top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Et spændende besøg hos Phoenix Contact A/S, hvor vi fulgte op på det tidligere foredrag om EMC-problemer med ingeniør Henning O. Lippert´s meget underholdende og entusiastiske foredrag om:

Hvorfor udføre overspændingsbeskyttelse?

Den stigende anvendelse af elektroniske komponenter og apparater øger ikke kun de elektriske anlægs effektivitet og betjeningskomfort, men forøger desværre også deres sårbarhed over for EMC-problemer og -forstyrrelser.

Overspændinger forstyrrer eller ødelægger elektriske og elektroniske anlæg i betydelig grad, og langt den største del af alle overspændinger opstår på grund af koblingshandlinger eller elektrostatiske udladninger, men de voldsomste og mest skadevoldende overspændinger optræder på grund af lynnedslag.

I denne forbindelse medfører et direkte eller et indirekte lynnedslag de størst tænkelige skadevirkninger. Men også transiente spændingsimpulser med et lavere energiindhold, som f.eks. er forårsaget af koblinger i elforsyningsnettet eller af elektrostatiske udladninger, kan forstyrre eller i værste tilfælde ødelægge den anvendte elektronik. Det kan medføre at anlægget afbrydes i kortere eller længere tid, med store omkostninger til følge.

Risikoen for sådanne ødelæggelser og funktionsstop kan minimeres ved hjælp af en komplet, fagmæssigt korrekt planlagt og udført lyn- og overspændingsbeskyttelse. Udgifterne til beskyttelsen kan desuden begrænses, hvis der allerede under anlæggets eller bygningens planlægnings- og projekteringsfase tages hensyn til overspændingsbeskyttelsens betydning.

Disse overspændinger optræder kun brøkdele af et sekund, og de kaldes derfor også transiente overspændinger eller blot transienter. De transiente overspændinger indkobles galvanisk, induktivt eller kapacitivt, eller via stråle- eller bølgepåvirkning, over de tilsluttede ledninger til strømforsyningssystemer samt elektriske og elektroniske anlæg som f.eks. måle-, styre- og reguleringstekniske systemer, sende- og modtageanlæg samt data- og telesystemer.

Som afslutning på et interessant og hyggeligt foredrag inviterede Phoenix Contact A/S på et par stykker smørebrød og vi kvitterede traditionen tro med et elektroteknisk leve, som tak til vores værter Mette S. Gross og Henning O. Lippert.

Henning O. Lippert / J. Steen Pedersen

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.