top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Referat fra generalforsamlingen den 20. april 2017.
Dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen for eventuel god-kendelse.
4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for indeværende år samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.
5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10. Bestyrelsen består pt af:
a. Gert R. Fredslund – ikke på valg
b. Claus Thorning – på valg. Modtager genvalg
c. Jørgen Heine Rasmussen – på valg. Modtager genvalg
d. Nis Thaysen – ikke på valg,
e. Henning Bitsch – på valg. modtager genvalg
6. Valg af revisor - Mogens Kiholm genopstiller og modtager genvalg
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
8. Eventuelt.

Jørgen Heine bød velkommen til generalforsamlingen i Sydjysk kreds.

1) Kurt Storgaard blev valgt til dirigent og konstaterede at indkaldelse var i overensstemmelse med vore vedtægter og generalforsamlingen kunne fortsætte!

2) Formandens beretning, det var Jørgens første beretning og han fortalte om formands skiftet og var inde omkring vores gode samarbejde med IDA.

Vores første møde var nytårsmøde på Gram Slot, hvor vi var 36 deltagere sammen med IDA. 

Så var vi til Whisky smagning hos FARY LOCHAN ved Give, en spændende aften hvor vi havde inviteret IDA med.

Det 3. møde var hos ABB hvor vi hørte om robotter og hvor vi afholdte vores Generalforsamling.

Næste møde var hos Davinci Develment i Billund om 3D, mødet var igen sammen med IDA.

Den 18. maj var der arrangeret Drone flyvning hos Solar i Vejen, en utrolig spændende aften om de muligheder Drone flyvning vil have i fremtiden.

Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro, blev en stor succes med fantastisk vejr lige denne aften, 20 deltagere fik en kæmpe oplevelse. At se ud over Lillebælt fra 60m højde var bare utrolig flot lige denne aften.

Til mødet med Nils Villemoes var vi 100 deltager sammen med IDA. Alle fik en på opleveren og noget at smile af også efter hjemkomst. Temaet var BØVL. Det var en morsom, spændende og interessant arrangement.

Studietur hos EnergiNet.dk, DTU vindmølle testcenter samt Bryggeriet Herning blev aflyst (manglende tilmelding)

Herudover nævnte formanden de par møder, vi har haft i år - ABB historien og besøg hos Dansk Træ Emballage i Ribe.

3) Vores kasserer Nis udleverede og gennemgik regnskabet, som herefter blev vedtaget.

4) Vores generalsekretær gennemgik hovedforeningens regnskab og budget. Ifølge vedtægterne til efterretning.

5) Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10.

Der blev genvalg til Claus Thorning, Jørgen Heine Rasmussen og til Henning Bitsch.

6) Valg af revisor, her blev der genvalg til Mogens Kiholm

7) Forslag fra bestyrelse og fra medlemmer: Ingen.

Herefter takkede Kurt for hvervet som dirigent og for god ro og orden inden han overlod ordet til formanden for Eventuelt.

8) Eventuelt

Elektroteknisk Forening vil lave en åbent Facebook gruppe, til almindelig orientering

Sydjysk Sektion er i gang med en lukket Facebook gruppe for medlemmer, her vil man blandt andet orientere om møder og ligge referater ind.

Der blev opfordret til at samarbejde med Installatørforeningerne, så man blandt andet ikke holdt møder på samme tid, eller tog på studietur samme sted, samme år.

Forslag, emne: Esbjerg Nyt vandværk

Jørgen Heine er kommet ind som deltager hos Energimuseet Bjerringbro og Teknisk Museum Helsingør, som repræsentant for Elektroteknisk Forening

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde. Der var ligeledes en kæmpe tak til Pro Automatic, fordi de ville sponsere generalforsamlingen og vise de nye lokaler frem.

Med venlig hilsen

Gert Fredslund


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.