top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2015-09-17 Kortfattet referat fra hovedbestyrelsesmødet

Hovedbestyrelsesmødet blev holdt torsdag den 17. september 2015 hos Solar i Vejen.
 
1. Orientering fra formanden
Siden sidst er der kommet ny formand, Jakob Thornye, og næstformand, Preben Sørensen, i København-Sjællands Sektion. Velkommen til dem her i hovedbestyrelsen og til alle andre også, indledte landsformanden.
 
- Vi holder jo normalt to møder om året. Forårets møde handler om regnskab og budget, efterårets møde handler om erfaringsudveksling samt markedsføringsplanen for det kommende år.
Siden sidste hovedbestyrelsesmøde er der ikke sket så meget, det har jo været sommer og dermed pause i vores aktiviteter.
Forårets møde var jo hos Philips Lighting på Frederikskaj i København, med behandling af regnskab og budgetter, hvor vi måtte indrette os på et større underskud end budgetteret, godt 200.000 kr. 
Så stærkt kan det ikke blive ved at gå, så derfor har vi skruet lidt ned for armbevægelserne. Der er lagt op til, at vi fortsat budgetterer med underskud, men mere moderate.
Status for medlemssituationen er, at udviklingen fortsætter: Der er flere der forlader os end der melder sig ind. 
Vi har i år til nu mistet 80 medlemmer, hvilket er lige så mange som i 2014. Vi har fået 25 nye, og er pt 980 medlemmer, hvoraf 16 har meldt sig ud til udgangen af året. Så der er altså stadig behov for at arbejde på at få flere nye medlemmer. 
980 medlemmer er jo stadig mange og der er også mange medlemmer, der møder op til arrangementerne.
Vi er nødt til at klø på og være synlige, og vi må stadig holde fanen højt. Det er også det som markedsføringsplanen handler om, sluttede landsformanden sin orientering.
 
2. Vedtægtsændring vedrørende konkurrenceloven. 
Vi har fået et ønske fra ABB Gruppen om i vores vedtægter at indarbejde en forpligtelse om at overholde gældende regler bl.a. inden for konkurrencelovgivningen. 
Der var i hovedbestyrelsen bred enighed om at vi kan implementere dette i vores vedtægter. Når vi nu alligevel skal have fat i vedtægterne igen, bør vi granske dem for at se, om der er andet, der trænger til en opdatering.
Proceduren er, at hvis vedtægtsændringerne bliver vedtaget i hovedbestyrelsen i marts 2016, så skal de ud og behandles på generalforsamlingerne i april 2016, og hvis de vedtages her, så skal de op på efterårets hovedbestyrelsesmøde i september eller oktober 2016, hvorefter de så kan træde i kraft.
 
3. Orientering fra sektionerne
Der blev udvekslet erfaringer vedr. virksomhedsbesøg og studieture.
Landsformanden bad på det seneste møde sektionerne om at tage spørgsmålet om en større kontingentforhøjelse på én gang op på generalforsamlingerne.
I alle tilfælde har medlemmerne taget pænt imod tanken om en kommende kontingentstigning. Holdningen er, at vi er nødt til at hæve kontingentet, sådan at vores indtægter på sigt kommer til at svare til vores udgifter. Fordi vi ellers fjerner grundlaget for foreningen.
Nu tænker vi over det og så tager vi beslutningen på det kommende møde, hvor fastlæggelse af kontingentets størrelse i 2017 er på dagsordenen, konkluderede Bent Cramer.
Netværk: Arbejdet med at uddele plakater og få dem hængt op på skoler og i virksomheder mv. går lidt langsomt, der er stadig behov for en indsats. Men plakater er nok heller ikke den rigtige måde at hverve nye medlemmer på, det er ved personlig henvendelse, det skal ske.
Landsformanden rundede af med, at vi skal slå på muligheden for at dyrke netværk, men vi skal også give mulighed for, og de unge skal føle sig velkomne og de skal have noget med hjem.
 
4. Markedsføringsplan 2016 
Sekretæren gennemgik udkastet til markedsføringsplanen, og hovedbestyrelsen godkendte planen med få kommentarer. Den endelige plan foreligger midt i november måned, når prisindekset for oktober er klar fra Danmarks Statistik.
Elteknik: Bent Cramer og generalsekretæren havde forud for det seneste hovedbestyrelsesmøde i marts 2015 et møde med TechMedia omkring mulige besparelser i vores omkostning til bladet.  Resultatet var tre muligheder, reduktion af sidetal, reduktion af frekvens samt muligheden for at medlemmerne kan vælge elektronisk blad i stedet for trykt.
Vi har reduceret sidetallet og har sparet penge derved. Nedsat frekvens er ikke muligt i 2016 pga. aftaler med annoncører, men vi får alligevel en reduktion i prisen svarende til en årlig udgivelse mindre.
Desuden blev det vedtaget at tilbyde medlemmerne elektronisk blad i stedet for trykt. Det vil give foreningen en kærkommen forbedring af økonomien, så vi håber at der er mange der vil være med.
Hjemmeside, nyhedsbrev og markedsføringsplan for det kommende år er der ikke ændringer til.
Hvervekampagne: Vi fortsætter med at belønne stillere og nye medlemmer med vin. Og fortsat ved at sektionsbestyrelsen indkøber vinen ved en leverandør efter eget valg.  Vinoverrækkelsen skal fremover ske i forbindelse med sektionens generalforsamling.
Vi deltager ikke på El- og Teknikudstillingen i 2016 og vi sender ikke nogen flyer ud i 2016. 
Vi fortsætter på LinkedIn på det nuværende niveau.
 
5. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde.
Forårets møde holdes den 17. marts 2016 hos Cubic i Brønderslev.
 
6. Eventuelt.
Hovedbestyrelsen besluttede at ophøre med at indbinde Eltekniks foreningssider (fire årgange pr. bind). Indtil videre fortsætter vi med at indbinde hele Elteknik blade. Det er en gammel tradition. Vi fortsætter, selv om elektroniske løsninger presser sig på. TechMedia har Elteknik blade fra 2006 og frem liggende frit tilgængeligt på deres hjemmeside, ældre årgange findes imidlertid ikke elektronisk - og det vil sandsynligvis forblive sådan.
 
25. september 2015
Anders Ebbesen Jensen

Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.