top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2019-04-24 Nyt OUH

Nyt OUH

Peter Frøkjær fra WSP tog imod i besøgscentret ved Nyt OUH og gav en aktuel status om arbejdet med det kommende supersygehus.

Peter gav faktisk også sektionen en introduktion for 5½ år siden, da Nyt OUH var i sin vorden - se http://www.dkef.dk/1087/2013-11-13-projekt-nyt-ouh. Han er elinstallatør ansat hos WSP Danmark. Han har siden 2012 været tilknyttet projektet, først på rådgiversiden i konsortiet Medic OUH; de seneste par år på bygherrens side som ekstern konsulent.

WSP er en stor international rådgivervirksomhed med kontorer i 40 lande og med hele 48.000 ansatte. I Danmark er der 45 medarbejdere. Udover Nyt OUH arbejder WSP også på fx Odense Letbane. WSP er i øvrigt noteret på den canadiske fondsbørs.

Bygherre på Nyt OUH er Region Syddanmark. Nyt OUH forventes, pt. med et års forsinkelse nu at stå færdigt i 2022. Det betyder at nu vil vi se bygningerne begynde at skyde op.

Totalentreprenør på første etape af Nyt OUH er italienske JV CMB/Itinera. De vandt i første omgang retten til at optimere projektet, hvor de så havde 6 mdr. til at vise, at de kunne løfte opgaven.

Det viste sig at det kunne de, de har derfor netop vundet opgaven med den praktiske udførelse af første etape af byggeriet (vidensakse og behandlings- og sengeafsnit). Parallelt har de også vundet retten til at optimere den næste etape, som handler om klyngerne. De fire klynger kommer blandt andet til at indeholde sygehusets fælles akutmodtagelse, børn- og unge psykiatri, mor/barn afsnit, højisolation, ambulatorier, nuklearmedicin og apotek.

Der bygges også en ny afdeling af universitetet SDU, som etablerer et nyt sundhedsinstitut Nyt Sund mellem det nuværende SDU og det nye sygehus. Dette byggeri påbegyndes nu.

Hele byggepladsen med de 860.000 m2 for Nyt OUH er nu byggemodnet og der er etableret sænketunneller til at krydse under letbanen og forsyningsledninger for el, fjernvarme, fiber, luft og køling i jorden. Vejen rundt er også etableret, Nordre og Søndre Hospitalsvej. Letbanen der skærer igennem det hele er ved at blive etableret nu. Der er etablere regnvandssøer som kommer til at udgøre en del af et rekreativt område.

Lige syd for byggepladsen er et andet byggeri i gang, det drejer sig om bygning til kontrol og vedligeholdelse af letbanen.

Der kommer også et køkken ved Nyt OUH, selv om dette ikke var med fra starten af projektet.

Det er også besluttet at etablere en Stenocenter, delvist finansieret af Novo Nordisk, til diabetes patienter. Det kommer i udbud nu til sommer.

Nyt OUH kaldes et supersygehus, men rent faktisk er det mindre end det nuværende sygehus, og der er langt færre sengepladser, 837, men det er på enkeltstuer. Det er begrundet i at der er en udvikling i gang, hvor de enkelte sygehusophold bliver kortere og kortere. Operationer udføres hurtigere og patienterne sendes tidligere hjem.

Der har fra starten været et skarpt budget til projektet hvor der til håndværkerne er 4,6 mia. kr. mens den endelige udgift inkl. indretning og udstyr er på 7,9 mia. kr. og det er nu entreprenørens ansvar at budgettet også overholdes, hvilket er en løbende udfordring i og med at der allerede er foretaget større besparelser.

Det lyder måske af mange penge, men med et etageareal på 260.000 m2 er det en økonomisk kvadratmeterpris og set i forhold til udgifterne til driften af sygehuset på over 6 mia. kr. hvert år er det i hvert fald ikke specielt meget.

Man får på Nyt OUH igen rørpost og det man kalder pusterør, hvor man kan sende små blodprøver og lignende til laboratoriet. Der skal også benyttes selvkørende AGV'ere, men det er fx til sengetøj og andet som ikke behøver at komme helt så hurtigt frem.

Elanlæggene

Energi Fyn etablerer to 60/10 kV transformere med tosidig forsyning. Herfra udgør 10 kV kabler til 10/0,4 kV transformere placeret decentralt men udenfor selve sygehusbygningerne i grønne transformerkiosker. Transformerne ejes og drives af Nyt OUH

Der etableres 2 nødgeneratoranlæg og man overvejer svinghjulsanlæg som kan levere elforsyning i op til 20 sekunder indtil dieselmotorerne er startet op. Herved kan der spares på de lokale UPS anlæg.

I stedet for en teknikkælder etableres i alle bygninger en teknik etage, oftest på 2. sal.

Der anvendes stikontakter med pindjord.

Det vides ikke pt hvem der skal udføre det praktiske elarbejde. Kun få danske firmaer er pt. involverede, og det forventes at opgaven primært bliver løst af udenlandske elfirmaer.

Nyt OUH har tilkøbt en grund hos Odense kommune, bl.a. for at få plads til et 35.000 m2 stort solcelleanlæg på 4.500 MWh pr. år, som i optimalt vejr vil kunne klare hele forsyningen af sygehuset, som kræver op til 6 MW.

Som eksempel på nogle af de elektriske udfordringer i projektet nævner Peter Frøkjær letbanen, der skærer igennem sygehuset og de tilhørende problemer med elektromagnetismen fra køreledningerne, der potentielt kan forstyrre det følsomme hospitalsudstyr.

Der er ikke et bygningselement, loft, vægge eller gulve, der ikke er forbundet elektrisk, fortæller Peter Frøkjær.

Men også sygehusets store elforbrugere som fx scannere og madrasvaskere har været en udfordring. 

Til sidst en stille undren. Når regionerne nu skulle bygge de mange supersygehuse, hvorfor blev de så ikke bygget ens og efter samme opskrift?  

Efter det spændende indlæg var der generalforsamling i Fynsk Sektion, hvor Peter Frøkjær er den ene af fem bestyrelsesmedlemmer.

AEJ


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.