top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2018-09-12 Green Tech Center

Jydsk Sektion indledte deres heldagsarrangement i september med et besøg hos Green Tech Center ved Vejle. 

Her fik vi først et oplæg om Green Tech Center ved COO Dorthe Bramsen Clausen. Herefter var der rundvisning i de flotte bygninger og i energiparken udenfor. Undervejs blev Dorthe Bramsen assisteret af  Kirsten Krogsgaard, kommunikation og event.

Green Tech Center tilbyder et kontorfællesskab for grønne små og mellemstore virksomheder. Bygningerne rummer nu over 40 virksomheder med 250 vidensmedarbejdere og består af:

 • Green Tech Park - en 16.000 m2 stor energipark til demonstration af grønne energiløsninger. Indeholder sol-, vind-, geotermiske- og lagringsplatforme med infrastruktur til el, fjernvarme, data og køl koblet på det nationale grid, men samtidig dimensioneret så der kan køres i virtuel ø-drift.
 • Green Tech House - et kontorhus på 4.000 m2 med 200 kontorarbejdspladser. Huset indeholder en åben it-platform og en lang række dataloggere fordelt i hele huset.
 • Resilience House er på ca. 2.600 m2 med plads til 150 vidensmedarbejdere. Det er innovations- og uddannelsescenter til demonstration og kommercialisering af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data. Resilience House lægger bl.a. hus til en Resilience efteruddannelse.
 • Green Tech Lab - et kontorhus på 1.200 m2 med prototypeværksted.

Centeret har til formål at fremme innovation, demonstration og kommercialisering af vedvarende energiløsninger indenfor energiproduktion, -forbrug, samt -lagring og -styring af el, varme, køl, data og brint.

Green Tech Centers bestyrelse består af Kim Søgård, adm. direktør INSERO Horsens og Michael Mortensen, medejer i CASA A/S og administrerende direktør for CASA A/S og Hans-Henrik Eriksen, CEO Bagger-Sørensen & Co.

INSERO, Bagger-Sørensen og CASA er private investorer, som har opført Green Tech House, Green Tech Lab, Resilience House, Green Tech Park samt rammerne for områdets Living Labs.

Øvrige partnere er:

 • Vejle Kommune bidrager med viden, netværk og iværksætteri og indgår i en række fælles projekter om drift og udvikling af Green Tech Center i relation til klima- og erhvervsudvikling.
 • Syddansk Universitet indgår i forsknings- og udviklingsprojekter omkring Smart Grid systemstyring, både nationalt og internationalt.
 • VIA University står for praksisnære uddannelser og anvendt forskning
 • Erhvervsakademiet Lillebælt gennemfører erhvervsrettede og praksisbaserede uddannelser og udviklingsprojekter og samarbejder med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt.
 • Dansk Industri samarbejder om at skabe vækst, eksport og arbejdspladser indenfor grøn teknologi specielt for iværksættere og små og mellemstore virksomheder.
 • Dansk Energi samarbejder om lovgivningsmæssige og regulative områder ift. intelligent energi.
 • CLEAN er Danmarks grønne energi- og miljøklynge.
 • State of Green samler førende aktører indenfor energi, klima, vand og miljø og fremmer forbindelser med internationale interessenter, der er interesseret i at lære fra de danske erfaringer.
 • Insero, der investerer i virksomheder, udviklingsprojekter, udviklingsmiljøer og uddannelse inden for energi og kommunikationsteknologi samt i lokale sports- og kulturprojekter. Formålet er at skabe vækst og udvikling i vores lokalområde, som er området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. 
 • Trefor er områdets energileverandør af el, varme og data og derfor en naturlig samarbejdspartner
 • Aura er områdets leverandør af el og derfor en naturlig samarbejdspartner.
 • Ingeniørforeningen IDA er interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere.

Partnerne sidder i Green Tech Centers Advisory Board, der er rådgivende organ for direktion og bestyrelse og er sammensat af eksperter indenfor myndigheder, forskning, uddannelse, netværk og virksomheder indenfor grøn teknologi.

- Green Tech Center finansieres primært via den husleje, som virksomhederne i huset betaler.

- Nogle virksomheder vælger at starte op her i Green Tech Center, fordi det kan være svært at skaffe folk der, hvor de er. Området nord for Vejle er velplaceret med et stort arbejdskraftopland. Der er adgang til 1 mio. medarbejdere indenfor 1 times kørsel.

- En af Green Tech Centers succesvirksomheder startede i 2014 med to mand. Better Energy udvikler, bygger og driver solenergisystemer. Nu er de i 5 lande, beskæftiger 41 mand og omsætter for 400 mio. kr. om året.

- Vi har også en virksomhed, som laver små bærbare solcelleanlæg til Afrika, anlæg der kan sørge for opladning af mobiltelefoner mv.

- Vi vil gerne sælge os på at være et stærkt netværk. Vi har et miljø, som gør det let for vores lejere og partnere at mødes og matche med partnere, kunder, universiteter, myndigheder, investorer samt andre interessenter. Vi holder workshops og seminarer, fx har vi lige afholdt et seminar om eksport til det øvrige Norden. Vi holder også et pitstop en gang om måneden, hvor der stilles gratis rådgivning til rådighed, fx af revisor, bank eller forretningsudvikler. Hver fredag har vi fælles morgenkaffe og vi spiser frokost i samme kantine hver dag.

Projekter

- Green Tech Center deltager i flere forskellige udviklings- og demonstrationsprojekter sammen med virksomheder og forskere – bl.a. projekter hvor vores test- og demonstrationsfaciliteter indgår. Vi ønsker at hjælpe vores lejere til at få mulighed for at deltage i udviklingsprojekter, hvor det er relevant for dem og deres virksomhed.

Projekterne har til formål at understøtte partnere i deres udvikling og bidrage med ny viden indenfor grøn omstilling.

Projekterne er finansieret af de deltagende virksomheder samt forskning og støttemidler mv.

Eksempler på nogle af de mange projekter:

 • Et stort projekt, Coordicy, arbejder med energioptimering af bygninger.
 • FlexReStore handler om at gøre butikkers energiforbrug fleksibelt.
 • Energy Academy er et netværk for science-undervisere på ungdomsuddannelserne og udskolingen i folkeskolen. Her arbejder vi bl.a. på et projekt med at udvikle undervisningsmateriale om geotermi og varmepumper.
 • Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger. I tidsperioder, hvor elnettet er belastet, vil kontorbygningerne kunne justere deres energiforbrug ned og dermed bidrage til stabiliseringen af nettet.
 • Et projekt med klimaministeriet, DK Energy Live Lab, handler om de udfordringer som nye energiforbrugsmønstre giver infrastrukturen.
 • Smart Energy to Market skal skabe vækst og øget eksport blandt energiteknologivirksomheder ved at udvikle systemløsninger i tæt dialog med kunderne – energiforbrugende virksomheder. Nogle af de systemløsninger vi arbejder med er:
  • Vent2U arbejder med at målrette ventilation til netop de områder, hvor der opholder sig mennesker og herved undgå unødigt energiforbrug.
  • Keep It er et magasin til museumsgenstande, hvor man sparer energi og har et meget højt bevaringsindeks.
  • Green Tech Bus går ud på at minimere brugen af diesel i busser til hjælpefunktioner.

- Vi har etableret ”Invester i trekantområdet” hvor vi kan matche virksomheder med mentorer og investorer. Vi afholder 3-4 investordays om året for investorer som ønsker at investere i små og mellemstore virksomheder.

Resilience House

Resilience house er det nyeste byggeri i Green Tech Center og blev taget i brug i 2017.       

Resilience er et engelsk ord for modstandsdygtighed, og findes som fremmedord på dansk, hvor det så hedder resiliens. Det kan ses som en variant af det lidt slidte ord ”bæredygtig”.

Resilience House er på ca. 2.600 m2 med plads til 150 vidensmedarbejdere. Det er innovations- og uddannelsescenter til demonstration og kommercialisering af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data. Resilience House lægger bl.a. hus til en Resilience efteruddannelse. Huset byder på demonstrationsfaciliteter vedr. varme- og køleforsyning, el, vand og varme. Her er desuden lokaler til workshops, konferencer og uddannelse.

En speciel spansk trappe, som indgår som et væsentligt arkitektonisk element, er tænkt at skulle give mulighed for forsøg med beplantning og brug af nye regnvandsløsninger.

Lejere i Green Tech Center:

 • Added Values Kontraktforskning for universiteter og erhvervsliv
 • AgileLeanHouse A/S Udvikler et cloud-baseret værktøj, Agemba. 
 • Best Green leverer varmeløsninger uden for fjernvarmeområder i Danmark.
 • Better Energy er et internationalt solenergiselskab, der bidrager til verdens omstilling til grøn energi
 • Contiga Tinglev A/S producent af præfabrikerede betonelementer.
 • CONVIA ApS er specialiseret ingeniørrådgivning om energi
 • CRR High efficiency maritime EGCS
 • Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation.
 • Energy and Climate Academy Uddannelse indenfor grøn energi og klima
 • GEOPARTNER Landinspektører IT og GIS-løsninger, planlægning og juridisk rådgivning
 • Harald Karlsen Rådgivning: Rådgivning og kompetenceudvikling indenfor energi- og miljøledelse
 • HARTING Danmark er  et datterselskab til den tyske hovedkoncern HARTING KGaA, som bl.a. arbejder med maskinbygning og fabriksautomatisering, transportteknologi mv.
 • Izodom Denmark leverer Bygge- og renoveringselementer med solceller og varmepumper
 • KOMFORT KLIMA / Vent2U Indeklimaanalyse og rådgivning
 • Københavns Universitet: Forskning, undervisning indenfor bioenergi, bæredygtighed mv.
 • PP Power Peoples Portable Power forbedrer levevilkårene for mennesker i fattige landdistrikter
 • RE:FORM Totalleverandør indenfor reklame
 • Rambøll Rådgivning og løsninger vedr. infrastruktur, telekommunikation, vand og varme
 • SOLARELEMENTS Individuelt tilpassede, kreative og rentable solcelleløsninger.
 • Weissenborn A/S Metalproduktion med speciale i Små ordrer I stål, rustfrit stål og aluminium
 • WindTree Udvikling af vertikal vindmølle
 • Work-live-stay Southern Denmark Skaber syddansk vækst, når vi samler regionens stærke kræfter
 • TROX: udvikling, fremstilling og afsætning af komponenter og systemer til indendørs ventilation.

Følgende virksomheder har adresse i Resilience House:

 • VIA University College
 • Vejle Spildevand
 • Alfred Priess A/S
 • Airtech
 • Best Green
 • Better Energy
 • Contiga Tinglev
 • Definitions
 • Energy and Climate Academy
 • Green Energy Scandinavia
 • Harting
 • IC-Meter
 • Igus
 • Inno3
 • Københavns Universitet
 • MK Byg
 • PP Power
 • Ranlev Automation
 • Re:Form Aps
 • SC Nordic
 • Aguardio
 • Trox
 • Vejle Kommune
 • Vent2U
 • WindTree


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.