top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2013-10-03 Bestyrelsesseminar i Odense

To gange om året mødes hovedbestyrelsen i Elektroteknisk Forening. Hovedbestyrelsen udgøres af formand og næstformand fra hver sektion. Efterårets møde havde man dog valgt at holde som er seminar for samtlige bestyrelsesmedlemmer i sektionerne - der er ved at være tradition for, at man samler alle kræfterne, når der for alvor skal snakkes udvikling og strategi.

Seminaret blev holdt på Ledernes KonferenceCenter i Odense, og seminaret indledtes med 3 oplægBjarke Bekhøj af foredragsholdere udefra. Først et inspirationsoplæg ved Bjarke Bekhøj fra Compell i Aarhus, et konsulentfirma, som tilbyder online forretningsudvikling.

Bjarke Bekhøj gav en præsentation af de nye online muligheder fra A-Z, og hvorledes de kan bruges med udgangspunkt i en forening som vores. Vi var omkring Google, Facebook, E-mail marketing, Intelligente bannerdesigns, LinkedIn, Apps mv. Læs særskilt artikel herom.

Herefter holdt stærkstrømsingeniør Louise Jensen fra Dansk Energi et indlæg om EnergyMinds.

EnergyMinds er et samarbejde mellem energiingeniøruddannelserne i Danmark, repræsentanter fra elbranchen og Dansk Energi. Formålet er at øge antallet og kvaliteten af uddannede energiingeniører i Danmark, og derfor kunne Louise øse af erfaringerne herfra, som kan ses som en parallel til det vi gør i Elektroteknisk Forening. Hun gav på seminaret input til, hvordan vi kan få unge fra uddannelsesinstitutionerne til at deltage i vores arrangementer. Og hun gav også bud på, hvordan vi måske kunne få flere unge i foreningen. Læs mere her.

Næste indlæg handlede om netværk og netværksfacilitering ved Lisbeth S. NielseLisbeth S. Nielsenn fra Visionmatters i Aarhus. Hun redegjorde for netværkstankegangen og gav opskrifter på, hvordan man netværker systematisk og hvordan får vi networking til at ske. Også her er der en lille artikel der formidler indholdet.

Efter disse indlæg arbejdede bestyrelsesmedlemmerne i 4 workshops med emner som alle handlede om, hvordan vi udvikler foreningen og forsøger at vende den nedadgående udvikling i medlemstallet.
 
Emnerne var rekruttering, netværk, fastholdelse og synlighed og efter workshopsene var der opsamling i plenum.

Opsamlingen på workshoppen mundede ud i flg. beslutninger:
- Vi skal starte med LinkedIn i det små og skabe en debat blandt bestyrelsesmedlemmerne, som melder sig ind i gruppen.
- Der skal fremstilles en plakat, som skal ligge på nettet, hvorfra den kan printes ud på A4 eller A3 papir efter behov. Laves af professionel grafiker.
- Der tages fat i online markedsføring via LinkedIn og Facebook. Hvordan gøres det, og hvad koster det, evt. forskellige pakker.
- På El & Teknik udstillingen i maj skal vi om muligt holde et miniseminar om netværk i samarbejde med konsulent.
- Alle sektioner anvender navneskilte til arrangementer.
- Vi skal medbringe vores almindelige visitkort til arrangementerne og dele ud af dem.
- Vi skal sende besked ud til uddannelsesstederne med invitation til arran-gementer
- Kontaktpersoner på uddannelsesinstitutioner sendes til Anders

Herefter skulle der tages konkrete beslutninger om hvad der skal ske i 2014 og fx hvordan markedsføringen skal tilrettelægges.

Generalsekretærens indstilling i udkastet til markedsføringsplan 2014 var at fortsætte med Elteknik, hjemmeside, nyhedsbrev samt udarbejdelsen af markedsføringsplan for det kommende år som hidtil. Dette blev godkendt.

Der bliver i 2014 ingen gentagelse af indeværende års tilskud til sektionerne eller tidligere års hvervekampagner med lodtrækning om præmier, belønning af stillere samt gratis prøvemedlemskab generelt.

Dog skal studerende tilbydes gratis prøvemedlemskab i 12 mdr. løbende fra indmeldelse, og de nye studerende medlemmer skal kun betale halvt deltagergebyr ved arrangementerne — dette gælder dog ikke ved studieture. Deltagerrabatten finansieres af sektionerne.

Fra workshoppen er der tre udgiftskrævende tiltag, som skal med i markedsføringsplan 2014:
- Online markedsføring
- Plakat
- Miniseminar på El & Teknik.

Det undersøges nu, hvad disse tiltag vil koste, og de indarbejdes herefter i markedsføringsplan 2014 og i rev. budget 2014.

Der er yderligere fra workshoppen fem tiltag, som skal tages med i markedsføringsplanen, men som ikke nødvendigvis påvirker budgettet, det drejer sig om:

- Oprettelse på LinkedIn
- Anvendelse af navneskilte til arrangementerne
- Anvendelse af visitkort
- Oprettelse af en kontaktliste vedr. uddannelsesinstitutionerne
- Udsendelse af invitationer til kontaktpersoner på uddannelsesinstitutionerne.
Markedsføringsplanen vil nu blive lavet færdig, og den forventes godkendt inden det nye års start.
AEJ
 bestyrelsesmedlemmerne samlet
 

Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.