top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2019-03-20 Koldinghus og generalforsamling

Onsdag den 20. marts kl. 16.45 inviteres til generalforsamling og besøg på Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding

Kl. 16.45: Vi mødes ved hovedindgangen til Koldinghus og starter med en guidet rundvisning.

Efter rundvisningen går vi i madkælderen til velkomsdrinks og snacks, hvorefter kokken har kreeret en udsøgt 4-retters gourmetmenu til os, så vi er klar til generalforsamlingen, der afholdes i forlængelse heraf.

Deltagergebyr: Kr. 250,- inkl. mad og drikke

Tilmelding: Ved henvendelse til Carina Reichle på
crj@solar.dk eller telefon 76527012. Sidste tilmeldingsfrist er den 15. marts kl. 12.00.

Du er først tilmeldt, når du har fået bekræftelse herpå, enten via mail eller telefonisk ved tilmelding.
Betaling kan ske på vores konto reg. nr. 3737 konto nr. 3733439378.

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen for eventuel god-kendelse.
4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det re-viderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.
5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. Bestyrelsen består pt af:
a. Gert R. Fredslund – Ikke på valg
b. Claus Thorning – På valg - modtager ikke genvalg
c. Jørgen Heine Rasmussen – På valg - modtager genvalg
d. Nis Thaysen – Ikke på valg
e. Henning Bitsch – På valg - modtager genvalg
6. Valg af revisor
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
8. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen fremsendes til jorgen.h.rasmussen@dk.abb.com inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen tages alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, dog gælder det, at forslag til lovændringer og til opløsning af foreningen følger reglerne i lovenes §15 og 16.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.