top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

En skelsættende begivenhed for erhvervslivet i 2016 var, at folketinget vedtog at afskaffe PSO-afgiften. Jeg kan ikke komme i tanke om hvornår der sidst er sket noget der i den grad forbedrer dansk konkurrenceevne.

De virksomheder, der bruger mest el, vinder mest – det er fx de store datacentre, der nu er på vej, samt gartnerier og tung industri. Men også butikker og øvrige servicevirksomheder vinder ved afskaffelsen af PSO-afgiften.

Vi almindelige private borgere bliver holdt nogenlunde skadesløse. Vi sparer penge på elregningen, men skal fremover betale VE-støtten over skatten. Og så hjælper det os måske lidt, når virksomhedernes produktionsomkostninger falder, i det omfang at priserne falder.

Mange har været kritiske over for beslutningen om at afskaffe PSO-afgiften, fordi de frygter, at CO2 udledningen vil stige, når prisen falder.

Dem kan vi godt berolige. Det kan godt være elforbruget stiger. Men der er jo ingen grund til at begrænse produktionen af strøm fra solceller eller vindmøller. I EU begrænser vi CO2 udledningen fra fossile brændsler til elfremstilling og industri med kvoteregulering.  

Virksomheder, der bruger store mængder af fossile brændsler i deres produktion, skal købe kvoter svarende til deres udledning af CO2. Hvis behovet for kvoter stiger i Danmark, stiger prisen på CO2-kvoter lidt. Det vil igen mindske udledningen andre steder i EU. Den samlede udledning øges ikke.

Systemet fungerer faktisk trods de pt. lave priser på kvoterne og kvotereguleringen sikrer, at vi opnår EU’s klimamål på den billigste måde.

Kvotereguleringen betyder, at det reelt ikke gør nogen forskel for klimaet, at der vil blive etableret et datacenter som Apples ved Viborg eller evt. Facebooks i Odense. Heller ikke selv om disse datacentre bruger lige så meget el som en stor by. Der vil blive udledt tilsvarende midre andre steder.

En særlig dansk VE-indsats med at bygge flere vindmøller eller solceller gør heller ingen forskel for den samlede CO2 udledning.

Hvis Danmark ønsker at gå foran resten af EU i indsatsen for at begrænse CO2 udledningen, sker det mest hensigtsmæssigt uden for kvotesektoren, og det vil sige til boligopvarmning, transport eller landbrug, fordi indsatsen her vil have en reel miljøeffekt.  

En tankevækkende konstatering her er, at hvis man udskifter sin benzinbil med en elbil, så flytter man den deraf følgende CO2-udledning over i den kvotebelagte sektor. Kvotereguleringen medfører som før nævnt, at CO2 udledningen fra elfremstilling i EU ikke øges herved. Men CO2 udledningen fra transportsektoren mindskes jo, når der bruges mindre benzin. Det samme er tilfældet, hvis man anvender el til varmepumper på fjernvarmeværkerne.

Vil du gøre noget godt for miljøet, skal du skifte til el!

AEJ


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.