top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2013-10-03 Netværk og netværksfacilitering

Vi markedsfører os i Elektroteknisk Forening som bekendt med et slogan om, at vi er ”dit netværk i elbranchen”.
 
Derfor et det måske også en god ide at tænke nærmere over, om vi kan leve op til det slogan eller om vi måske burde blive lidt bedre til det.

Der er på vores møder masser af muligheder for at netværk for dem der ønsker det.  Men der ses alligevel en tendens til at man snakker mest med dem, man kender i forvejen.  Ind imellem er der dog nogle, der er rigtig gode til at tage kontakt med dem, de ikke kender. Især salgsuddannede har en rutine i at dyrke deres netværk, de spørger ind til hvad folk arbejder med, og deler rundhåndet ud af deres visitkort, og samler selv så mange visitkort ind, som de kan.
Men vi er mange andre,  der godt kunne lære lidt og have glæde af at blive bedre til at arbejde med networking.

Netværk og netværksfacilitering var netop emnet for Lisbeth S. Nielsens oplæg på bestyrelsesseminaret i oktober. Lisbeth var sendt på opgaven af firmaet JUNGE i Aarhus, som har specialiseret sig i emnet.

Formålet med oplægget var at få inspiration og lidt praktiske input til, hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe networking på vej.

Lisbeth S. Nielsen indledte med at beskrive netværkstankegangen.
- At netværke er både en måde at tænke og handle på og handler om både at give og tage. Netværk handler om at sætte sine relationer, sin viden og sine kompetencer i spil.
Det kræver mod åbent at tilgå andre mennesker og en interesse i at lære dem at kende.
Der er forskellige typer af netværkskontakter:

- Direkte, dvs. ens egne kontakter. Ens eget direkte netværk har en begrænsning i og med at det ofte består af spejlbilleder dvs. folk der ligner dig selv.
- Indirekte, det vil sige egne kontakters kontakter — de viser sig ofte at være mere interessante end direkte kontakter.
- Generelle, Hverken direkte eller indirekte — folk der kan hjælpe dig videre.
- Personer, man ved kender Gud og hver mand
- Videnspersoner, bloggere, producenter, eksperter, fagjournalister, professorer, personer med erfaring indenfor området etc.
- Grupper på Facebook og LinkedIn

- Networking kommer ikke af sig selv, heller ikke selv om det står i programmet, sagde Lisbeth S. Nielsen. Der skal arbejdes for det, og man skal have en systematik omkring det.
 


- Networking skal hjælpes på vej eller faciliteres. Det anbefales, at man uddanner nogle netværksfacilitatorer. Det er nødvendigt at tilegne sig viden om, hvordan man fremmer netværksprocessen.

Noget af det man kan gøre er at sørge for, at guide dialogen på vej og holde den på sporet. Der kan også anvendes øvelser, så deltagerne hjælpes i gang og lærer hinanden at kende, fx speed-networking lige som speed-dating.
En god måde at starte på kan være at lade deltagerne holde et kort oplæg, fx omhandlende deres egne kompetencer, viden og interesser.

- Netværk handler om at åbne døre, så vær ikke bange for at knytte kontakten mellem forskellige personer i jeres netværk eller præsentere dem for hinanden — også selvom du ikke kender dem så godt. Det siger jeg, fordi jeg ved af erfaring, at mange tror, at de skal kunne stå inde for dem, de netværker med, men sådan er det ikke. Du skal ikke anbefale, blot skabe kontakt — og så må personerne, du sætter i kontakt selv tage ansvar for at få noget ud af kontakten.

Tænk engang på, hvor mange kompetencer der er blandt Elektroteknisk Forenings medlemmer. Hvis vi lærer at bruge networking aktivt i foreningen og opnå en bedre vidensdeling vil det utvivlsomt være til stor gavn.

AEJ


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.