top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

København – Sjælland Sektion afholder sæsonens første medlemsmøde samt generalforsamling torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.00

Sektionen afholder sæsonens første medlemsmøde samt generalforsamling hos IDAs mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Phoenix Contact vil vise filmen om striden mellem Thomas Edison og Nikola Tesla. Efterfølgende afholdes sektionens generalforsamling 2020/2021.

Efter generalforsamlingen vil sektionen være vært ved en middag i IDAs restaurant. Deltagelse i filmaften, generalforsamling og bespisning vil ikke være pålagt mødegebyr, men ønsker man at deltage i bespisningen kræves tilmelding senest den 30. september 2021 til enten sektionens sekretær eller kasserer. Tilmelding til selve generalforsamlingen er ikke påkrævet, men af hensyn til stoleopstilling og antal af forfriskninger, vil bestyrelsen gerne forud have besked, såfremt du ønsker at deltage.

For adgang til IDAs lokaler kræves, såfremt reglerne ikke inden ændres, gyldigt coronapas samt mundbind.

Dagsorden for generalforsamlingen

 • Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Ole Jennum.

 • Aflæggelse af beretning for de forløbne år.

 • Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2019 for sektionen for eventuel godkendelse.

 • Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2020 for sektionen for eventuel godkendelse.

 • Forelæggelse til efterretning af de reviderede regnskaber for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.

 • Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10.
  3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og 2 i lige år
 • Peter Andersen er ikke på valg, men skal godkendes efter periodeforlængelsen i 2020.
 • Preben Sørensen er ikke på valg, men skal godkendes efter periodeforlængelsen i 2020.
 • Jørgen Steen Petersen er på valg (modtager ikke genvalg).
 • Kirsten Holst er på valg (modtager genvalg)
 • Henning O. Lippert er på valg (modtager genvalg)

 • Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår Ole Jennum.

 • Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

 • Eventuelt


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.