top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Hovedforeningen

Hovedforeningen er betegnelsen for den landsdækkende organisation. Hovedforeningen afholder kun ved sjældne lejligheder medlemsarrangementer, men står for udgivelsen af hjemmeside og elektronisk nyhedsbrev og varetager desuden foreningens administrative opgaver.

Elektroteknisk Forenings øverste ledelse er hovedbestyrelsen, som er sammensat af formand og næstformand fra hver sektion.

Hovedbestyrelsen vælger landsformanden og driver hovedforeningens sekretariat, som har adressen Kronprinsensgade 28, 5000 Odense, tlf. 40 56 01 48. Landsformand siden 2010 er Bent Cramer.

Generalsekretær siden 2002 er Anders Ebbesen Jensen. Han varetager sekretariatsopgaver som medlemsadministration, økonomi & regnskab og arrangerer hovedbestyrelsesmøder og skriver referater herfra, samt redigerer hjemmeside og elektronisk nyhedsbrev.

Elektroteknisk Forening er opdelt i 5 sektioner, og i hver sektion er der en sektionsbestyrelse, som står for alle arrangementerne i sektionerne. Bestyrelsen vælger ved sin konstituering formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Lidt om foreningen
Medlemsmøder
I sæsonen, som varer fra september til maj, arrangerer sektionerne medlemsmøder, ofte ude i virksomhederne, med foredrag om eltekniske emner.

Medlemmerne kan deltage i andre sektioners arrangementer og der er som oftest mulighed for at invitere gæster med.

Under møderne er der ofte mulighed for at netværke under hyggelige former.

Sektionerne arrangerer også studieture med tekniske besøg i ind- og udland.

Kontingent
Der opkræves et årskontingent på kr. 535,- i 2019.
Ved optagelse efter 1. april betales kun kontingent for de resterende måneder. 

Medlemsskab
Indmeldelse sker her på hjemmesiden.

Foreningens sekretariat besvarer gerne eventuelle spørgsmål vedrørende medlemsskab af Elektroteknisk Forening.

Sekretariat

Generalsekretær Anders Ebbesen Jensen
Elektroteknisk Forening
Kronprinsensgade 28
5000 Odense C.
Tlf. 40 56 01 48
Email: info@dkef.dk

Kontorets åbningstid:
Mandag - fredag kl. 08.00 - 10:00

Men vi træffes ofte også uden for åbningstiden.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.