top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2019-08-15 Bevtoft Biogas

Den 15. august kl. 16.00 - 17.30: Besøg på Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S, Langvej 65, 6541 Bevtoft.

Biogasanlægget ved Bevtoft udgør et vigtigt bidrag til opfyldelsen af de politiske målsætninger om at behandle halvdelen af dansk husdyrgødning i biogasanlæg og bidrager ligeledes til, at 10 % af transportsektorens energi kommer fra vedvarende energi i 2020, når biogassen især anvendes i den tungere transport.

Anlægget ved Hjartbro er et højteknologisk anlæg, der kan modtage op til 600.000 tons biomasse årligt. Heraf vil ca. 450.000 tons bestå af gylle og resten vil være halm og andre organiske råvarer. Anlægget modtager ikke døde dyr.

Fordele ved biogasanlægget i Bevtoft:

  • Vil producere 21 mio. m3 metan (opgraderet biogas),
  • Vil resultere i en CO2 reduktion på 51.000 tons
  • Vil reducere lugt og nitratudvaskning ved udbringning af gylle
  • Vil skabe ca. 10 nye jobs på anlægget samt 20-30 afledte jobs i lokalområdet.

Biogasanlægget er placeret på et 16 ha stort område beliggende ca. 2 km nord for Bevtoft. Placeringen er valgt i et samarbejde med Haderslev Kommune. Der er i forbindelse med udpegningen lagt stor vægt på, at anlægget er indpasses i det omgivende landskab, at der er en passende afstand til naboer samt at der er gode tilkørselsforhold.

Anlægget består af bl.a. modtagehal, udrådnings- og reaktortanke, lagre samt administrationsbygning. Tankene er mellem 10-28 meter høje. Tankene er opført i jordfarver, så de er indpasset i landskabet bedst muligt.

En stor plansilo på omkring fire hektar er etableret til lagring af de energiafgrøder, der indgår i gasproduktionen. Plansiloen er afskærmet af græsklædte jordvolde og beplantninger.

Arrangementet er gratis. Tilmeldingsfrist: 12. august 2019 kl. 12.00

Tilmelding til Carina Reichle på crj@solar.dk. / tlf. 7652 7012.
Husk, du er først tilmeldt, når du har modtaget bekræftelse herpå, enten via mail eller telefonisk ved tilmelding.

Betaling kan ske på voreskonto reg. nr. 3737konto nr. 3733439378.


Husk at angive navn ved indbetaling.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.