top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Brug elektrisk lys i stedet for stearinlys!

Her i julen synes de fleste af os, det er naturligt at tænde mange stearinlys. Lysene udgør pr. tradition en ganske væsentlig del af julehyggen.

Men i takt med at vores opmærksomhed på forurening, miljø og sundhed tager til, bør vi spørge os selv, om det nu er så fornuftigt med alle de her levende lys.

Problemet er, at flammen er en forbrænding, der i princippet er som de fleste andre forbrændinger. Fx er den ikke fuldstændig. Blandt andet derfor vil der optræde en række stoffer, som er mere eller mindre skadelige. Det er fx kulbrinte og kulilte, men der kan også være benzen og toluen, samt kviksølv og andre tungmetaller.

Røgen fra stearinlysenes flamme giver nogen af de samme sundhedsmæssige problemer som rygning, passiv rygning og benzin- og dieselos. Det vil altså sige, at stearinlysene bl.a. øger risikoen for kræft og lungesygdomme. Man mener, at 3.400 danskere årligt dør for tidligt af lungesygdomme og blodpropper i hjertet på grund af udendørs partikelforurening. Lignende tal findes ikke for forureningen indendørs, men undersøgelser viser, at der er flere partikler inde end ude, og mange af dem stammer fra levende lys.

Vi taler altså ikke om det globale miljø og klimaforandringer. Ganske vist giver forbrændingen af stearin også CO2 — men det er beskedne mængder. Ifølge Informationscenter for Miljø & Sundhed (IMS) bruger danskerne hvert år 17.500 tons levende lys. Det svarer til, at vi i gennemsnit brænder 3,2 kilo lys af pr. indbygger pr. år, og det bliver til 8-9 kg CO2 pr. år.
Nej, problemet er indeklimaet. Netop om vinteren har vi jo sjældnere åbne vinduer, og samtidigt opholder vi os relativt meget indendørs, så det er netop på denne årstid, at faren ved forurening af indeklimaet er størst. Så husk at lufte ud! Det er også vigtigt at støvsuge, for husstøvet vil også rumme de sundhedsskadelige stoffer.

De fleste, der gør rent, har nok bemærket, at stearinlys soder. Man ser det, når man tørrer tv-skærmen af, eller når man pudser vinduer. Og nymalede hvide vægge får hurtigt en toning, så de ikke ser så nymalede ud længere.

Et lys, der står i træk, soder meget mere end et, som brænder i stillestående luft. Og der er forskel på mængden af stearin, der brændes i lys af forskellig størrelse. Et lille fyrfadslys er mindre skadeligt end et bloklys, som igen er mindre skadeligt end et stagelys.

Lys med guldfarve, glimmer, påtryk og applikationer samt duft- og gelélys bør man helt undgå. De udleder alle markant flere partikler.

Af og til støder man på den opfattelse, at lys af ren stearin er bedre for indeklimaet end lys af paraffin, og det er der sandsynligvis noget rigtigt i, men under alle omstændigheder vil der være forurenende stoffer fra levende lys.

Miljøstyrelsens undersøgelser viser, at indeklimaet forværres mere af stearinlys end fx af rygning. Den højeste koncentration af ultrafine partikler, der blev målt i en større undersøgelse af indeklimaet, 240.000 partikler/cm3, kom fra tændte stearinlys, hvor det tilsvarende tal ved rygning af en cigaret var 213.300 partikler/cm3.

Partikler med diameter over 10 µm deponeres hovedsagelig i de øvre luftveje (næse og hals), mens partikler under 10 µm kan deponeres længere nede i bronkierne og alveolerne. Jo mindre partiklerne er, desto længere ned i lungerne føres de. Ultrafine partikler, hvor diameteren er under 0,1 µm, har stor overflade pr. vægtenhed. De kan trænge ind i lungevævet og altså føres videre via blodet til hele kroppen.

Så hvis du vil gøre noget godt for indeklimaet og for familiens sundhed, så prøv at finde nogle andre måder at skabe julehygge på. Fx er der jo kommet mange diodepærer i handlen, som med lidt god vilje kan anvendes i stedet for stearinlys.

Og så slipper du samtidigt for brandfaren. Men det er jo en helt anden historie.
 
Anders Ebbesen Jensen

Kilder: Center for Miljø & Sundhed, Ing.dk, Miljøstyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.