top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2019-03-20 Sydjysk generalforsamling

Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2019 på Koldinghus

Vi var 22 forventningsfulde medlemmer, som havde afsat nogle timer til en spændende Generalforsamling på Koldinghus afsluttende med en 4 retters gourmetmenu og diverse vine til.

Men vi startede ud med en guidet rundvisning på Kongeslottet, hvor vi hørte om Koldinghus' historie gennem 700 år (ikke i alle detaljer).  Det var rigtig spændende med rundvisningen, hvor vores guide havde det varme smil.

Det kan anbefales til andre at besøge Koldinghus både fysisk og på nettet. www.koldinghus.dk  
 

Generalforsamlingen

Dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen for eventuel godkendelse.
4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.
5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. Bestyrelsen består pt af:
a. Gert R. Fredslund – ikke på valg
b. Claus Thorning – på valg. Modtager ikke genvalg
c. Jørgen Heine Rasmussen – på valg. Modtager genvalg
d. Nis Thaysen – ikke på valg,
e. Henning Bitsch – på valg. modtager genvalg
6. Valg af revisor - Mogens Kiholm genopstiller og modtager genvalg
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
8. Eventuelt.

Jørgen Heine bød velkommen til generalforsamlingen i Sydjysk Sektion.

1) Lars Lindstrøm Madsen blev valgt til dirigent og konstaterede at indkaldelse var i overensstemmelse med vore vedtægter og generalforsamlingen kunne gennemføres!

2) Formandens beretning, det var Jørgens tredje beretning og han fortalte om vores gode samarbejde med IDA, som vi virkelig nyder godt af.

Vi har i det forløbne år afholdt 7 møder, hvor af et par stykker fremhæves blandt andet Lego House med 50 deltagere, kæmpe opbakning til et virkeligt spændende besøg.

Besøg Kolding Sygehus i forbindelse med vores Generalforsamling sidste år og et spændende besøg hos Kartoffelmelfabrikken i Toftlund med en rigtig interessant og kompetent rundvisning. Formanden orienterede om medlemstal i foreningen som er faldende og om overvejelser og tiltag fra ledelsens side. Man forsøger med de nye sociale medier Linkedin og Facebook, hvor Nis Thaysen er tovholder

3) Vores kasserer Nis udleverede og gennemgik regnskabet, som viste et overskud på 5.275,05 og en kassebeholdning på 91.304,05. Regnskabet blev vedtaget.

4) Anders Ebbesen, vores generalsekretær, deltog ikke i mødet. I hans fravær gennemgik vores kasserer Nis hovedforeningens regnskab og budget. Ifølge vedtægterne til efterretning. Årsagen til at Anders ikke var til stede er at hans budget er kraftig reduceret, han har således ikke mulighed for at deltage i sektionsmøderne. Det har været medvirkende til at kontingentet til foreningen er blevet sat ned til 535 kr. pr år. Det er meget billigt i forhold til det netværk man kan opnå.

5) Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10.

Der blev genvalg til Jørgen Heine Rasmussen og til Henning Bitsch. Claus Thorning havde valgt at takke af og ønskede ikke genvalg.

I stedet blev Mogens Nielsen fra Dansk El beregning valgt ind i bestyrelsen VELKOMMEN TIL MOGENS

6) Valg af revisor, her blev der genvalg til Mogens Kiholm

7) Forslag fra bestyrelse og fra medlemmer INGEN:

Herefter takkede Lars for hvervet som dirigent og for god ro og orden inden han overlod ordet til Formanden for eventuelt.

8) Eventuelt

Der var spørgsmål til om der kom studietur i år i Sydjysk Sektion, det kunne formanden bekræfte, men om vi selv tager af sted eller kobler os på en af de andre sektioner var endnu ikke afgjort.

Jørgen Heine takkede Claus Thorning for de mange timer han i gennem årene havde lagt i EF, du vil blive savnet, ikke mindst som den faste rejseleder. Formanden overrakte en afskedsgave til Claus som fik stor applaus.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

- Som jeg fangede vores generalforsamling - Med venlig hilsen

Gert Fredslund


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.