top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2013-05-05 Studietur til Phoenix Contact

Elektroteknisk Forening København-Sjælland Sektion har besøgt en virksomhed med et moderne, højteknologisk produktionsapparat inden for områderne elektrisk og elektronisk forbindelsesteknik samt hightech elektronikprodukter. Phoenix dækker en betydelig del af verdensmarkedet for disse produkter.

Søndag den 5. maj 2013 indledte 24 af sektionens medlemmer turen med bus fra DGI-byen. Traditionen tro blev der serveret kaffe, rundstykker og en lille ”skarp” i bussen på vej mod færgen i Rødby.

Henning Lippert og Martin Skov Jensen fra Phoenix Contact A/S i Danmark var med fra starten og udleverede et detaljeret program for besøget på fabrikkerne samt brochurer over 2013-nyhederne i Phoenix`s produktprogram.

I Neustadt spiste vi frokost på Klüvers Brauhaus med udsigt over havnen, hvor vi kunne beundre adskillige gamle, velholdte træskibe.

Ved Hannover sad vi så fast i en bilkø. Det betød, at vi ankom 1 time senere end planlagt til vores hotel, Zum Stern, i Bad Meinberg. Et godt hotel, som ligger smukt ud til Kurparken, hvor træer og blomster stod i fuldt flor. Foråret kommer jo 1-2 uger tidligere i Midttyskland end hos os i Danmark.
 
Efter en lækker middag blev 1. dag rundet af i mindre grupper over en øl i hotellets hyggelige bar.
Mandag morgen kørte vi ca. 15 km til Blomberg, hvor Phoenix Contact`s hovedkontor og største fabrik er placeret i et smukt, kuperet landskab i byens udkant.

Mandag den 6. maj 2013 - Phoenix Contact
Virksomheden blev grundlagt i 1923 i Essen som handelsselskab for klemmer og armatur til luftledninger for sporvogne. Efter krigen flyttede man til Blomberg, hvor produktionen af ledningsklemmer, fra en beskeden start i 1949, har udviklet sig, så Phoenix i dag er en international producent på områderne elektrisk og elektronisk forbindelsesteknik samt hightech elektronikprodukter.

Ved hovedkontoret vajede Dannebrog ved siden af det tyske flag bag en bronzeskulptur af  Fugl Phoenix. I show-room, hvor vi kunne studere et bredt udsnit af virksomhedens produkter, blev vi modtaget af vores guide, Bernhard Ahr, som fulgte os under hele besøget hos Phoenix.

I auditoriet indledte Bernhard Ahr med en kort præsentation af virksomheden.

Phoenix Contact har worldwide 12.800 medarbejdere og omsætter for 1.590 mio. Euro. (Siden grundlæggelsen er medarbejderstab og omsætning ca. fordoblet for hvert 10. år).

I dag er Phoenix større end de 3 nærmeste konkurrenter tilsammen.

I Tyskland har man 4 fabrikker, mens yderligere 7 er fordelt rundt om i verden, bl.a. i USA, Kina og Brasilien. Spredt over hele verden har man 50 datterselskaber (egne salgsafd.), hertil kommer 30 agenturer. Salget er fordelt med 30 % i Tyskland og 70 % internationalt.

Vores besøg omfatter fabrikken i Blomberg med 4.000 ansatte og fabrikken i Bad Pyrmont (etableret i 1996 for high-tech elektronikprodukter) med 1.350 ansatte.

Daniel Schapals gav os herefter et overblik over industrielle komponenter med hovedvægten på teknologier omkring forbindelser. Hver type (skrue, fjeder, ”skære”, ”push-in”) blev præsenteret med en kort videofilm. Den nyeste teknologi, push-in, har klemmer op til 95 mm ² (240 A !!)

Han viste ligeledes film af chocktest af klemforbindelser med stødpåvirkning op til 350 g, og præsenterede det nyeste omkring værktøj til mærkning, afisolering og montering af tyller og terminalrør.

Phoenix hovedkatalog er på 5.000 sider, så vi nåede naturligvis ikke omtale af alle deres produkter.
Næste punkt på formiddagens program var en guidet tur rundt i produktionen. Fabrikskomplekset i Blomberg består af 34 bygninger med i alt 200.000 etagemeter placeret i et kuperet terræn. Bygningerne er hvide og holdt i samme stil, dog er store glasfacader blevet mere dominerende på de nyeste. Velholdte grønne områder adskiller de enkelte bygninger. En rigtig flot fabrik, hvor en del af energiforbruget i øvrigt dækkes via solceller og varmepumper.

På rundturen så vi rækker af plaststøbemaskiner, som producerede huse til klemmer i alle regnbuens farver, samt klippe-, stanse- og gevindrulle-maskiner. Herefter automatiske samlemaskiner, som blev ”fodret” med diverse komponenter, og leverede færdige klemmer i kassevis. I produktionsforløbet indgik en højspændingstest, så ingen klemme med fejl nåede pakkelinien. Mærkning foregik flere steder med laser, som på få sekunder brændte teksten ind i plasthuset, mens det blev vendt og drejet af en robot.

Phoenix har selv en betydelig afdeling, som projekterer, opbygger, tester og indkører de  komplicerede produktionsanlæg. På vores rundgang så vi netop test af et nyt, stort produktionsanlæg, hvor arbejdsoperationen ved den enkelte station sker så hurtigt, at man ikke kan følge den med det blotte øje.

Medarbejderne i de enkelte produktionsafsnit er opdelt i teams, og der ses overalt opslagstavler, som holder medarbejderne informeret om produktionsmål, fejlprocent m.v. Der arbejdes typisk i 3-skift 5 dage om ugen (06-14-22-06).

Hvert afsnit har egne teknikere til service og vedligehold af produktionsudstyret. Det giver en optimal vedligeholdelse og reducerer udetid.

Et andet betydeligt produktområde er fremstilling af færdige ledninger med stik. Det sker fuldautomatisk på nogle avancerede produktionslinier, som Phoenix naturligvis selv har udviklet. Vi kunne følge processen hele vejen fra indføring af kabel over udmåling, klipning, afisolering, farvecheck på korerne, påsætning af stikben o.s.v. frem til sluttest og emballering.

Edb-systemet SAP holder styr på logistikken omkring lagring af de mange halvfabrikata og færdigvarer. Et imponerende højlager på 15 m og med 12 ”elevatorer” til at ”plukke” fra de 155.000 positioner, som det rummer, var sidste punkt på vores rundtur.
 

Demonstration i højspændingslaboratoriet
Efter en god frokost i gæstekantinen fik vi i højspændingslaboratoriet en demonstration af effekten af overspændingsafledere. Udladningen, som blev genereret, var med en spænding på 50 kV og en strøm på 60 kA (svarende til et lynnedslag).

Først blev de store kræfter fra de 60 kA vist. (Svære kabelstrips, som holdt en u-formet ledning sammen, blev sprængt af kræfterne, som stødte lederne fra hinanden). Herefter test af en automatsikring henholdsvis med og uden omspændingsafleder. Med omspændingsafleder var komponenterne helt intakte efter udladningen, mens der kun var et par forkullede metaldele tilbage af sikringen, når den ikke var beskyttet af en foransiddende omspændingsafleder. Plasthuset lå spredt i småstykker på gulvet. Meget tankevækkende.

Hermed sluttede vores besøg hos Phoenix i Blomberg. På hjemvejen mod hotellet havde vi tid til at besøge et par af regionen Weserberglands største seværdigheder, Hermannsdenkmal og Externsteine.
Jørgen Christensen

Hermans Denkmall
Efter besøget på Trabtech Laboratoriet gik turen videre til Hermannsdenkmal i Teutoburgerskoven ikke langt fra Detmold. Hermannsdenkmal er en 26,57m høj statue af den germanske cheruskerhøvding  Armenius, som på tysk kaldes Hermann. I år 9 e.Kr. organiserede og ledede han det oprør, som i Teutoburgerskoven totalt udslettede tre romerske legioner under Publius Quintilius Varus, og dermed standsede romernes videre fremtrængen mod nord.

Statuen er bygget af et jernskelet beklædt med 2-3 mm tykke kobberplader. Figuren er placeret på en sokkel af granitkvadre, og har med fundament en samlet højde på 53,46 m fra jordniveau til sværdspids. Monumentet er placeret på et af områdets højeste punkter, og udgør således en magnet for lynnedslag. Lynspor ses tydeligt på bl.a. figurens hjelm. Inden for en km2 rundt om monumentet slår der gennemsnitligt 5 lyn ned pr. år. Gennemsnittet for hele Tyskland er 3,7 lyn pr. år.

Achim Zirkel fra Phönix fortalte her om det lynovervågningssystem, der blev installeret i 2012. Figuren er jordet ved 3 stk. nedledere (afledere), hvor der i hver er installeret et målemodul. Der kan måles lynstrømme på op til 250kA med systemet. Systemet beskytter ikke mod lynnedslag, men registrerer antallet af lyn, lynstrømamplitude, steilhed, ladning og energimængden, der sammen med dato og tid logges til en database. Det er ikke med systemet muligt at fastslå, hvor på figuren lynet rammer. Målingerne sendes via lysledere til en modtagerenhed. Der fås adgang til de registrerede data via en Ethernetsnitflade. De indsamlede data anvendes til lynforskning og udvikling af lynbeskyttelseskomponenter.
 
I foden af selve figuren er tavlen med alle dataopsamlingskomponenterne placeret, og selvfølgelig gav vor elektrotekniske interesse adgang til det indre af figuren, som normalt ikke er tilgængelig.
Efter dette interessante besøg, gik turen tilbage mod vort hotel i Horn-Bad Meinberg. Der blev dog tid til en lille afstikker til Externsteine,

Externsteine
Externsteine består af 4 forvitrede klippesøjler, der står tæt på række. De er de stærkt hensmuldrede rester af en bjergkæde af sandsten, der dannedes for omkring 70 millioner år siden. Mennesket har afsat sine spor på de gamle klipper i form af en række udhuggede trapper, huler og relieffer. Hvornår der tidligst er sket bearbejdning af klipperne er forskerne ikke enige om, men senere bearbejdning kan fastslås at være fra 1115 e.Kr. og senere. I tiden fra 1935 til nær 2. verdenskrigs afslutning blev stedet gjort til et kultsted, som et af nationens klenodier fra en svunden storhedstid.

Det gik nu tilbage til vort hotel, hvor en middag ventede.
Peter Andersen

Phoenix elektronikfabrik
Tirsdag den 7. maj 2013 forlod vi hotellet og kørte de ca. 50 km til Bad Pyrmont, som med 22.000 indbyggere er en lidt større by end Blomberg og beliggende i en anden del af Tyskland, nemlig Niedersachsen, hvor Blomberg hører til Nordrhein-Westfalen.

Vi besøgte her Phoenix Contacts Elektronikfabrikker, hvor der produceres udstyr inden for industriel elektronik og automatisering.

Jens Peter Schröder gav et kort overblik over de mange produkter som fremstilles her — 17. 000 artikler inden for flere store produktområder. Efter orienteringen var der rundvisning først i Division IE (Industrial Electronics) og dernæst i Division ION (I/O and Networks) med meget kompetente rundvisere, som talte fint engelsk.

Phoenix Contact producerer på deres elektronikfabrikker bl.a. interfaceteknik, relæsystemer, overvågningsrelæer, sensorer, måleudstyr, strømforsyninger, UPS-systemer, konvertere, kabling og stik, styringsteknik, automatisering, hardware (PC og PLC) og software og udstyr til fjernkommunikation. Der leves naturligvis overalt op til de højeste kvalitets- og miljøstandarder.
Der er tilsvarende afdelinger i Kina og USA og medarbejderne får tilbud om jobrotation, så de kan prøve at bo i Kina eller USA, hvilket har medvirket til øget vidensdeling og jobtilfredshed. Phoenix Contact er en internationalt orienteret virksomhed, som da også sælger deres produkter i hele verden.

Alt er højt automatiseret og overalt er der rent og pænt. Der er de bedst tænkelige arbejdsforhold overalt på virksomheden, hvilket har betydet at Phoenix Contact er udnævnt til Tysklands bedste arbejdsgiver i 2008, 2010 og 2012, hvor de har fået en ”Great Place to Work Award”.

Der arbejdes i mange produktionsafsnit i tre skift fem dage om ugen. I weekenden foretages hovedrengøring og service på maskinerne.

Det var spændende at følge produktionen — fx af små plastikdele som sprøjestøbes, forarbejdes og lagres i et avanceret elevatorlager ved konstant temperatur og fugtighed, for at de ikke skal ændre størrelse.

Phoenix laver mange ting selv, men der købes også mange komponenter hos underleverandører — fx får man bl.a. printkort fra Danmark. Montagen af komponenter på disse printkort er fantastisk imponerende, alt foregår lynhurtigt og fuldautomatisk, også lodning og kontrol. De maskiner, der udfører dette arbejde, bliver stadigt mindre, smartere og mere effektive.

Formiddagen afsluttedes med frokost i firmaets imponerende kantine, hvorefter vi takkede vore kompetente værter fra Phoenix Contact i Tyskland, heriblandt Dipl.-Ing. Bernhard Ahr, som var vores vært begge dage.

Herefter kørte vi hjem mod Danmark med en afstikker til Maribo for at få aftensmad på Restaurant Bangs Have i Maribo.

Tak også til vores to danske værter fra Phoenix Contact, Henning O. Lippert og Martin Skov Jensen for en kanon god tur!

 AEJ
 


 
 
(Billederne i dette referat er taget af Henning Lippert, J. Steen Pedersen og Anders E. Jensen)
   

Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.