top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Medlemsmøde hos Phoenix Contact i Hvidovre

Grundlæggende om lys og LED-lys. Pas på dine lyskilder – om transienter.

25 medlemmer var mødt op for at høre om lys, LED-lys, transienter, og beskyttelse af udendørs LED-lyskilder.

Formanden bød velkommen og præsenterede aftenens foredragsholdere Rune Søgaard Larsen fra Normasym ApS og Henning Lippert fra Phoenix Contact.

Rune Søgaard Larsen lagde ud med emnet lys og LED-lys. Rune Søgaard Larsen er i øvrigt forfatter til "LED-bogen", hvori teori og praktiske forhold om både lys og LED-lys og -belysning er grundigt beskrevet.

Der er mange myter om LED, både overdrevne anprisninger og hårdnakkede fordomme. Men LED er kommet for at blive, og udviklingen gør, at LED løs­nin­gen bliver interessant flere og flere steder.

Rune Søgaard Larsen gennemgik kort det grund­læg­gen­de om lys og lysets spektrum. En LED-lyskilde ud­sender en farve hovedsagelig i det blå spektrum. 

De forskellige farvenuancer opnås ved at påføre lyskildens indre forskellige fluorescerende lag. Glødelampen giver en god farvegengivelse. For at opnå en god farvegengivelse med LED fås desværre også en ringere energieffektivitet. Lumen/watt = lys der udstråles/tilført energi. En god farvegengivelse fås ved en Ra på ca. 90, hvilket er en klar farve. Man ope­rerer også med farvetemperatur. Varm farve har en farvetemperatur på omkring 2750 Kelvin.

Omgivelsestemperaturen har som for alle andre lys­kilder også betydning for en LED-lyskilde. LED instal­leret i f.eks. et frysehus har en levetid på nær uendelig. Levetiden er hovedsageligt begrænset af driverudstyret. 

Det er derfor vigtigt af også dette er af en god kvalitet.

Rune Søgaard Larsen viste herefter eksempler på lam­per, lysbånd mv. og praktiske oplysninger om ombyg­ning af eksisterende armaturer, så LED kan anvendes i disse. Man skal her være særligt opmærksom på, at startstrømmene er kapacitive, hvilket man skal tage hensyn til ved udskiftning - kan koblingsudstyret klare startstrømmen fra mange LED-lyskilder?

Efter en kort pause fortsatte Henning Lippert fra Phoenix Contact med at fortælle om transienter

i lavspæn­dings­nettet, og hvorfra disse stammede. Koblinger i transmissionsnettet hhv. distributionsnettet, over­har­mo­nis­ke og pulser i blandede belysningsanlæg fra lys­rørskoblinger. Særligt fokuserede Henning Lippert på lyn og lynets natur, og nævnte også solstormes ind­virk­ning på vor infrastruktur.

Henning Lippert viste forskellige over­spæn­dings­af­le­de­re fra Phoenix Contact, som kan indbygges i armaturer, master og fordelingsanlæg. Hvorledes disse skal instal­le­res fremgår af SB afsnit 6.

En ny Instal­la­tions­be­kendt­gø­relse 1082 af 12. juli 2016 træder i kraft den 1. juli 2017, hvilket man skal være opmærksom på. En ny standard for overspændingsafledere gældende fra 27. august 2015 skal man ligeledes være opmærksom på, idet alle nye afledere, der installeres, skal overholde denne standard.

Efter disse indlæg og efter spørgsmålene til foredrags­hol­der­ne var besvaret, blev der serveret smørrebrød til alle i Phoenix Contacts kantine. Under spisningen blev der ud­delt vingaver til fremmødte nye medlemmer og til stil­le­re, og formanden fortalte lidt om de kommende arran­ge­menter, og spurgte om medlemmernes ønsker til for­å­rets studietur.

Peter Andersen


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.