top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

21. april 2020 kl. 17.00: Den nye bekendtgørelse og generalforsamling

Kl 17.00: Gennemgang af bekendtgørelse DS 60.364 hos Poul Høeg, Århus Maskinmesterskole.

Kl: 19.00: Generalforsamling med spisning.

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen for eventuel godkendelse.

4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.

5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. Bestyrelsen består pt af:

 -          Steffen Lind Kristensen – ikke på valg

 -          Børge Terkelsen – på valg genopstiller ikke

 -          Kristen Røby – på valg, modtager genvalg

 -          Poul Flyger – ikke på valg

 -          Ole Leth Frisenvad – ikke på valg

6. Valg af revisor

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

8. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen fremsendes til Kristen Rørby mail: kro@aura.dk.dk inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen tages alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, dog gælder det, at forslag til lovændringer og til opløsning af foreningen følger reglerne i lovenes §15 og 16

Efterfølgende spisning.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding senest  17.04.2020 til kro@aura.dk eller tlf. 23 42 00 14.

Sted: hos Århus Maskinmesterskole, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.