top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2018-03-08 Newtec

Newtec

Paw Stamm fra bestyrelsen i Fynsk Sektion præsenterede de to værter fra Newtec, René Søllingvraa og Bjarke Jørgensen. René er produktionschef og indledte med en generel introduktion som bl.a. omfattede 2 små præsentationsfilm.

Newtec producerer veje- pakke og sorteremaskiner til frugt- og grøntsagsindustrien- primært  inden for kartofler og gulerødder.  Maskinerne klarer også løg, citrusfrugter, tomater og fx peberfrugter som skal pakkes tre i hver pakke, rød, gul og grøn.

Det hele startede i 1976 i garagen til Inge og Gunnar Petersens parcelhus i Odense. Virksomheden er siden vokset gennem årene.

Newtec har nu leveret mere end 15.000 installationer og er repræsenteret i over  40 lande med datterselskaber i Kina og Storbritannien. I Europa er Newtec repræsenteret  i 24 lande, men  sælger også til Canada, USA, Argentina, Chile, Sydafrika og Kina, hvor der nu også ønskes en høj automatisering.

Alle Newtecs maskiner blev automatiseret i 1979 og er gradvist tilført mere intelligens. I 90’erne begyndte Newtec at levere optiske sorteremaskiner.

Der er omkring 100 ansatte i Danmark, de 30 er i produktionen. I Odense udføres design, udvikling, montage og test. Nuværende ejer, Anders Petersen har etableret Newtec Engineering A/S, som har specialiseret sig i de optiske sorteremaskiner. Firmaet Qtechnology, der fremstiller industrielle kameraer, blev stiftet i 2007 og udover at disse firmaer leverer internt, sælger de også ydelser ud af huset.

Bjarke Jørgensen er forskningschef og fortalte om forskningsafdelingen, som startede i forskerparken ved SDU i 2011. I 2013 flyttede de ind i et nyt laboratorium hos Newtec. Medarbejderne er ingeniører, kemikere, en laborant, en biolog og en fødevareingeniør.

Laboratoriet arbejder med udvikling af de teknikker, der ligger til grund for maskinerne. Kameraerne er vigtige, de har æren for at man stort set aldrig ser grønne kartofler mere. Kartofler får som bekendt grønne pletter, hvis de udsættes for lys. I starten anvendte Newtec Sony og Hitachi kameraer, men i dag har man sine egne specialkameraer med høj farveopløsning.

Kameraerne laver hyperspektrale billeder og har indbygget regnekraft, hvorfor beregningerne kan foretages langt hurtigere end før, hvilket har muliggjort en kraftig kapacitetsforøgelse.

Man skal her tænke på, at der anvendes ca. 100 Mb data til foto af blot én kartoffel. Kartoflerne fotograferes af tre kameraer. Der tages 40 billeder af hver, mens de drejer rundt. Gulerodsmaskinerne anvender endda 9 kameraer.

Newtec er i gang med at udvikle egne spektografer og sensorer til kameraerne, til sensorerne anvendes grafen, som man selv fremstiller på laboratoriet til en brøkdel af prisen af, hvad det koster ude i byen. Grafen er stærkere end diamant.

Hyperspektralteknikken vil i nær fremtid gøre det muligt at se ind i kartoflen og opdage sorte områder, på trods af at der ikke er noget at se på overfladen.

De nye kamarateknologier kan også finde anvendelse andre steder, bl.a. inden for lægevidenskaben, og Newtecs forskning deles med andre forskere på universiteterne.

En del af sorteringen går ud på at bestemme tørstofindholdet i kartoflerne. Tidligere skete det ved at lægge dem i saltvand og skille dem efter vægtfylde. Men desværre skades kartoflen af saltvand, så den optiske detektering er langt at foretrække.

Når Newtec klarer sig så godt i konkurrencen skyldes det netop de avancerede teknikker samt en generel høj kvalitet samt høj service, hvor man aldrig lader kunden i stikken. Størstedelen af Newtecs maskiner er koblet på internettet og service kan foregå i Danmark, selv om maskinen står i Australien.

AEJ


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.