top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Generalforsamling Elektroteknisk Forening, Sydjysk Sektion den 22. marts 2018

1. Valg af dirigent. Lars Lindstrøm blev foreslået og valgt.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

Jørgen Heine fortalte om de 9 møder der havde været i Sydjysk og var lidt inde på faldende deltagere til de enkelte møder. Kravet til møderne skal være høje for at tiltrække medlemmerne. I Sydjysk er vi meget taknemmelige for det gode samarbejde med IDA, ingeniør foreningen. På landsplan holder Sydjysk medlemstallet, det er desværre ikke gældende på landsplan. I hovedbestyrelsen har man set på forskellige Scenarier for Elektroteknisk Forenings fremtid og lagt en foreløbig plan med besparelser og tiltag, som vi vil komme til at høre mere om. Jørgen Heine sluttede af med at takke alle for det forløbne år.

3. Sektionens regnskab

Nis Thaisen gennemgik regnskabet for Sydjysk Sektion der endte med et overskud på 5.275,05 kr. Og det gav en kassebeholdning på 80.039,80. Regnskabet blev godkendt.

4. Hovedforeningens regnskab

Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent ved Nis Thaysen

5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10

Gert R. Fredslund – på valg – blev genvalgt

Claus Thorning – ikke på valg

Jørgen Heine Rasmussen – ikke på valg

  1. Nis Thaisen – på valg – blev genvalgt
  2. Henning Bitsch – ikke på valg.

6. Valg af revisor, Mogens Kiholm blev foreslået og genvalgt

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Ingen forslag modtaget.

8. Evt. Der kom forskellige forslag fra medlemmerne omkring virksomhedsbesøg Esbjerg Vandværk, Højspændingsanlægget i Endrup, Biogas Holsted, Slagteriet i Holsted, APC Kolding, Teglværket i Egernsund, Skærbæk værket ombygget til Flis. Havnerundfart i Esbjerg. Eutin i Slesvig special motorer til skibe m.m.

Jørgen Heine fortalte at i Hovedbestyrelsen havde man talt om en fælles studietur til Istanbul men det vil vi komme til at høre mere om.


Gert R. Fredslund


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.