top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Generalforsamling i Fynsk Sektion

Fynsk Sektion holdt sin generalforsamling den 22. marts hos Odense Universitets Hospital i deres afdeling for Facilities Management.

Ernst Boye blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Så gav han ordet til formand Peter Larsen:

-Jeg har været formand i 9 år for Elektroteknisk Forening på Fyn og har valgt at træde ud af bestyrelsen nu. Det har været spændende at være med til at arrangere og planlægge foreningens arrangementer.

Den 1. marts 2017 var vi 188 medlemmer i Fynsk Sektion og 903 i alt i alle 5 sektioner.

Det svarer til at Fynsk Sektion udgør 20,8 % og den andel har været svagt stigende. Fynsk Sektion ligger også højst med antal deltagere til arrangementerne.

Der har været afholdt 8 arrangementer siden sidste generalforsamling,

  • Sidste års generalforsamling holdt vi hos Syddansk Erhvervsskole den 6. april med ca. 20 deltagere.
  • Studietur til Berlin den 14.-16. april (24 deltagere). 
  • Interacoustics den 10. maj (ca. 21 deltagere).
  • Energi Fyn den 12. oktober (ca. 45 deltagere).
  • Odeon den 9. november (ca. 50 deltagere).
  • Carlsberg den 8. december (ca. 20 deltagere).
  • Den 17. januar havde vi traditionen tro torskespisning, den blev for 6 år i træk afholdt på Møllekroen, her var der 45 deltagere. Efter torsken blev der serveret pandekager med is og kaffe og hvor der blev holdt foredrag om fremtidens energipolitik og verdens CO2 udfordringer ved Flemming Folkvardsen fra ABB.
  • Odense Rådhus den 21. februar (ca. 25 deltagere).
  • OUH her i dag (ca. 35 deltagere)

- Jeg vil opfordre til at tage med til Kamstrup den 26. april, vi starter kl. 13 og er hjemme kl. 21 og turen koster kun 100 kr. Kamstrup er vært med maden.

- Vi vil i øvrigt gerne have input fra medlemmerne med ønsker til kommende arrangementer, sagde Peter Larsen.

Herefter uddelte han vingaver til stillere og nye medlemmer samt jubilarer – dem der var mødt frem. Henrik Præstegaard var 40 års jubilar.

- Jeg føler at vi også i år har været på forkant med at få arrangementerne planlagt i god tid så vi man har haft mulighed for at annoncer dem i Nyhedsbrevet.

- Jeg vil til sidst sige mange tak til alle bestyrelsesmedlemmer for det store stykke arbejde, I har gjort og for det gode samarbejde, vi har haft i bestyrelsen. Fra nu af vil jeg nyde - som almindeligt medlem af Elektroteknisk Forening - at melde mig til de spændende arrangementer som kommer, sluttede Peter Larsen sin beretning.

Beretningen blev godkendt.

Herefter fremlagde Stella Mortensen sektionens regnskab,

Udgifter inkl. moms: møder/ture 26.231, bestyrelsesmøder 4.866, gaver 2.884, markedsføring 6.175 kr. gebyrer 117 kr.

Indtægter: kontingent 11.100, deltagerbetaling 28.850, moms 1.355 kr. Kassebeholdningen svandt dermed i årets løb fra 63.099 til 55.088 kr.

Spørgsmålet om momspligten blev bragt op. Vi er momspligtige og har flere gange forsøgt at slippe for det, senest har Nordjysk Sektion forsøgt. Men der er ikke noget at gøre. Problemet er at vi ikke en fagforening. Momsen er et tema for dem, der ikke har mulighed for at trække den fra.

I flere tilfælde løses problemet ved at vi betaler direkte til restauranten, fx på Møllekroen ved torskespisningen, og så får vi en kvittering herfra.

Regnskabet blev godkendt.

Så fremlagde generalsekretæren hovedforeningens regnskab til efterretning. Vi har igen oplevet faldende kontingentindtægter pga. færre medlemmer. I alt har derfor 18.000 kr. mindre i indtægter end budgetteret.

Omkostningerne har udviklet sig gunstigt, selvom det meste er kontraktbestemt og derfor forudsigeligt. 

Omkostningerne blev 35.000 kr. lavere end ind i budgettet og vi ender derfor med et resultat der er 17.000 kr. bedre end forventet. Så det må betegnes som tilfredsstillende.

I 2018 kommer der en lille stigning i kontingentet på 5 kr. inkl. moms som svarer til stigningen i prisudviklingen.

Henrik Præstegaard tilføjede at der gøres forskellige ting for at vende udviklingen i medlemstallet, nyt er fx at vi begynder at anvende Facebook i markedsføringen.

Næste punkt var punkt 5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. Henrik Præstegaard var på valg og blev genvalgt. Henrik Rolsted og Peter Larsen var ligeledes på valg, men De to nye bestyrelsesmedlemmergenopstillede ikke. Bestyrelsen havde indstillet Thomas Lyhne, salgschef ved Solar, og Paw Stamm, serviceleder ved Caverion Odense. Begge blev valgt.

6. Valg af revisor. Poul Erik Larsen blev genvalgt.

8. Eventuelt. Stella Mortensen nævnte at hun denne gang havde indkaldt alle medlemmer i Fynsk Sektion via kalenderen og spurgte til om der var problemer heri. Det var bestyrelsens fornemmelse, at indkaldelsen havde resulteret i større tilslutning til generalforsamlingen end sædvanligt.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god rå og orden.

Efter generalforsamlingen hørte vi om teknikken på OUH. Referat herfra følger særskilt.

AEJ


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.