top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2020-10-15 Filmaften og generalforsamling

Torsdag den 15. oktober 2020 kl. 17.00:

Filmaften og efterfølgende generalforsamling hos PHOENIX CONTACT A/S Hammerholmen 43 C, 1. tv. 2650 Hvidovre

På programmet står der denne aften 2 helt forskellige film om elektricitet og mennesker. Den første film er "Kampen om strømmen - Jævn- eller vekselstrøm"

Den handler om kampen mellem jævn- og vekselstrøm i elektricitetens barndom, som også var en kamp mellem de to store personligheder, Thomas Edison og Nikola Tesla.

60 år efter H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen var udviklingen så langt fremme, at de første elektricitetsværker blev sat i drift i USA. Foregangsmanden var Thomas Edison, som var kendt som opfinder, men også som en dygtig forretningsmand, der forstod at udnytte sine mange dygtige medarbejderes opfindelser. En af disse medarbejdere var Nikola Tesla, som imidlertid følte sig udnyttet af Edison, som tog æren for Teslas opfindelser. Tesla forlod derfor Edison og oprettede sit eget laboratorium.

De første elektricitetsværker var jævnstrømsværker, og Edison holdt stædigt fast i jævnstrømmen, medens Tesla gik ind for vekselstrømmen, som kunne transporteres over store afstande. Edison forsøgte med alle midler at miskreditere vekselstrømmen. Edison døde som en rig mand, medens Tesla døde i yderste fattigdom og fik først sin fortjente anerkendelse efter sin død.

Filmen varer ca. 45 minutter, og efter en kort pause viser vi den anden film "Finn og Jacob som elektrikere". Den varer knapt 15 minutter, og selv om den ofte har været vist på nogle elinstallatørskoler, er det vist nok ikke en undervisningsvideo henvendt til elektrikere.

Efter filmene afholdes vor generalforsamling, der er blevet udsat pga. coronanedlukningen, og der serveres en sandwich samt vand / kaffe.

Deltagergebyr: 150,00 kr. Tilmelding senest den 10. oktober til kasserer Jørgen Steen Pedersen, tlf. 29907755, e-mail kbh@dkef.dk. Ønsker du kun at deltage i generalforsamlingen bortfalder gebyret.

Dagsorden for generalforsamlingen den 15.10.2020 kl. 17:00                    

 • Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Ole Jennum.

 • Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

 • Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen for eventuel godkendelse.

 • Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.

 • Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10.
  3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og 2 i lige år

- Peter Andersen er på valg. Modtager IKKE genvalg

- Preben Sørensen er på valg. Modtager genvalg

- Jørgen Steen Petersen er ekstraordinært på valg, da Steen ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet efter mange år på posten som sekretær og kasserer.

- Kirsten Holst er ikke på valg

- Henning O. Lippert er ikke på valg

 • Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Sander.

 • Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

 • Eventuelt.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.