top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2019-04-09 Jydsk Generalforsamling

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 16.30

Generalforsamlingen afholdes hos Bånlev Biogas, Bjergagervej 4-6, Spørring, 8380 Trige

Tilmelding senest den 8. april på sædvanlig vis til Kristen Rørby på mail kro@aura.dk eller på tlf. 2342 0014. 

Deltagelse er gratis.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse.

4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen, det

reviderede budget for det indeværende år samt budget for det kommende år med det

hertil knyttede kontingent.

5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

Vedtægterne foreskriver 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

På valg er:

  • Steffen Lind Kristensen
  • Ole Leth Frisenvad
  • Michael W. Hytting.

Steffen Lind Kristensen og Ole Leth Frisenvad er villige til genvalg.

6. Valg af revisor.

På valg i 2019 er:

  • Ejvind Olsen

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

8. Eventuelt.

Besøg hos Bånlev Biogas

I forbindelse med årets generalforsamling afholdes et besøg hos Bånlev Biogas i Spørring ved Trige.

Der er efter generalforsamlingen rundvisning på anlægget.

Bånlev Biogas producerer biogas fra husdyrgødning og andet organisk affald, efter afgasning leveres biomassen tilbage til leverandøren.

Der produceres op til 1100 m3 biogas pr. time med en årsproduktion på ca. 8 mill. m3

Den producerede biogas afbrændes enten i en af de fire gasmotorer eller i gaskedlen.

Det er forbruget af gas i kraftvarmeanlægget, der sætter den øvre grænse for gasproduktionen.

Kraftvarmeanlægget består af:


2 stk. Jenbacher 320 på hver 1.050 kW eleffekt
2 stk. CAT 3508 på hver 500 kW eleffekt
1 stk. Hollensen 600 kW gaskedel.


På årsbasis produceres ca. 18.000 MWh el og 20.000 MWh varme.


http://www.baanlev.dk


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.