top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Tirsdag 10. april kl. 17.45: Generalforsamling i Nordjysk Sektion afholdes på Springeren - Maritimt Oplevelsescenter.

Adresse: Vestre Fjordvej 81, 9000 Aalborg


Program for aftenen:
Kl. 18.00 Generalforsamling. Dagsorden nederst.
Ca. Kl. 19.00 Spisning. 3 stk. smørrebrød.
Ca. Kl. 20.00 Rundvisning i det Maritime Oplevelsescenter ved Direktør Mads Sølver Pedersen.
Ca. Kl. 21.00 Kaffe og kage.


Pris pr. deltager kr. 100,- alt inkl. Hvis man kun deltager i generalforsamlingen er det gratis. Sidste tilmelding er tirsdag den 3. april kl. 12.00. Til Dorthe Delfs hos CUBIC på drd@cubic.dk eller 98822400, eller Søren Poulsen spo@cubic.dk 40756628. Hvis ikke der er afbud senest kl. 9.00 på mødedagen vil deltagergebyret blive opkrævet.


Husk at de fremmødte nye medlemmer, stillere og jubilarer i året 2017 får udleveret deres gaver i forbindelse med generalforsamlingen.

På Springeren Maritimt Oplevelsescenter kan I bl.a. se enspændende samling af national og lokal søfartshistorie og gå på opdagelse inde i den sidste danskkonstruerede ubåd! Springeren ligger skønt placeret ned til Limfjorden i Aalborg Vestby med naboerne Skudehavnen og Fjordbyen.

Museet åbnede første gang i 1992 under navnet Aalborg Søfarts- og Marinemuseum. Det centrale omdrejningspunkt for museet var dengang og er stadig ubåden Springeren. Aalborg Søfarts- og Marinemuseum blev indviet af Hans Kongelige Højhed Prinsgemal Henrik den 24. maj 1992 i overv-relse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2.
  
Museets samlinger er siden åbningen blevet udvidet betydeligt, og har igennem årene udviklet sig til at blive en af Aalborgs og Nordjyllands betydeligste attraktioner, der årligt besøges af mange tusinde turi-ster fra ind- og udland.

SPRINGEREN vil altid være en del af museets historie, fordi den var årsag til museets etablering og senere udvikling. Da den og de øvrige både af DELFINEN-klassen som de sidste danskkonstruerede og danskbyggede undervandsbåde stod for udfasning fra Søværnet mente mange, at én af dem burde bevares for eftertiden. Et par initiativrige mennesker i Aalborg hørte om dette, og allerede i 1986 blev de første forhandlinger mellem Aalborg kommune og Søværnet indledt. I 1990 kom SPRINGEREN til Aalborg og planerne om et egentligt Søfarts- og Marinemuseum begyndte at tage form.

Hurtigt fik man tilbud om også at overtage gasturbine-torpedobåden SØBJØRNEN, da denne skulle udfases. Mange institutioner og virksomheder som f.eks. Søværnet, Farvandsvæsenet, Aalborg Havn, Aalborg Værft, rederier og private bidrog med bevaringsværdige effekter til det nye museum.  
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år v/formand Søren Poulsen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for sektionen til eventuel godkendelse v/kasserer Claus Frøslund-Jensen.

4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for det indeværende år samt budget for det kommende år med det hertil knyttede kontingent v/kasserer Claus Frøslund-Jensen.

5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Frank Møller Johansen, René Aaholm og Karsten Jensen er på valg.

6. Valg af revisor.

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer (skriftligt til spo@cubic.dk senest 14 dage før  generalforsamlingen).

8. Vi fejrer Årets jubilarer fra året 2017, udlevering af gaver til ny medlemmer og stiller for 2017 til de fremmødte. (se på næste side).

9. Eventuelt.

Nordjysk Sektion sponseres af Cubic:


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.