top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2018-04-23 Generalforsamling hos Energi Fyn

Mandag den 23. april kl. 17.00 holder vi sektionens generalforsamling hos Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV.

Program:

Kl. 17:00 Oplæg ved Troels Groth Harpsøe, projektleder i Odense Kommune.

Kl. 18:00 Generalforsamling i Fynsk Sektion.

Kl. 19:00 Sandwich + øl/vand.

Troels Harpsøe fortæller om arbejdet med Energy Lean, hvor CO2-udslippet fra kommunens bygninger reduceres med 40 %. Reduktionen er vigtig for at nå Odense Kommunes mål om, at være CO2-neutral i år 2050. Bygningsændringer med moderne ventilationssystemer mv. medfører bedre indeklima i de mange institutioner, primært skoler. Der investeres 225 millioner kroner i projektet, som vil blive tilbagebetalt gennem færre udgifter til el, vand og varme.

Generalforsamlingen har flg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til evt. godkendelse.
  4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for det indeværende år samt budget for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.
  5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Henrik Præstgaard, Peter Frøkjær og Stella Mortensen er på valg.
    Henrik og Peter genopstiller, men det gør Stella ikke.
  6. Valg af revisor. Poul Erik Larsen er på valg, genopstiller.
  7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
  8. Eventuelt.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis, men sandwich mv. koster 100 kr. som sædvanligt. Tilmelding til Stella Mortensen, sim@sde.dk eller tlf. 25 71 16 78 senest mandag den 16. april.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.