top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2017-04 Livet på borgen

Livet på Borgen

I forbindelse med Nordjysk Sektions generalforsamling fortalte folketingsmedlem Orla Hav fra Socialdemokratiet om arbejdet som politiker. Han har siddet i folketinget siden 2007 og før det var han amtsborgmester i Nordjylland.

- Jeg tager almindeligvis til Christiansborg tirsdag morgen og kommer hjem fredag. Mandag er fridag for folketinget og det er en dag vi benytter til at holde møder lokalt, indledte Orla Hav. Ligesom dette møde, der netop blev holdt en mandag. Og så inviterede han sektionen til at komme på besøg og få en rundvisning på Christiansborg ved lejlighed.

Folketinget beskæftiger sig med fire vigtige opgaver: At vedtage love, at kontrollere regeringen, at vedtage statens budget og at deltage i internationalt samarbejde herunder EU.

- Der er den kendte lovproces med første, anden og tredjebehandling. Vi folketingspolitikere, der ikke sidder i regering har en opgave med at kontrollere regeringen. Vi holder øje med om at alt foregår ordentligt, sagde Orla Hav.

Det står i grundloven, at en minister skal gå af, hvis et flertal i Folketinget udtrykker mistillid til ham eller hende. Og hvis det er statsministeren, som Folketinget udtaler mistillid til, skal hele regeringen gå af, eller statsministeren skal udskrive folketingsvalg. For at bevare regeringsmagten må regeringen sørge for, at der ikke opstår et flertal i Folketinget imod den politik, den har valgt at føre.

Der er høringer, debatter og foretræde. Og der er udvalgsbehandlinger. Udvalg kan indkalde til høringer.

- Jeg er formand for folketingets kulturudvalg og har været blandet ind i lovgivningsarbejdet vedr. spil på heste. Her fik vi lavet nogle gode rammer til det. Problemet var, at man ville beskære de midler, der blev brugt.

- Regeringen hænger lidt i det. Det de vil, det kan de ikke. Det de kan, det vil de ikke. Det er jo ikke en stærk regering vi har. Problemet er jo at det næststørste parti ikke ville med ind og deltage i regeringen. Regeringen spillede jo ellers ud med et teknisk regeringsgrundlag på 42 sider. Men man får jo ikke gennemført noget af det, sagde Orla Hav.

- Pressen er jo den 4. statsmagt. Pressen spiller en stor rolle i Danmark. De holder oven i købet til på Christiansborg. Det er helt uhørt i den store verden. Når vi har gæster fra udlandet undrer de sig over det. Historier i pressen er præget af, at der er mange der vil sige noget, men de vil ikke lægge navn til. Og journalisterne vil gerne være sportsjournalister. De vil ikke skrive om indholdet, men om tacklinger og frispark. Og hvis det varer længere end 1½ minut at forklare et emne, så vil de ikke bringe det i tv. Men bagefter står de og rører i gryder i diverse madprogrammer i en halv time, sagde Orla Hav.

- I kan i øvrigt følge arbejdet i folketinget på folketingskanalen i tv.  Det er der 40.000 mennesker, der gør. Der ligger en proces forud for behandlingerne i salen. Derfor behøver vi ikke alle at være til stede i salen, ofte er det bare ordførerne, som er der.

- Folketinget er bedre end dit rygte. Der arbejdes seriøst. I dag lever folketingsmedlemmer et almindeligt liv. Jeg har stort set aldrig set en snapsflaske i snapstinget. I gamle dage var der nogle der fik en tår over tørsten.

Krumtappen i folketingsarbejdet er dagsordenen for Folketingets møder. Det er Folketingets formand, der fastsætter dagsordenen. Folketingets administration laver ugeplaner over, hvilke sager der er på dagsordenen i Folketingssalen i den aktuelle uge og de følgende to uger frem. På den måde kan ordførerne holde øje med, hvornår der er forslag i folketingssalen, som de skal være med til at debattere, og som de skal skrive en ordførertale til.

- Der er kun ganske undtagelsesvis møde i salen om mandagen. Inden for de 9 mødemåneder er der endvidere normalt nogle få mødefri fredage. Møderne begynder almindeligvis tirsdag og onsdag kl. 13 og torsdag og fredag kl. 10. Onsdag er der udvalgsarbejde. Torsdag og fredag fortsætter arbejdet i folketingssalen. Der er middagspause torsdag cirka kl. 12-13, men ikke fredag. Arbejdet foregår oftest til sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. Af og til er vi heldige at slutte tidligt fredag, så vi kan komme hjem til familien. En arbejdsuge kan være på 60 timer, men der er også uger, hvor det er mindre. Og der er ikke bare ferie fra Grundlovsdag den 5. juni til den første tirsdag i oktober, siger Orla Hav.

Herefter omtalte han nogle af de socialdemokratiske mærkesager.

  • Lukning af danske industrivirksomheder herunder lukningen af danske skibsværfter, både i Odense og Aalborg. I dag er der flere beskæftiget med skibsbygning, bl.a. som underleverandører, end der var dengang.
  • Socialdemokratiet har spillet ud med en vækstreform, hvor vi skal blive bedre til at føre forskningsresultater ud i livet. Vi skal have flere faglærte. Håndværksmæssig kunnen er vigtig. Det er en udfordring af 70 % af en ungdomsårgang går i gymnasiet,
  • Socialdemokratiet er også kommet med et skatteudspil, hvor vi foreslår at der ansættes 1000 nye medarbejdere i skat, i nye skatte centre fordelt over landet. Det kan betale sig.
  • Der må tages et opgør med finansministeriets regnemodel. Tænkningen er neoliberal. Pensionsopsparing er fx ikke regnet med ind i modellen.

En personlig mærkesag for Orla Hav er den tredje Limfjordsforbindelse. - Vi er alt for sårbare som det er nu. Det hjælper ikke med et ekstra rør i tunnelen. Linjeføringen er lagt fast og så kan Vejdirektoratet begynde at opkøbe ejendomme langs linjen. Men det er ikke nemt at finde de 7 mia. kr. Men vi bør få vedtage en masterplan, en overordnet model, sagde han.

Til sidst omtalte han de nye supersygehuse. Regionerne sagde at de ville koste 100 mia. kr. Men så fik de kun 40 mia. kr. til opgaven. Så det er en vanskelig opgave. Omend der kan hentes noget ved effektiviseringer. Fx er folk i dag oppe at gå dagen efter en hofteoperation. Og hvor man engang skulle opereres for mavesår, så får man i dag en pille.

AEJ

Nordjysk Sektion er sponseret af:


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.