top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2015-03-19 Nyt fra Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har netop holdt forårets møde med beretning og regnskab for året der gik. Desuden behandledes budgetter for de kommende år.

Hent oversigt her.

Se hele regnskabet her.

Landsformand Bent Cramer kunne fortælle, at driften af Elektroteknisk Foreningen igen har kørt udmærket, der har i de 5 sektioner været 38 gode arrangementer med i alt 967 deltagere. Også medlemsbladet Elteknik, hjemmesiden www.dkef.dk samt Elektroteknisk Nyhedsbrev har fungeret fint.

Foreningen havde budgetteret med et relativt stort underskud på 157.531 kr. for 2014. Man har med fokus på netværk deltaget på El & Teknik udstillingen, afholdt seminarer, udgivet plakater og har etableret sig på LinkedIn.

Underskuddet endte dog med at blive større end budgetteret – på 202.035 kr. Det skyldes bl.a. kurstab på en investeringsforening med virksomhedsobligationer, Sparinvest High Yield Value Bonds, som har været ramt af fald i oliepris og minedrift.

Underskuddet skyldes også at medlemstallet i 2014 gik fra 1.111 til 1.032. Foreningen har gennem mange år oplevet sivende medlemstal. Det skyldes bl.a. at der er store årgange, som i disse år forlader arbejdsmarkedet. Der kommer fortsat nye medlemmer til, i 2014 kom der 34 nye medlemmer.

I 2015 og 2016 budgetteres igen med underskud på henholdsvis 68.128 kr. og 64.696 kr., men der holdes nu lidt igen med udgifterne. Der spares bl.a. på bladet Elteknik, hvor der vil være lidt færre foreningssider og på sigt færre årlige udgivelser. Desuden spares på omkostninger til bestyrelsen samt til markedsføring.

En ny udgiftspost er kommet til i 2015, arkiv. Den skyldes at vi ikke længere kan have vores historiske arkiv magasineret ved Elektroteket, der jo er lukket, så vi må betale for leje af arkivplads.

Foreningen har stadig penge på kistebunden, 829.094 kr., på trods af det negative resultat i 2014. Hovedbestyrelsen forventer at fortsætte med at budgettere med underskud i 3 år endnu, hvorefter strategien tages op til revision.

Landsformanden opfordrede i øvrigt til at drøfte kontingentets størrelse og foreningens fremtid ude på generalforsamlingerne. Kontingentet burde være 65 kr. større, hvis økonomien skulle balancere, men ville det kunne accepteres?

Til 2016 ønskede hovedbestyrelsen ikke at gennemføre en sådan kontingentforhøjelse. Kontingentet reguleres kun med det mest nødvendige for at følge prisudviklingen, som jo er meget behersket i disse år. Kontingentet stiger med 5 kr. til 695 kr./år. Det nedsatte kontingent til pensionister og efterlønnere stiger ligeledes med 5 kr. til 495 kr./år.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.