top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2018-04-12 Kbh.-Sj. generalforsamling

Torsdag den 12. april 2018 kl. 17.00:
Generalforsamling i Kbh.-Sj. Sektion samt virksomhedsbesøg hos
PCSCHEMATIC A/S,  Gammel Marbjergvej 15, Roskilde.

Vi skal se PCSCHEMATICs nye domicil og høre om konstruktions- og beregningsprogrammer. Mon ikke dokumentationskrav og beregninger foranlediget af de nye bekendtgørelser vil blive omtalt.

Efterfølgende afholdes sektionens årlige generalforsamling med flg. dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
         Bestyrelsen foreslår Ole Jennum
   
 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
   
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen for eventuel godkendelse.
   
 4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det revide­rede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyt­tede kontingent.

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10.
  3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og 2 i lige år

- Peter Andersen er på valg og modtager genvalg
- J. Steen Pedersen er ikke på valg
- Preben Sørensen er på valg og modtager genvalg
- Kirsten Holst  er ikke på valg
- Henning O. Lippert er er ikke på valg.

 1. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Sander.

 1. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
   
 2. Eventuelt.


  Tilmelding senest den 5. april ved indbetaling af mødegebyr på 150,00 kr. til netbank reg. nr. 5065, konto 1423670, eller
 • til sekretær Peter Andersen, tlf. 99554849, e-mail: pea@tdc-broadband.dk, eller
 • til kasserer Jørgen Steen Pedersen, tlf. 29907755, e-mail kbh@dkef.dk.
Der opkræves ikke gebyr, hvis man udelukkende deltager i sektionens generalforsamling.

Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.