top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Energi Fyn

Fynsk Sektions oktoberarrangement var et besøg hos Energi Fyn for at høre om energikoncernens aktuelle projekter. Teknisk direktør Klaus Winther indledte med en præsentation af Energi Fyn, som er et forbrugerejet andelsselskab ejet af 200.000 andelshavere på Fyn. Øverste organ er repræsentantskabet, som består af 82 repræsentanter valgt af andelshaverne. Repræsentantskabet udpeger bestyrelsen.

Energi Fyn beskæftiger 290 medarbejdere og dækker 3/4 dele af Fyn. Det er pt. Danmarks sjette største energiselskab.

EFFLA og Vestfyns Elforsyning fusionerede i 1999 til Energi Fyn, senere fusioneredes med Dalum-Hjallese Elforsyning i 2000, Odense Energi i 2008, Nyborg Elnet i 2010, FFV EL og Energi (Fåborg) i 2016 og med 8 transformerforeninger i 2016.
 

Energi Fyn råder over:

 • 10.000 km ledningsnet (60, 10 og 0,4 kV)
 • 62 stk. 60/10 kV stationer
 • 4.000 stk. 10/0,4 kV stationer
 • 54.000 stk. kabelskabe
 • regulerkraftværker
 • 3.000 km fibernet
 • 11 stk. vindmøller i drift, flere under planlægning.

Energi Fyn vedligeholder desuden 83.000 stk. vej- og parklamper for 6 fynske kommuner.

Efter denne korte præsentation fortalte projektleder Jesper Hedemark Hansen om det omfattende arbejde med at omlægge kabler i forbindelse med etableringen af Odense Letbane.

Letbanen forventes at gå i drift i 2020 og har et budget på cirka tre milliarder kroner. Første etape bliver 14,5 km lang med 26 stationer. Turen fra Tarup til Hjallese forventes at tage 42 minutter. Afgang hver 10. minut. Et letbanetog er 42 meter langt og kan have 250 passagerer af gangen. Der regnes med 35.000 passagerer på en hverdag.

Energi Fyns roller i forbindelse med letbanen er:

Klargøring af trace

 • Flytning af kabler i ”yellow footprint” efter gæsteprincippet (dvs. Energi Fyn skal betale udgiften)
 • Flytning af kabler som ligger i vejen for andre ledningsejere (betales af ledningsejer efter omkostninger)
 • Påvisning af egne kabler.

Forsyning af letbane

 • Tilslutning af ca. 10 stationer på B-høj-niveau
 • Tilslutning af egetforbrug på stationer
 • Etablering af 10 kV-kabler, koblingsudstyr samt stationer
 • Tilslutning af 26 stoppesteder.

Udelys

 • Fjernelse af eksisterende vejbelysning
 • Opsætning/fjernelse af midlertidig belysning
 • Levering af armaturer til entreprenør
 • Drift og vedligehold af armaturer.

Andre ydelser

 • Underleverandør på etablering af køreledninger og belysning
 • Drift og vedligehold af kørestrømsanlæg m.m.

Energi Fyns udgifter til flytning af kabler er 35-45 mio. kr. og da det ikke betragtes som en nødvendig nyinvestering, kan pengene ikke opkræves over nettariffen, men skal tages af egenkapitalen. Tilslutningsbidraget for letbanen forventes at blive ca. 25 mio. kr. og der forventes et årligt forbrug på ca. 20 mio. kWh.

Nyt OUH

Herefter fortalte projektleder Henrik T. Pedersen om Nyt OUH, som tages i brug i slutningen af 2022 og som i første omgang blev budgetteret til at koste 6,3 mia. kr., men budgettet er pt overskredet med 425 mio. kr. Nyt OUH bliver på 224.000 m2 og max. effekt bliver ca. 10 MVA.

60 kV: Der er udpeget et areal til en ny 60/10 kV transformerstation og udstykningsprocessen er igangsat. Der etableres tosidig 60 kV forsyning til station OUH med 2 stk. 16/20 MVA 60/10 kV transformere. Der forberedes for tilslutning af et nødstrømsanlæg.

10 kV: De to 60/10 kV hovedstationer OUH og SDU kan begge forsyne 10 kV ringe, der placeres adskilt i jorden. Alle hospitalsbygninger forsynes fra to 10/0,4 kV transformerstationer på hver sin 10 kV kabelring. Alle 10/0,4 kV transformerstationer etableres med DSO-anlæg, for hurtig lokalisering af fejl (DSO: Distributionsnettets styring og overvågning). Der bliver direkte adgang fra terræn til alle 10/0,4 kV transformerstationer for hurtig udbedring af fejl.

0,4 kV: Følger normal ‘B-lav’ tilslutning. Der etableres ca. 40 stk. 10/0,4 kV transformere. Hver 10/0,4 kV transformerstation belastes max. 50 % ved normal drift. Nyt OUH etablerer egne elektroniske switches i alle hovedtavler for automatisk omkobling i tilfælde af 10 kV kabelfejl.

Nyt Sund

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets aktiviteter ved det eksisterende Odense Universitetshospital flyttes til Nyt Sund, der etableres på Campusområdet mellem Nyt OUH og SDU. Det skal ligeledes være færdigt i 2022, det bliver på 50.000 m2, er budgetteret til 1,1 mia. kr. og indeholder:

 • Institut for Molekylær Medicin
 • Institut for Sundhedstjenesteforskning
 • Klinisk Institut (sekretariat)
 • Forskningsarealer er integreret i OUH/Nyt OUH
 • Institut for Regional Sundhedsforskning
 • Retsmedicinsk Institut
 • Undervisningsfaciliteter
 • Fakultetssekretariatet.

Koblingszonen får sin egen indgang syd for Killerup Rende, hvor letbanen også får et stoppested.

Nyt Sund tilsluttes som almindelig B-lav forbruger. Der skal etableres 5 stk. 10/0,4 kV transformerstationer med 6 x 800 kVA transformere. Området forsynes fra en ny 60/10 kV station, der etableres ved SDU.

Der er etableret en ny 60 kV bygning på den nærliggende transformerstation Gørtlervej og der er foretaget arealreservation til en ny 60/10 kV station ved SDU. Byggeriet forventes igangsat i foråret 2017.

Herefter hørte vi om driften af nettet og bl.a. om eksempler med strømtyveri, som Energi Fyn har oplevet. Til sidst hørte vi også om engrosmodellen. Modellen indebærer, at kundernes primære kontakt er elleverandøren, ikke netselskabet. Ligesom de øvrige energiselskaber har også Energi Fyn oplevet forskellige begyndervanskeligheder med engrosmodellen, der trådte i kraft den 1. april 2016.

Men det har tilsyneladende ikke påvirket kundernes tilfredshed. En netop offentliggjort analyse over de danske energiselskabers kundetilfredshed viser nemlig, at Energi Fyn ligger helt i top.

AEJ


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.