top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2020-09-23 Den nye bekendtgørelse og generalforsamling

Den nye bekendtgørelse DS 60.364 på Navitas

23.09.2020 Kl: 17.00 Gennemgang af bekendtgørelse DS 60.364 hos Poul Høeg, Århus Maskinmesterskole.

17.00 Danske elektrikere: Billede af en håndværkertype

17.10 Nødvendig overgang fra love (SB afsnit 6) til standarder DS/HD 60364 serien + aktuelle standarder.

17.20 Express gennemgang af BEK. 1082 med fokus på det, som giver elektrikeren ”grå hår”

17.40 Intro af DS/HD 66364-1 til 6 (kort orientering om del 7 og 8)

17.50 projekteringen, hvordan gribes det an:

 • For elektrikeren: max længde af kabler, 1. spændingsfald, 2. kablet er KB, 3. max driftstemperatur.
 • For Kunden: Prisen!, funktionen!, kvaliteten!, eller kvitteringen, der fortæller hvad man har fået! Og hvordan det er kontrolleret
 • For rådgiveren: Det er omfattende at skulle sikre at ejeren tager stilling til hvordan installationen skal udføres, kan vi ikke bare gøre lige som sidst - det går jo fint.
 • Den dygtige elektrikere - er han dygtig fordi, vedkommende ser fejl i projekteringen, eller fordi vedkommende sælger kvalitet/ eller sælger det som vi plejer!!  til merpris hos kunden.

En APP med film og billeder og ??? eller en APP der giver den rigtige installation

18.10 Nye termer:

 • Kredsbryder / smeltesikringer (OCPD,SCPD)
 • AFFD
 • RCD, RCCB, RCBO
 • Lækstrømme
 • Spændingsfald
 • Indkoblingsstrømme
 • Jordingsleder
 • Forstærket PE leder
 • Harmoniske strømme, nulstrømme
  LED lys !!


18.30 Krav om transient beskyttelse (PSD) virker ikke i ældre installationer.

 • Manglende PE-leder
 • Manglende hovedudligning
 • Manglende fundaments beskyttelse
 • Armering i beton og hvor det kan ødelægge/eller gavne SPD.

Hvornår virker PSD, transientbeskyttelse egentligt.

18.50 Nye danske afvigelser der sikre at danske installationer, ikke bliver det som vi ønsker det, men som gør det let for elektrikere

Hvorfor er Danske elektrikere i mod det virker??

18.55 AUS og LAUS Elektrisk stød/ elektrisk lysbue   - en historie uden ende.

Kl: 19.00 Generalforsamling med spisning.

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen for eventuel godkendelse.

4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.

5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. Bestyrelsen består pt af:

 -          Steffen Lind Kristensen – ikke på valg

 -          Børge Terkelsen – på valg genopstiller ikke

 -          Kristen Røby – på valg, modtager genvalg

 -          Poul Flyger – ikke på valg

 -          Ole Leth Frisenvad – ikke på valg

6. Valg af revisor

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

8. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen fremsendes til Kristen Rørby mail: kro@aura.dk.dk inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen tages alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, dog gælder det, at forslag til lovændringer og til opløsning af foreningen følger reglerne i lovenes §15 og 16

Varighed: ca. 2½ time med efterfølgende spisning – arrangementet er gratis.

Sted: hos Århus Maskinmesterskole, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Tilmelding senest  17.09.2020 til kro@aura.dk


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.