællinger og sjove facts. Legepladsen er målrettet hele familien som et sted, hvor børn og voksne kan lege sammen.

Kerneværdier
Med mennesket i centrum skal Dokk1 være byens hjerte for viden og kultur. Gennem en inddragelsesproces med deltagelse af borgere, brugere, netværk, medarbejdere og politikere er der udviklet syv kerneværdier for Dokk1:
 • Borgeren som udgangspunkt
 • Livslang læring og fællesskab
 • Mangfoldighed, samarbejde og netværk
 • Oplevelser og kultur
 • Brobygger mellem borger, teknologi og viden
 • Fleksibel og professionel organisation
 • Bæredygtigt ikon for Aarhus
De nævnte syv kerneværdier er vedtaget af Aarhus Byråd.

P-anlægget
Et innovativt, fuldautomatisk P-anlæg med 1.000 pladser er en væsentlig del af Dokk1. Her afleverer man sin bil i en lys og imødekommende terminal med udsigt over havet, hvorefter teknikken tager over og løfter bilen ned på en hylde i det underjordiske lager. Det at parkere skal være en arkitektonisk gennemtænkt kvalitetsoplevelse. Med sin fuldautomatiske løsning er P-anlægget det mest avancerede i Europa samtidig med det er Europas største automatiske p-anlæg. Parkeringsterminalerne, hvor man afleverer og henter sin bil, udgør en integreret del af pladsen under bygningen. Her ligger de som lette og gennemsigtige glasbokse på en rambla, der løber ned mod vandet. Man sætter bilen i en boks, og den forsvinder ned i jorden. Herefter kan man bevæge sig op i bygningen, eller man kan bare fortsætte ud i byen. Når man henter bilen, leveres den igen på overfladen. Det automatiske P-anlæg er en investering i byliv og livskvalitet i Aarhus. Det erstatter en masse overfladeparkering på gader og pladser, så byens borgere får mere plads til at udfolde sig. Anlægget skal være inspiration til, hvordan man kan skabe parkeringsløsninger, der er velintegrerede i byen og en kvalitetsoplevelse for brugerne.

Klimasikring
For at beskytte midtbyen omkring Aarhus Å mod fremtidige oversvømmelser fra havet er der indarbejdet klimasikring i projektet. Klimatilpasningen består dels af et sluse- og pumpeanlæg ved mundingen af Aarhus Å og dels af en højvandsbarriere på strækningen fra Dokk1 til Skolegade. Ved normale vandstande er slusen åben. Ved forhøjet vandstand kan sluseportene lukkes og forhindre vandet fra bugten i at løbe ind i åen og oversvømme midtbyen. Samtidig sørger indbyggede pumper for, at åens vand bliver pumpet ud i havnebassinet, så åen ikke løber over sine bredder ned gennem byen. Højvandsbarrieren består i at Dokk1 og den trafikale korridor mellem Europaplads og Skolegyde (letbanespor og vejforløb) er hævet til kote 2,5. Det betyder, at området – og dermed hele midtbyen – er sikret mod vandstigninger på op til 2,5 meter over daglig vande.

Bæredygtighed
For at sikre fokus på bæredygtighed og miljø er der i hele projektforløbet tænkt på miljørigtig projektering, og miljørigtige arbejdsmetoder. Målet har været, at nedbringe energiforbruget både i anlægsfasen og i driftsfasen ved at genanvende eksisterende materiale, benytte naturprodukter og værne om det eksisterende miljø i området. Dokk1 er opført som lavenergibygning klasse 2015. Både i formgivningen og i valget af tekniske løsninger, har der været fokus på bæredygtige tiltag. Et stort solcelleanlæg på taget af Dokk1 bidrager til energioptimeringen, og da bygningen er placeret på havnefronten, er der valgt havvandskøling for at reducere energiforbruget. Bygningens kompakte form betyder, at overfladearealet og dermed varmetabet reduceres. Etagernes størrelse og indbyrdes placering er designet, så der opnås naturlige skyggeeffekter, der minimerer ressourceforbruget.

Efter en stor rundtur i og på Dokk1, bl.a. kom vi op på taget af Dokk1, og det er vist ikke alle der får lov til det, var det blevet tid til at selskabet begav sig over til Aarhus Street Food, hvor sektionen havde investeret i Street Coins. Disse Street Coins kunne man så vælge at bruge som man ville. Alle var dog blevet sultne efter at have hørt så meget om Dokk1, så hele den investerede kapital gik ikke op i drikkevarer, den blev også brugt til fast føde.
Michael Werner Hytting

Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.