top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Elektroteknisk Forenings regnskab 2015

Hovedbestyrelsen har netop været samlet for at behandle Elektroteknisk Forenings regsnakb for 2015. Regnskabet udviser et underskud på 76.685 kr. mod budgetteret 68.127 kr. 

Kontingentindtægterne ligger under det budgetterede, hvilket skyldes færre medlemmer. Bannerreklamer og annoncer i nyhedsbrevet har levet op til forventningerne. Værdipapirerne har givet et tab og det er igen Sparinvest High Yield Value Bonds, der driller, ligesom sidste år. Det skyldes en høj eksponering mod minesektoren og det fortsatte fald i olieprisen.

Udgifterne: Her har der ikke været overraskelser, alt er gået som forudset i budgettet, det meste er da også kontraktbestemt. Markedsføringsudgiften er lavere end forudset, fordi vi ikke fik brugt så mange penge til forhøjet tilskud ift. nye medlemmer.

I det reviderede budget for 2016 spiller det faldende medlemstal ind på indtægtssiden. På udgiftssiden hjælper rabatterne på bladet os. Vi forventer nu et underskud på 52.207 kr. i 2016 mod det tidligere budgetterede på 64.697.

Budget 2017: Der indstilles den større forhøjelse af kontingentet på én gang, som blev drøftet på sidste års generalforsamlinger, hvor der var opbakning til det. Stigningen bliver 64 kr. ekskl. moms og 80 kr. inkl. moms. Normalkontingentet i 2017 udgør dermed 675 kr. inkl. moms, mens det nedsatte kontingent for pensionister og efterlønnere udgør 575 kr. inkl. moms. Forhøjelse er nødvendig, hvis vi skal opretholde aktiviteterne i hovedforeningen og overleve  på sigt. Med kontingentforhøjelsen vil vi begrænse det forventede underskud i 2017 til 14.782 kr.

Budgetterne blev godkendt.

Se regnskab og budgetter her.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.