top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2013-10-03 EnergyMinds

 
Erfaringer fra EnergyMinds

Louise Carina Jensen er uddannet stærkstrømsingeniør fra AAU og har arbejdet ved Dansk Energi (DEFU) i snart 5 år. Her arbejder hun med fejl og afbrudsstatistik, Installationsblanket.dk, Fællesregulativet og EnergyMinds.Louise Jensen

EnergyMinds er et samarbejde mellem alle energiingeniøruddannelsessteder i Danmark, repræsentanter fra elbranchen og Dansk Energi. Formålet er at øge antallet og kvaliteten af uddannede energiingeniører i Danmark. Louise øste af erfaringerne herfra, som kan ses som en parallel til noget af det vi gør i Elektroteknisk Forening.

Tilbage i 2006 blev EnergyMinds sat i søen pga. det faldende optag på energiingeniøruddannelserne. En behovsundersøgelse fra 2004 viste et misforhold mellem den store generation af stærkstrømsingeniører, der er på vej på pension i de næste år, og antallet af nyuddannede energiingeniører.

Formålet med EnergyMinds var at øge antallet og kvaliteten af uddannede energiingeniører i Danmark. EnergyMinds er sponsoreret af Energinet.dk, Dansk Energi Net og Dansk Energi Produktion.

Kerneaktiviteterne har været fokuseret på tre områder: 
- Fælles markedsføring for uddannelsesstederne 
- Netværk og koordinering 
- Kvalitet i uddannelsen 

EnergyMinds har produceret undervisningsmateriale, skabt et netværk på tværs af branche og uddannelsesinstitutioner. Fx har de haft en Uddannelseskaravane på landets ungdomsuddannelser, der viste sig som det mest effektive tiltag.

EnergyMinds har markedsført sig via en hjemmeside www.energyminds.dk, via film på hjemmesiden og via en Facebook-side (denne er dog lige lukket ned). EnergyMinds har desuden været til stede på El- og teknikmessen i 2008, 2010 og 2012, hvortil man hver gang har transporteret 600-800 elever i busser.

Derudover har man haft andre aktiviteter fx ”Uddannelse Uden Grænser” og ”Uddannelseskaravanen”, samt man har lavet et undervisningshæfte til fysikundervisningen på gymnasierne — det var en gymnasielærer, man fik til at skrive det. EnergyMinds har sendt 6.000 af disse hæfter ud.

EnergyMinds har fået gymnasieelever til at løse klimaudfordringerne i et projekt man kaldte Climate Minds, et projekt der samlede godt 1200 gymnasieelever fra hele landet i 2008, 2009 og 2010, for at de kunne komme med ideer til, hvordan fremtidens energisystemer kan gøres klimavenlige og bæredygtige.

EnergyMinds har været en succes. Det er rent faktisk lykkedes at knække kurven, sådan at optaget til energiuddannelserne nu er stigende. Optaget rundt om i landet er nu fordoblet, fortalte Louise.
Fordi hun nu skulle ned og holde oplæg for bestyrelserne i Elektroteknisk Forening havde hun lavet en lille Interviewundersøgelse på et kursus for ingeniørstuderende primært fra Odense og Århus. På spørgsmålet om de havde hørt om Elektroteknisk Forening, 19 blev spurgt, svarede alle, at det havde de ikke. Tilsvarende havde hun spurgt 14 unge ingeniørkollegaer, og de havde heller aldrig hørt om foreningen.

Louise havde også overvejet om de unge efterspørger noget af det, som vi tilbyder i Elektroteknisk Forening, foredrag, virksomhedsbesøg og studieture.

En fokusgruppe i anden sammenhæng viser at de studerende efterspørger fagrelevans. De ønsker at møde industrien mere. De ønsker at komme på studieture eller virksomhedsbesøg.

Hendes anbefaling er, at vi søger at få kontakt til de studerende via underviserne, at vi forsøger at opbygge traditioner, der gentages år efter år, hvor de studerende bliver inviteret med på studieture og virksomhedsbesøg. Et problem her er, at vi helst skal undgå eksamenstiden, og vi skal fx planlægge turene i påskeferien, vinterferien eller efterårsferien, hvor de studerende har undervisningsfri. Desuden er der brug for økonomisk tilskud fx fra virksomheder - eller fra EnergyMinds.

Louise sagde afslutningsvist, at yngre elteknikere måske ville finde arrangementerne mere attraktive, hvis de ind imellem har mulighed for at tage familien med, fx ud at se en vindmølle eller et kraftværk. Desuden har fx IDA succes med at tilbyde julefrokoster mv. for de studerende.
AEJ

Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.