top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2018-11-06 Bogense Plast

Bogense Plast A/S blev grundlagt i 1979 og har siden gennemgået en spændende udvikling, så virksomheden i dag regnes for en af landets førende selvstændige plastvirksomheder.

Fynsk Sektion blev modtaget af Per Grunddal Jørgensen, som i dag er CTO (Chief Technology Officer) og medejer af virksomheden.

Bogense Plast fremstiller avancerede plastprodukter som underleverandør og partner til en række større virksomheder, primært danske, men alligevel er der en høj eksportandel, nemlig 65 %, fordi de danske virksomheder er globale og har fabrikation både i Danmark og i udlandet. Eksporten går fx til Slovakiet, Kina, Polen, Frankrig, Tyskland, Canada og USA osv.

Historien om Bogense Plast begynder da den tidligere kabeltromlefabrik JOJO køber det gamle jernstøberi i Bogense i 1979. JOJO tilbyder sin plastleverandør fra Kolding, at han kan flytte ind og blive eneleverandør. Freddy Tindhof tager imod tilbuddet og starter Bogense Plast med en maskinpark bestående af 6 sprøjtestøbemaskiner og med sig selv og konen Hanne Tindhof som medarbejdere.

I 1982 købte Bogense Plast det gamle elværk på havnen i Bogense. I 1988 blev Per Grunddal Jørgensen ansat som den første ingeniør.  Man overtager i 1996 JOEL’s lokaler på Fynsvej i Bogense.

I 2001 bliver Bogense Plast eneleverandør til Faber som producerer solafskærmning i høj kvalitet. Bygningerne på Fynsvej udvides med 3000 m2 produktionslokale, hvor alle aktiviteter samles. Samarbejdet med Faber ophørte dog i 2008, og Bogense Plast stod så kortvarigt med en uudnyttet produktionskapacitet. Men det lykkedes at finde nye kunder, så hullet efter Faber blev fyldt ud og beskæftigelsen opretholdt.

I elbranchen kender vi mange af de produkter, som Bogense Plast fremstiller, kunderne er nemlig bl.a. Linak, Danfoss, Siemens, Kamstrup, men også andre brancher er repræsenteret, fx er Pressalit, Fritz Hansen og Rosendahl også blandt kunderne.

- Vi lever af at have tætte relationer til kunderne, hvor vi er med udviklingsprocessen og de nye produkter skabes i fællesskab. Ved et par af de største kunder er der høj dataintegration, hvor kundernes bestillinger går direkte ind i ordresystemet hos Bogense Plast uden mellemled.

Der er 88 medarbejdere, hvoraf de fleste arbejder om dagen, men fabrikken kører 24/7. Dagholdet servicerer, programmerer og omstiller maskinerne, så alt er klart, når aftenholdet møder ind kl. 14.30.

Der er 12 ingeniører ansat, nogle med plastkompetence eller med data- og robotviden. Der er 3 regnskabsmedarbejdere og der er både ufaglærte og faglærte medarbejdere, bl.a. plastspecialister og plastmagere fra Den jyske Håndværkerskole i Hadsten. Der er 3 værktøjsmagere og en del mellemteknikere, fx automationsteknikere og elektrikere.

Støbeformene og andre værktøjer købes hos underleverandører, men man reparerer og vedligeholder selv. Dette for at mindske risikoen for langvarige driftsstop.

Hidtil har man ikke oplevet problemer med at rekruttere medarbejdere, Bogense er måske ikke det værste sted at ligge, medarbejderne kommer fx fra Kolding og fra Odense.

Plastemnerne fremstilles fuldautomatisk i sprøjtestøbemaskiner -  det meste er multikomponent plast, som har særlige egenskaber, fx styrke, brandhæmning, støjdæmpning osv. Bogense Plast er den største producent i Danmark af multikomponentplast.

Omkring 30 robotter hjælper til i produktion og pakning, men alligevel er der nogle mindre opgaver som løses manuelt, fx enkelte montageopgaver, hvor der fx monteres skruer mv i dæksler. Montageafdelingen er bygget op med fleksible montagestationer, og noget sker i samarbejde med collaborative UR-robotter.

Sprøjtestøbningen sker i en imponerende maskinpark med 50 sprøjtestøbemaskiner, det er mikroprocessorstyrede DEMAG-maskiner.

Råvarerne er plast og kompositter (termoplast med fyldstoffer) og kommer enten i big bags eller i 25 kg sække  eller i løs vægt i silo.

Sprøjtestøbning af plast går ud på at plastificere, homogenisere og smelte plast ved opvarmning og mekanisk bearbejdning. Den smeltede plastmasse indsprøjtes under højt tryk – op til 1.000 bar - i en sprøjtestøbeform. Størkningen indledes under indsprøjtningen og trykket holdes indtil indløbet er størknet for at undgå tilbagestrømning. Trykket skal samtidig sikre, at der sker en efterfyldning for at kompensere for det volumensvind, der fremkommer under smeltens afkøling. Emnet afkøles, indtil det er så formstabilt, at det manuelt eller automatisk kan fjernes fra værktøjet. Processen varer i nogle tilfælde fx 30 – 35 sekunder, så det går relativt stærkt.

Der produceres 6,5 millioner emner hver måned og det svarer til 90 EUR paller hvert døgn. Der kører 3 sættevognstræk ud af porten hver dag, de fleste til Padborgs mange distributionscentraler.

Bogense Plast er leveringsdygtig inden for få dage, fordi produkterne lagerføres.

Omsætningen er på 145 mio. kr. og firmaet ejes for 75 % vedkommende af stifteren Freddy Tindhof, men Per Grunddal Jørgensen har overtaget 25 %.

- Vi er inde i en god udvikling. Vi udnytter de muligheder, der er for automatisering og sætter løbende nye robotter ind i produktionen, sådan at vi bliver mindre afhængige af mandskab. Vi øger løbende produktionen og jo mere vi automatiserer, jo flere mennesker er vi blevet, fortæller Per Grunddal Jørgensen.

Da der efter rundvisningen var lejlighed til at stille spørgsmål var vi bl.a. inde omkring den aktuelle debat om indsamling, sortering og genbrug af plast. Bogense Plast og hele plastindustrien arbejder hårdt på at mindske miljøproblemer og spild. Her er det bl.a. et tema for Per Grunddal Jørgensen, at der bør være samme indsamlings- og sorteringsløsninger i alle kommunerne.

AEJ


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.