top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2006-11-09. Dong Energy, Gentofte.


Fibernet - en naturlig del af strategien


Produktchef L. Henning Nielsen bød velkommen hos Dong Energy på NESA Allé i Vangede til godt 40 EF-medlemmer, der var mødt op for at høre om fibernet, som en unik forretningsmodel og om, hvad kunderne får ud af det.

Tomme rør
Efter en film, der præsenterede selskabets aktiviteter, redegjorde telechef Gorm K. Elikofer for forretningsområdet fibernet, der betragtes som en del af selskabets kerneforretning. I forbindelse med den igangværende kabellægning af det omfattende lavspændingsluftledningsnet i det oprindelige NESA-område, hvor der også i vid udstrækning etableres ny vejbelysning som erstatning for ældre umoderne anlæg, benytter selskabet samtidig lejligheden til at lægge tomme plastrør ned sammen med elkablerne som en forberedelse til fibernet.

Supertynde glastråde
Elikofer gav udtryk for, at der er god synergi mellem etablering af traditionelle gas- og elforsyningsanlæg og de nye fibernet. Fibernet betragtes derfor som en del af kerneforretningen.
De tomme plastrør kan senere, når tilstrækkelig mange kunder i et lokalområde har udtrykt ønske om tilslutning til fibernet, benyttes til fremføring af lysledende fibre, der så "pustes" i de tomme rør.
Fibernettet danner et netværk af lyslederkabler, som hver består af en samling supertynde glastråde. Med fibernet har kunden mulighed for at modtage internet, digitale tv-kanaler, video og film "on demand", digital telefoni og andet endnu ukendt som fremtiden måtte byde på.

Stor båndbredde
Båndbredden (kapaciteten) med fibernet er på 100 Mbit/sek, dvs data transmitteres lynhurtigt i modsætning til en kobberbaseret bredbåndslinie, hvor det kan tage op til et par timer at downloade en spillefilm. Med fibernet tager det kun nogle minutter.
Gorm Elikofer understregede, at elselskabet kun udfører selve fibernettet. Kunden må derefter selv træffe aftale med en af markedets serviceudbydere om levering af de ønskede tjenester gennem fibernettet, der som anført kan være internet, telefoni, tv-kanaler, video og film on demand etc.
Til dato har man i de områder, hvor der er etableret fibernet en kundetilslutning på godt 20 procent.

Fibernet
Efter Elikofer overtog teknisk chef Jens Friholm Nielsen ordet for at fortælle om de tekniske detaljer og den trinvise opbygning af fibernettet. Den primære transmission over store afstande i forsyningsområdet sker gennem et fibernet, der ligger sammen med jordtråden (lynaflederen) i toppen af de høje 400 kV master.
Herefter sker den videre fremføring til kundeområderne - som ovenfor omtalt - i rør i rør (indtil videre uden fibre) nedgravet sammen med andre elkabler. I lokalområderne afsluttes fibernettet trinvis i en specialindrettet kabine, distributionsnode, distributionsskab og sidst afsluttes i kundens fiberboks, hvor den serviceudbyder, som kunden vælger at modtage ydelser fra, tilslutter kundens forskellige anlæg.
Efter indlæggene var der stor spørgelyst fra mødedeltagerne, og Lars W. Sørensen kunne i sin tak for den gode orientering om fibernettet konstatere, at det havde været et af de møder i foreningen, hvor der havde været flest spørgsmål.
En interessant aften også med tak til Britta Olsen for et godt arrangement afsluttet med fint pølse- og ostebord og god rødvin.

Jørgen Gullev

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.