top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2018-04-23 Energieffektivisering i Odense kommune

Generalforsamlingen i Fynsk Sektion blev holdt den 23. april ved Energi Fyn. Aftenen indledtes med et oplæg af Troels Groth Harpsøe fra Odense kommune, som fortalte om et stort energieffektiviseringsprojekt, der har kørt siden 2013.

Troels Harpsøe er bygningskonstruktør i kommunens afdeling for Ejendom, bygning og vedligehold.

- Projektet har omfattet samtlige kommunens bygninger, heriblandt mange skoler. Der har været arbejdet ud fra et krav om 10 års tilbagebetalingstid.

- Vi er nu tæt på at være færdige med projektet, som har omfattet 221 ejendomme på i alt 710.000 m2, fortæller Troels Harpsøe. Der er 440 brugere i ejendommene og 15 energirådgivere har været involveret, foruden 16 bygningsvedligehold-ansvarlige.

Projektet har stået i 225 mill. kr. foruden 52 mill. kr. som er finansieret via almindeligt bygningsvedligehold.

Da projektet gik i gang, var det tanken at installere solceller på tagene, men på grund af nye regler omkring kommunal drift af solcelleanlæg måtte den tanke opgives.


Energistyrelsen fortolkede kommunale solcelleanlæg som forsyningsvirksomheder. Dem må kommunale virksomheder ikke drive, og hvis anlæggene skulle lovliggøres, skulle de udskilles som selvstændige selskaber, men det blev for omkostningstungt.

Herefter har tømrer- og elarbejde har fyldt mest. Det har især handlet om udskiftning af vinduer og døre samt belysning. Der er opsat LED lys med tidssvarende lysstyrke. Der er indført dagslysstyring og bevægelsessensorer, men i løbet af projektet er man faktisk gået tilbage til manuelt tænd/sluk i klasselokaler. Lyset starter normalt på 200 lux men kan så reguleres op på 300 lux.

- En af udfordringerne har været, at bygningerne har været i fuld funktion med elever, lærere og pædagoger og der har måske ikke været et ledigt lokale.

- Kommunen har et udfordrende budgetsystem, hvor pengene bevilges i oktober, men først frigives ved årets start. Da mange af projekterne skal i EU udbud, tager det pr. definition lang tid, inden projektet går i gang, og så er der kort tid til at gennemføre det. Og man må ikke planlægge med at overføre penge til næste år. Det har da heller ikke været muligt at afslutte alt i budgetåret – elentreprisen for 2016 afsluttes i maj 2018, fortalte Troels Harpsøe.

En anden udfordring er, at der har været en holdning af “nu kommer de fra kommunen” – men vi er jo samme kommune, siger Troels Harpsøe.

- Brugerne blandede sig i håndværkernes arbejde og mente at de lige kunne få lavet noget andet, når nu de var der.

- Vi blev også overraskede over, at der måtte males lofter, når der kom nye armaturer op, fordi de have en lidt anden størrelse.

- Elentreprenørerne undervurderede konsekvent opgavernes omfang også selv om de var inde til oplæring ved energirådgiverne.

- Kommunens tegningsarkiver er mangelfulde, ofte måtte vi bare slukke for en gruppe ved eltavlen og så se, hvor lyset gik ud. Datagrundlaget var utilstrækkeligt. Der er undervejs startet en energistyringsenhed op i kommunen.

- Når erfaringerne skal gøres op, så er brugerinddragelse vigtig, fortæller Troels Harpsøe. Arbejdet med at udskifte belysningen i isskøjtehallerne var fx et vellykket projekt, hvor belysningen skulle leve op til en lang række særlige krav på grund af tv produktion mv.  Alt klappede og var færdigt til tiden, og brugerne er tilfredse med resultatet.

- Der har været mange fejl og rettelser ved afleveringsforretningerne. Der har ind imellem været sjuskede håndværkere og manglende byggetilsyn fra rådgiverens side. Men ved 1-års gennemgangen har der ikke været meget at komme efter, fortæller Troels Harpsøe.

- Fremover bør kommunens energibesparelser nok laves i forbindelse med de almindelige vedligeholdelsesprojekter.

- Det er på en måde lidt ærgerligt at projektet snart er slut, for nu ved vi, hvordan vi skulle have gjort, slutter Troels Harpsøe.

AEJ


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.