top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2014-10-03 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde nr. 674

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde nr. 674

Hovedbestyrelsesmødet fredag den 3. oktober 2014 kl. 08.30-12.00 på Hotel Vejlefjord.

Deltagere:   

Bent Cramer

Børge Terkelsen

Ejvind Harder Olsen

Frank Møller Johansen

Henrik Præstegaard

Jørgen Heine Rasmussen

Jørgen Steen Pedersen

Karsten Jensen

Nis M. Thaysen

Peter Andersen

Peter Larsen

Preben K. Sørensen

René Aaholm

Stella Mortensen

Søren Poulsen

Anders E. Jensen, generalsekretær  

Afbud:         

Bjørn Johansen

Claus Frøslund

Claus Thorning

Egon Hansen

Gert Fredslund

Henning Bitsch

Henrik Rolsted

Jakob Thornye

Kristen Rørby

Michael Hytting

Peter Zohnesen

Thomas Haar Petersen         

Dagsorden

1. Orientering fra formanden

2. Valg af ny næstformand og kasserer

3. Korte orienteringer fra sektionerne

4. Kort orientering fra sekretariatet

5. Markedsføringsplan 2015

6. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde

7. Eventuelt.

1. Orientering fra formanden

Siden seminaret sidste år har vi rullet markedsføringsplanen for 2014 ud. Den indeholdt bl.a.:

 • Tilbud om gratis prøvemedlemskab til studerende

 • Miniseminar i forbindelse med udstilling

 • Af seminaret fulgte beslutningen om at deltage på El & Teknik med egen stand fordi vi ikke kunne være sammen med TechMedia

 • Vi besluttede også at lave en plakat: Dit netværk i elbranchen

 • Online markedsføring, herunder LinkedIn.

- Nu er der gået et år og vi skal planlægge hvad der skal ske næste år.

Udstillingen på messen gik godt, vi havde en præsentabel lille stand.  Det oplevedes som en succes. Målet var at vise flaget, og der var et udmærket besøg på standen, og mange stiftede bekendtskab med os.

Ved samme lejlighed fik vi holdt vores miniseminar. Det gik også fint, selv om vi godt kunne have ønsket en større deltagelse, også eksternt. Men der er hård konkurrence om tiden. (En kommentar her var, at dette desværre er ret almindeligt ved arrangementer på messer).

Tilbuddet om gratis prøvemedlemskab for studerende er ikke nogen succes. Ikke endnu i hvert fald. Kun én studerende har pt. meldt sig ind. Sektionerne kunne rette direkte henvendelse (evt. besøg) til uddannelsesstederne og fortælle, at medlemskabet er gratis det første år og at deltagelse til arrangementerne er til halv pris (gælder dog ikke studieture).

- Plakaten fik vi jo lavet, og jeg er godt tilfreds med resultatet. Og den har allerede tjent os godt på udstillingen. Nu får I alle et sæt plakater med hjem, så de kan komme ud på uddannelsesinstitutionerne. Leveringen kan evt. kombineres med informationen om gratis medlemskab for studerende.

- Men hensyn til online markedsføring, så har vi fået etableret os på LinkedIn og vi skal på dette seminar beslutte, om vi skal tage det næste skridt.

- Vi havde jo til sidste møde fået en henvendelse fra EL-QA (Dansk forening for erfaringsudveksling for brugen af elektricitet, sikkerhed, miljø og forsyningskvalitet) havde forespurgt om optagelse i EF. Vi gav dem jo en positiv respons, men gjorde det også klart, at de nok skulle drive opgaven selv.

De har 27. juni meldt tilbage: Tak for Jeres interesse i at optage EL-QA i Elektroteknisk Forening. I har en vigtig pointe i at initiativet fortsat skal komme fra os, og da vi ikke har formået at finde personer i EL-QA, der kan tage dette initiativ, har vi besluttet blot at nedlægge vores forening. Vi beklager den ulejlighed I har haft af dette, men takker endnu engang for interessen i vores forening.

2. Valg af ny næstformand og kasserer

Anita la Fontaine er stoppet i bestyrelsen for Kbh.-Sj. Sektion og Claus Frøslund har ønsket at stoppe som kasserer for hovedforeningen.

Landsformanden foreslog at generalsekretæren fremover varetager kassereropgaven og at Peter Larsen bliver ny næstformand. Begge dele blev vedtaget.

3. Korte orienteringer fra sektionerne

Nordjysk Sektion

 • Generalforsamlingen blev holdt på et lokalt bryggeriafsluttende hvor man udover generalforsamlingen havde ølsmagning og orientering om bryggeriet

 • April: Virksomhedsbesøg hos Desmi Ocean Guard, der laver UV-filtre til skibes ballastvand

 • Maj: Studietur til Budapest med besøg hos Canalis, Grundfos og Tricon samt en guided tur i Budapest med dansktalende guide, 23 deltagere. Budapest er en spændende by.

 • August: Besøg på et af de større renseanlæg i Danmark - Renseanlæg Vest i Aalborg, 35 deltagere.

 • September: Besøg i det nye Musikkens Hus i Aalborg med hele 79 deltagere, heraf en del gæster.

  Musikkens Hus egner sig til besøg fra andre sektioner, hvis man kommer på de kanter. Rundvisningen koster penge.

Formanden har været rundt med plakater på skolerne, en overvejelse her var at man måske bør købe nogle rammer til ophængningen.

Jydsk Sektion

Efter generalforsamlingen var formand Erik Rasmussen udsat for et cykeluheld og han er trådt ud af bestyrelsen. Derfor måtte man omstrukturere i bestyrelsen. Tidligere næstformand Bjørn Johansen er ny formand og Børge Terkelsen er ny næstformand.  Ny i bestyrelsen er Ejvind Harder Olsen fra Nexans.
 

 • April: Generalforsamling og besøg på Teknologisk Institut, hvor vi så deres arbejde med 3D print.

 • Februar: Besøg hos Terma i Lystrup

 • Maj: Det nye universitetshospital i Aarhus

 • August: Et besøg på Aarhus Havn

 • September: Studietur med tog til München med besøg hos Tyco Electronics og Fa. Reinhausen samt oktoberfest

 • I oktober har Jydsk Sektion et produktmøde om forbinderteknik, (som Ejvind står for) hvor alle installatører i området er inviterede gennem grossisterne, og det er gratis at deltage.

 • I december julemøde med besøg på Studstrupværket samt efterfølgende julefrokost på Foldby’s i Skødstrup. Dette arrangement er gratis for medlemmer.

Jydsk Sektion har oplevet svigtende deltagelse til nogle arrangementer, et besøg hos TDC måtte aflyses.

Bent Cramer gjorde opmærksom på at der er en stående invitation til samarbejdet med IDA.

Sydjysk Sektion

 • April: Generalforsamlingen blev afholdt på Hejse Kro efter et besøg hos Sanistål. Der er ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning.
   

 • Maj: Der var en tur i Legoland med hele familien, hvor de teknisk interesserede så nogle af de tekniske installationer under forlystelserne samt i teknikbygningen, hvor de styrer miniland. Afsluttende med fællesspisning på borgen.
   

 • August: En heldagstur med bus med ca. 20 deltagere til Aarhus med stop ved Vestbirk vandkraftværk, hvor en pensioneret maskinmester går og passer det og fortæller om det. Så var man på Solars kompetencecenter og hørte om det og fik frokost. Herefter partikelacceleratoren Astrid 2 på Aarhus Universitet. Turen til Aarhus var planlagt efter at partikelacceleratoren var stoppet, så vi kunne få lov at komme derind. Besøg egner sig måske også for andre sektioner. Det sidste besøg var på byggepladsen ved DNU, det nye universitetshospital, med en enestående rundvisning i nogle af bygningerne. Vi var bl.a. på taget af en af dem. Besøget i Aarhus afsluttedes på Restaurant Flammen. En fantastisk dag med højt solskin. Men lidt skuffende deltagelse.
   

 • I oktober er der tre arrangementer i samarbejde IDA Elteknik, et virksomhedsbesøg hos HavneMøllerne i Vejle, en konference om fremtidens energisystemer, samt et installatørmøde om den nye autorisationslov, sidstnævnte begge hos Solar i Vejen. Det er vigtigt hurtigt at melde datoerne ud til hinanden, så der ikke sker sammenfald. Sydjysk Sektions samarbejde med IDA Elteknik fungerer godt.

Fynsk Sektion:

 • April: Generalforsamlingen blev holdt ved ABB i Fredericia med 32 deltagere. Der er ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning.

 • Maj: der var arrangeret en forårstur med bus til Kamstrup i Stilling og Stenomuseet i Aarhus og på Aarhus Havn og på restaurant. Men turen måtte aflyses pga. få tilmeldinger. Det samme skete, da man forsøgte at gentage turen i august.

 • I oktober er der en tur til Plus Pack og i november et besøg på TV2.

Ved almindelige arrangementer har Fynsk Sektion pænt med deltagere, men man har ikke haft så meget held med forårsturen, som er en heldags bustur. En mulighed for at få flere deltagere kunne være at planlægge disse ture i fællesskab med Sydjysk Sektion.

Dette forslag om samarbejde sagde Sydjysk Sektion straks ja tak til.

Bestyrelsen i Fynsk Sektion er godt med i planlægningen af kommende arrangementer.

Der er endnu ikke blevet hængt plakater op på skoler og virksomheder, men det gør man nu.

Det drøftes pt i bestyrelsen, om man evt. skal droppe endagsturene til fordel for udlandsture. Måske er det efterhånden vanskeligt at få nok erhvervsaktive med. Det var nemmere for medarbejderne at få fri i gamle dage og at få firmaerne til at betale deltagergebyret. Hvis der ikke er behov for forårsturene, skal vi måske i stedet bare holde et almindeligt arrangement.

Der er behov for markedsføring over for virksomhedslederne, så de bakker op om medarbejdernes deltagelse.

Det skal være målbart, hvad virksomhederne får ud af studieturene, og invitationerne skal synliggøre det tekniske udbytte.

Et forslag var at lave et møde eller en årlig konference, hvor de studerende kunne få lov at møde firmaerne. Evt. en på hver side af Storebælt. Måske i samarbejde med fx Lysteknisk Selskab, Dansk Vedligeholdelsesforening eller IDA Elteknik. Man kunne også få lavet en App, som gav nem adgang til hjemmesiden. App’en ”Holdsport” blev nævnt som eksempel.

Traditioner betyder meget og der er basis for at lære af hinandens successer. Fynsk Sektions torskespisning i januar er årets mest velbesøgte, her deltager også en del virksomhedsledere. Den store deltagelse sker på trods af en høj deltagerbetaling. København-Sjællands Sektion har fx succes med julemødet. Nordjysk Sektion har succes med deres julebanko.

Men vi kan ikke forudsige, hvor mange der vil komme til et arrangement.

Data vedr. antal deltagere fordelt på arrangementer præsenteres på forårets hovedbestyrelsesmøde.

København-Sjællands Sektion

Peter Andersen er skiftet fra næstformandsposten til formandsposten efter Anita stoppede i bestyrelsen, og Jakob Thornye er blevet næstformand. Preben Sørensen er ny i bestyrelsen.

 • Generalforsamlingen blev holdt ved Louis Poulsen med foredrag om PH.

 • Maj: Studieturen gik til omformerstationen i Fraugde og til Aarhus Letbane samt til Grundfos i Bjerringbro. Overnatning på Sabro Kro. Hjemturen gik via Skoda museet i Glamsbjerg. Desværre var der kun 21 deltagere på turen, hvilket medfører et underskud. Næste år planlægges en tur, for første gang med fly, til Tyskland.

 • Oktober: JE Elkas

 • November: Julemøde på København Rådhus, med et kig til rådhusuret, der er Danmarks første elektriske tårnur bygget i 1904 af Kemp & Lauritzen

 • Januar: Besøg hos Haldor Topsøe, der laver filtre og katalysatorer til skibe

 • Marts: København Lufthavn

 • April: Generalforsamling, muligvis hos medicinalfirmaet Lundbeck.

Også i København-Sjællands Sektion har man lidt dårlig samvittighed med hensyn til udlevering af plakater.

4. Kort orientering fra sekretariatet

Medlemsstatistik: Vi var pr. 1. januar 2014 1.111 medlemmer.

I 2012 opretholdt vi undtagelsesvist medlemstallet, men i 2013 blev det reduceret igen, og i 2014 går det samme vej, vi er nu 1061. Det gradvise tab af medlemmer er som bekendt en langsigtet tendens, der bl.a. skyldes alderssammensætningen, idet store årgange nu forlader arbejdsmarkedet.

Vi arbejder ihærdigt på at forsøge at vende udviklingen, men hvis den alligevel fortsætter i de kommende år, vil vi på et tidspunkt måske ikke længere være i stand til at opretholde sekretariatet og bladudgivelse mv.

Generalsekretæren kan gå på pension pr. 1. september 2018 og derefter evt. arbejde med udvalgte opgaver på nedsat tid. Hvis han bliver nødsaget til at gå på efterløn inden da, må han på grund af de strikse efterlønsregler undlade alt arbejde for foreningen, også frivilligt arbejde. Så det bedste for alle parter er derfor at opretholde en normal drift af foreningen indtil 1. september 2018.

Hjemmesiden: Vi fik i juli en opdatering af softwaren til hjemmesiden. Den kostede 9.000 kr. Der var igen opstået problemer med at benytte CMS softwaren og opdatere hjemmesiden og det var fx ikke længere muligt at få vist tabeller. Problemerne skyldes, at der løbende kommer nye versioner af browserne, som stiller nye krav til CMS softwaren. Som derfor også må opdateres.

Der er i den forbindelse blevet ryddet lidt op på hjemmesiden. Opdateringen har som en sidegevinst medført en bedre visning på smartphones og tablets.

Sig det til generalsekretæren, hvis I støder på fejl og uhensigtsmæssigheder på hjemmesiden. Det er i øvrigt sekretærerne i sektionerne, der ifølge bestyrelseshåndbogen har opgaven med at tjekke sektionernes websider grundigt en gang imellem.

5. Markedsføringsplan 2015

Udkast til markedsføringsplan 2015 var udsendt inden mødet. Når planen er rettet til med tilføjelser fra dette bestyrelsesmøde samt med priser korrigeret efter oktobers nettoprisindeks sendes den ud til alle bestyrelsesmedlemmer og vil træde i kraft 1. januar 2015.

Elteknik. Bestyrelsen traf i 2008 en beslutning om at afskaffe det trykte blad og gå over til elektronisk kommunikation. En medlemsundersøgelse i 2009 viste imidlertid, at medlemmerne var meget glade for Elteknik, og en del angav, at de ville melde sig ud, hvis vi ophører med bladudgivelsen.

Hovedbestyrelsen har på den baggrund valgt at bevare bladet trods udgiften, men beslutningen revurderes hvert år.

Bestyrelsen besluttede på dette møde endnu engang at fortsætte med bladet som hidtil.

Hjemmesiden www.dkef.dk fungerer fint. Vi har i snit ca. 50 besøg på hjemmesiden om dagen, flest omkring udsendelsen af nyhedsbrevet.
 

Vi har netop fået fornyet bannerannoncerne fra tre af vores annoncører, dvs. vi mangler pt én annoncør for at fortsætte med samme annonceindtægt som sidste år.

Generalsekretæren gjorde opmærksom på muligheden for at sektionerne finder en lokal sponsor ligesom Jydsk Sektion (Hans Følsgaard) og Nordjysk Sektion (Cubic). Pengene (i Nordjysk Sektion 12.000 kr./år ekskl. moms) går ubeskåret til sektionen.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med hjemmesiden som hidtil.

Det elektroniske nyhedsbrev udkommer 9 gange om året, omfang 3 sider. Det er i 2014 blevet sådan, at nyhedsbrevet ligger som en pdf-fil på hjemmesiden, og distributionen sker ved på email at udsende et link hertil. Dette fordi der har været flere problemer med at udsende tunge vedhæftede filer.

Der er i øvrigt også stigende problemer med at udsende mange mails på én gang, hvilket søges løst ved at udsende successivt og fra flere mailadresser.

Nyhedsbrevet fortæller om kommende arrangementer, hvor der jo er mulighed for at være mere aktuel end bladet. Nyhedsbrevet indeholder mange links til arrangementer på hjemmesiden, og medvirker derfor til at skabe trafik på hjemmesiden. 

Et evt. trin 2 fra sidste års møde, hvor nyhedsbrevet kunne udsendes som et html-fil, blev igen undladt, da det fungerer OK, som det kører nu, og fx er nyhedsbrevet velegnet til print.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med udgivelsen af nyhedsbrevet som hidtil.

Markedsføringsplan 2016: Det blev vedtaget igen i 2015 at udarbejde en markedsføringsplan for det kommende år. Udkast forelægges hovedbestyrelsen til behandling i efteråret 2015, og færdiggørelsen af markedsføringsplanen finder sted efter hovedbestyrelsesmødet (evt. bestyrelsesseminaret) i efteråret 2015.

Hvervekampagne. Der er en række afprøvede muligheder for hvervekampagner, fx:

 1. Belønning af stillerne med vin

 2. Tilbud om gratis prøvemedlemskab evt. annonceret ved udsendelse af flyer med Solars blad

 3. Lodtrækning blandt nye medlemmer om tv, kameraer etc.

Det blev vedtaget igen i 2015 at belønne både stillere og nye medlemmer med vin ved at sektionsbestyrelsen indkøber vinen ved en leverandør efter eget valg. Vinen overrækkes i forbindelse med et arrangement, på samme måde som nogen sektioner i dag giver vin til jubilarerne. Det kan evt. gøres, så kun de stillere og nye medlemmer, der møder frem på fx generalforsamlingen, får vinen. Der er fx også mulighed for at sektionen sender et gavekort til en vinhandel.

Sektionsbestyrelserne finder selv ud af, hvordan det gøres. Hovedforeningen understøtter belønningen med vin ved at forhøje betalingen ift. nye medlemmer fra 100 kr. til 300 kr./år. Disse penge overføres til sektionerne i december måned hvert år.

Dette blev vedtaget.

Tilbud om gratis prøvemedlemskab og lodtrækning om præmier egner sig særligt i de år, hvor vi udstiller på El & Teknikmessen. Bestyrelsen besluttede ikke at køre med disse tilbud i 2015.

LinkedIn: Bestyrelsesmedlemmernes tilstedeværelse på LinkedIn har ikke været en entydig succes. Ikke alle bryder sig om den måde, LinkedIn fungerer på, med de mange udsendelser af mails med uvedkommende information.

Det skal derfor være frivilligt, om man vil være med på LinkedIn eller ej, også for bestyrelses­medlemmerne.

Der er behov for instruktion i, hvordan man anvender LinkedIn og hvordan man undgår nogen af fælderne, og der opfordres derfor til, at sektionerne fx i forbindelse med et netværksarrangement tilbyder vejledning heri. Generalsekretæren assisterer gerne, men er ikke ekspert på området, så hans indlæg kan evt. ledsages af andre bidrag – måske fra en lokal superbruger.

Generalsekretæren driver på LinkedIn en virksomhedsside om Elektroteknisk Forening, som jævnligt (2-4 gange om måneden i sæsonen) opdateres med aktuelt nyt. Denne kan bestyrelsesmedlemmerne og andre medlemmer vælge at ”følge”, hvilket vi jævnligt opfordrer til.

Derudover er det væsentligt, at man ”deler” interessante informationer på LinkedIn. Herved udsendes informationerne til ens følgere og dermed udbredes kendskabet til foreningen.

Hvis Elektroteknisk Forenings tilstedeværelse på LinkedIn skal øges, kunne det være i form af, at der oprettes grupper i de enkelte sektioner. Det kræver dog en lokal ildsjæl, som vil bruge tid og kræfter på det. Sektionernes bestyrelser opfordres til at overveje, hvorvidt dette er en mulighed.

Beslutningen er i øvrigt at fortsætte på LinkedIn som hidtil.

Facebook. Vi havde et evt. ”trin 3” med i overvejelserne sidste år, der gik ud på at oprette en Facebookside og være aktivt til stede her. Succesfuld tilstedeværelse på Facebook kræver imidlertid en engageret indsats og hyppig tilstedeværelse og vil være relativt tidskrævende. Erfaringen fra tidligere debatfora er, at vi har for lidt at skrive om.

Bestyrelsen vedtog derfor ikke at gå på Facebook i 2015.

Nye initiativer. Der lå i udkastet til markedsføringsplan 2015 en opfordring til at tænke over nye initiativer, der evt. kunne bringes i anvendelse.

 • Vi får nok ikke fat i nye medlemmer med massekommunikation. Der skal individuel og personlig kommunikation til. Der skal være nogle gode arrangementer og man skal prikke en kollega på skuldrene og spørge om han vil med.

 • Bestyrelsesmedlemmerne skal kunne invitere potentielle medlemmer gratis med til et arrangement. Sektionsbestyrelserne beslutter, hvordan de vil gøre det.

 • Tilbuddet om 12 mdr. gratis medlemskab for studerende samt halv deltagerbetaling til arrangementerne (dog ikke studieture) udvides til at gælde i hele den periode, man er studerende. Studiekort forevises ved arrangementerne. Hvis man fortsat er studerende efter de 12 mdr. kan det gratis medlemskab forlænges.

 • Deltagelse i Elektroteknisk Foreningen er vigtig for leverandører, idet det er et udstillingsvindue for produkter og løsninger. Det er uforståeligt, at nogen ledere ikke kan se, det er alle pengene værd.

 • Vi skal tænke på markedsføring direkte til virksomhedslederne, som helst skal bakke op om medarbejderne deltagelse i foreningen. Vi bør fortælle om nytten ved, at deres medarbejdere er medlemmer.

 • Måske skal der holdes netværksseminarer evt. med et trækplaster. Helst lokale arrangementer i sektionerne, da vi ikke har så gode erfaringer med landsdækkende arrangementer. Måske skal der laves en fælles skabelon eller et koncept for det. Måske med en foredragsholder som fx Lars Kolind. Men kendis-foredragsholdere tager sig godt betalt. Sektionsbestyrelserne opfordres til at arbejde videre med emnet.

 • Frafaldet af medlemmer i elselskaberne har været særligt stort og man bør måske aflægge disse et besøg (fx Nyfors).

 • Invitationerne bør formuleres, så nytteværdien for virksomhederne klart fremgår.

 • Der laves ”testemonials” hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer mv. til hjemmesiden skriver lidt om hvem man er, hvorfor de blev medlem af Elektroteknisk Forening, og hvad de har fået ud af det, og hvorfor de vil anbefale andre at blive medlem og hvorfor de vil anbefale ledere at betale for medarbejdernes deltagelse.

 • Mobile Pay blev drøftet, sektionerne kan oprette det, hvis de ønsker det, det kræver at sektionen anskaffer sig en mobiltelefon evt. med taletidskort.

6. Fastlæggelse af tid og sted for næste møde.

Det er hovedbestyrelsen, der skal mødes og datoen sættes til torsdag den 12. marts (Senere blev datoen ændret til 19. marts). Information om stedet følger senere. (Det bliver hos Philips Lighting)

7. Eventuelt

Generalsekretæren bad om, at alle mødedeltagerne tog store og små plakater med hjem. Der er stadig et lager at trække på i sekretariatet, så sig til hvis I skal bruge flere.

Landsformanden sluttede med at takke alle deltagerne for et godt og konstruktivt seminar. Det er vigtigt, at vi har fået snakket sammen og udvekslet erfaringer.

- Jeg har fået tilbagemelding vedr. netværkskurset i går, at flere vil gå hjem og igangsætte netværks­aktiviteter, så jeg er glad for, at vi kan sende en hilsen til Charlotte Junge og meddele hende dette.

20. oktober 2014

Anders Ebbesen Jensen


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.