top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2020-09-23 Generalforsamling Jydsk Sektion

Generalforsamling Elektroteknisk Forening Jydsk Sektion onsdag, d. 23. september på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10,
8000 Aarhus C.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen for eventuel godkendelse.
4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.
5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. Bestyrelsen består pt af:
 -    Steffen Lind Kristensen – ikke på valg
 -    Børge Terkelsen – på valg genopstiller ikke
 -    Kristen Røby – på valg, modtager genvalg
 -    Poul Flyger – ikke på valg
 -    Ole Leth Frisenvad – ikke på valg
6. Valg af revisor
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
8. Eventuelt.

Punkt 1: Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og rettede en tak til Poul for at stable arrangementet på benene.
Bestyrelsen foreslog herefter Kim Frandsen som dirigent - valgt uden modkandidater.

Punkt 2: Aflæggelse af beretning for det forløbne år
Siden sidste generalforsamlingen 2019.04.11 på Bånlev Biogas er der afholdt 3 arrangementer
De 3 arrangementer der er gennemført er:

2019.04.11 Bånlev Biogas
15 deltagere.
Vi blev vist rundt på anlægget af Peter Kjeldgaard som gennemgik anlæggets funktioner og processen fra gylle til gas.

2019.09.12, Energinet DK kontrolrummet
15 deltagere.
Sektionen blev vist rundt af Henning Rasmussen der bl.a. fortalte:
I kontrolcenteret samles trådene. Det betjenes af 41 medarbejdere fordelt på 3 grupper:
•    Vagthavende ingeniør-gruppen,
•    Netvagt og koblingsledergruppen og
•    TSO og balancevagt gruppen.
Hver af de tre grupper har meget veldefinerede roller. Efter en meget grundig og interessant gennemgang af alle funktionerne i kontrolcenteret fik vi en rundvisning i kontrolrummet, der netop er indviet efter en større udvidelse.

2019.04.12, AAU rundvisning
15 deltagere
Sektionen blev modtaget og vist rundt af Jonas som gennem gik en stribe af universitets bygninger blandt andet aulaen, Søauditoriet, det Kgl. Bibliotek og solgården ved hoved bygningen. Samt forskellige fortællinger om Campus historie, arkitektur, kunst og studieliv.

Herefter blev beretningen sat til debat.

Punkt 3: Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse
Regnskabet blev forelagt og godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4: Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen, det reviderede budgetfor det indeværende år samt budget for det kommende år med det hertil knyttede kontingent
Vi har ikke modtaget et regnskab til fremlægggelse. (Hovedforeningens regnskab ses her)

Punkt 5: Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne

To nye kandidater til bestyrelsen: Kim Berggreen Nielsen, Brian Thøgersen og Kresten Rørby blev valgt uden modkandidater til erstatning for Børge Therkelsen og Poul Flyger som ønskede at træde ud af bestyrelsen i Elektroteknisk Forening Jydsk Sektion.

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 6: Valg af revisor

Eva Ryberg blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 7: Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 8: Eventuelt

Formanden (Steffen Lind Kristensen) rettede en stor tak til for Børge Therkelsen og Poul Flyger for indsatsen i bestyrelsen i Elektroteknisk Forening Jydsk Sektion.

I forbindelse med udbredelse af kendskabet til foreningen og et muligt redskab til at få nye medlemmer blev der efterlyst ”ildsjæle” til oprettelse og vedligeholdelse af en Facebookprofil for sektionen. Hjælp m.m. fås fra generalsekretæren.

Ellers var der til slut ros fra landsformanden til sektionsbestyrelsen.

Hermed blev generalforsamlingen erklæret for overstået.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Formand: Steffen Lind Kristensen
Næstformand: Brian Thøgersen, Brt@tek-energy.dk
Kasserer: Kristen Rørby
Sekretær: Ole Leth Frisenvad
Medlem: Kim Berggren Nielsen

Se bestyrelsen her.

 


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.