top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2018-03-15 Hovedbestyrelsesmødet

Nyt fra hovedbestyrelsen

Udviklingen i medlemstallet var i 2017 desværre som vi er vant til.  Vi mistede 105 medlemmer og fik 22 nye. Netto mistede vi 83 og var den 1. januar 2018 nede på 830 indledte landsformand Bent Cramer.

Tabet i 2017 kan til dels tilskrives kontingentforhøjelsen og et relativt højt frafald -  men også tilgangen af nye medlemmer har været lav i de seneste to år. Vi har prøvet at gøre noget ved det i alle årene, men vi må konstatere at det ikke er lykkedes.

- Vi har en stor ældre skare, hvor det er naturligt at nogen falder fra. Og så har vi en udfordring med at  gøre de unge opmærksomme på vores eksistens.

Men der er også lyspunkter, sagde landsformanden. Vores organisation fungerer, folk møder op. Arbejdet fungerer også i sektionsbestyrelserne, som sørger for at der sker noget ude omkring på frivillig basis.  Vi lever op til foreningens formål.

- Jeg vil benytte lejligheden til at takke jer alle for jeres indsats og for det gode fremmøde, der er her i dag, sagde landsformanden.

På dagsorden var også langsigtede tanker om foreningens udvikling, og forskellige scenarier blev drøftet. Hovedbestyrelsen vedtog at igangsætte et arbejde med at udvikle og ændre foreningen.

Bladet Elteknik

Hovedbestyrelsen besluttede at ophøre med foreningssiderne i bladet Elteknik til næste år. Bladet har hidtil lagt beslag på et væsentlig del af vores indtægter.

Hovedforeningens regnskab 2017

Regnskabet for 2017 ser pænt ud. Et forventet underskud på 20.000 i budgettet er vendt til et lille overskud.

Vi har været mådeholdende med udgifterne og det mere end opvejer tabet af kontingentindtægter. Der er  sparet på bestyrelsen, webudgifter, markedsføring og diverse.

Kontingentforhøjelse

Det blev vedtaget at sætte kontingentet op med 5 kr. inkl. moms, hvilket er mindre end den prisudvikling, der forventes.  Kontingentet i 2019 stiger til 785 kr./585 kr. inkl. moms. Budgettet i 2019 viser et pænt overskud på grund af at omkostningen til bladet falder væk og fordi sekretæren går på halv tid. Budgettet for 2018 viser et underskud på 123.000 kr. hvilket bl.a. tilskrives ekstraordinære tilskud til sektionerne.

Se regnskab inkl. budgetter her

Anders Ebbesen Jensen

Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.