top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2006-12-05 Det Kgl. Teater

Besøg på Det Kongelige Teater.

Tirsdag den 5. december 2006 havde København-Sjælland Sektionen samlet godt 70 medlemmer med ledsager til julemøde på Det Kongelige Teater. Præcis kl 17:00 startede et underholdende indblik i, hvordan der arbejdes på Det Kongelige Teater. Vi hørte om historie og oplevelser både under, på og bag Gl. Scene.
Når man som publikum ser en forestilling, er det et resultat af mange menneskers arbejde. Foruden kunstnerne, så er skræddersalen, hatteværkstedet og scenefolk, med til at skabe forestillingerne.
På rundvisningen så vi også dronningens loge og den private salon, skræddersalen med de mange flotte kostumer, hvor illusionen kommer tæt på virkeligheden, ballettens prøvesal, operakorets foyer, kulisselageret og meget mere.
En rundvisning på teatret sker altid under hensyntagen til kunsten og således også denne gang, idet der var forestilling kl. 18.

Historie
Tilrejsende havde fundet byen utålelig. Intet teater. Der skulle en festglad konge til, før noget rigtigt skete. Frederik V, hvis engelsk fødte dronning havde været elev af komponisten Händel, ønskede at kaste glans og København fik et "Akademi for de skjønne Kunster" samt fik et kongeligt teater.
Siden 1748 har Det Kongelige Teater haft til huse på Kongens Nytorv, bygget som kongens teater med offentlig adgang for alle byen borgere. Det første teaterhus var tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved, manden bar Amalienborg palæerne, og det havde plads til hen ved 800 tilskuere. Allerede få tiår efter var en ombygning dog nødvendig og den blev gennemført i1774 af arkitekt C. F. Harsdorff, hvorved teat-ret også fik plads til flere tilskuere.
En vigtig forudsætning for teatrets kunstneriske udvikling er skolerne. Ældst er bal-letskolen oprettet på teatret i 1771. To år senere oprettedes et syngeakademi som en forløber for et egentligt operaakademi. Forskellige tiltag indenfor udviklingen af skuespillere har der ligeledes været tal om, men en egentlig elevskole er først en realitet langt senere.
Frederik VI, der kom på tronen i 1808, er nok den regent, der mest aktivt har taget del i Det Kongelige Teaters drift.
Det var også dette teater den 14-årige H. C. Andersens ambitioner drejer sig om, og det var dette teater, der blev det sociale og kunstneriske omdrejningspunkt for hele Guldalderens galleri af geniale kunstnere.

Nutiden
Det Kongelige Teater gennemgår i disse år den største forandring nogen sinde i dets 250-årige historie. Den 15. januar 2005 åbnede Operaen på Holmen, skænket af "A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål" - tegnet af arkitekt Henning Larsen.
Samtidig med overtagelsen af Operaen på Holmen påbegyndtes byggeriet af et helt nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen, tegnet af arkitekterne Boje Lundgaard og Lene Tranberg - et nybyggeri til taledramatikken, der forventes indviet i 2008. Det Kongelige Teater vil også i fremtiden være ét teater, men vil være det fra helt nye adresser. Fra 2008 består Det Kongelige Teater af Gl. Scene på Kgs. Nytorv, Operaen på Holmen, og et helt nyt skuespilhus, som til gengæld gør at såvel Stærekassen som de to Turbinehaller ikke længere vil være på listen over Det Kongelige Teaters faste scener.

Middag i Forsikringen Hus
Efter en interessant rundvisning på Det Kongelige Teater måtte vi alle ud på en lille travetur gennem Kongen Nytorv og Nyhavns juleudsmykkede gader til Forsikrin-gens Hus i Amaliegade.
Her fik vi serveret limemarineret laks, mørbradgryde med kartoffelmos og hertil at par glas liflig rødvin.
Under kaffen fejrede vi traditionen tro de af årets jubilarer, som var mødt op. 50-års jubilarerne Bent Lambert Roager og John Rytter, 40-års jubilaren Kristian Arne Bendixen og de tre 25-års jubilarer Arne Leif Pedersen, Bent Højmark og Victor Johansen fik alle overrakt en dejlig stor flaske rødvin. Et stort TILLYKKE til dem alle.
En meget vellykket aften sluttede med et Elektroteknisk Leve for såvel vore jubilarer, vore damer som foreningen.

J. Steen Pedersen

 

 

Få din annonce vist her. Læs mere

Referater


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.