top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Navitas og AAMS - Aarhus Maskinmesterskole

Navitas er et af de mest markante nye byggerier på havnen i Aarhus. Fordelt på otte etager rummer Navitas faciliteter til uddannelse, forskning og udvikling og erhverv.

24 medlemmer fra Jydsk Sektion blev modtaget i forhallen i Navitas af Trine Schmelling, der er koordinator for maskinmesterskolens videncenter og ansvarlig for skolens erhvervsrettede kontakter.

- I august 2014 flyttede vi ind i Navitas sammen med Aarhus Universitet, som har uddannelser til bygnings- og maskiningeniører her, og sammen med Incuba A/S, hvor 124 små og mellestore virksomheder med tilknytning til energiområdet er gået sammen i et kontorfællesskab. Incuba har flere adresser i byen og hjælper nye virksomheder i gang og giver mulighed for fælles mødelokaler og fælles reception mv. Fx har nogle tidligere maskinmesterstuderende lejet sig ind hos Incuba med en nystartet virksomhed. Incuba har de tre øverste etager i Navitas, mens AUC har etage 3 og 4. Stueetage og 1. etage rummer fælles faciliteter. AAMS råder over 2. etage.

Uddannelsen til maskinmester er en professionsbachelor, hvilket betyder, at det er en mellemlang videregående uddannelse, hvor der både er teoretisk og praktisk undervisning, og hvor virksomhedspraktik er en del af uddannelsen. Den teoretiske del af uddannelsen er klasseundervisning kombineret med undervisning i værksteder og laboratorier. Undervejs bliver undervisningen mere og mere projektorienteret.

I løbet af uddannelsen skal eleverne i praktik enten på land i en virksomhed eller til søs hos et af de store rederier. Man afslutter uddannelse til maskinmester med at skrive et selvvalgt bachelorprojekt.

Maskinmesteruddannelsen varer, hvis man har en gymnasial uddannelse, 9 semestre fordelt på 4½ år, hvor de første 1½ år går med praktik. Herefter 3 år med et teoretisk forløb. Hvis man har en adgangsgivende erhvervsfaglig baggrund springer man værksted og praktik over og kan gå direkte ind på den teoretiske del.

En del elever møder med en elektrikeruddannelse, og de har det nemmere på studiet end mange andre, i hvert fald i de sidste semestre, hvor installatørprøven fylder meget. For elektrikere er uddannelsen et alternativ til elinstallatøruddannelsen, hvor den ganske vist tager et år længere, men så til gengæld giver flere jobmuligheder.

Hvis man på maskinmesteruddannelsen vælger det maritime valgfag på 8. semester, skal der gennemføres en række kurser, der lever op til internationale krav. Kurserne har fokus på sikkerhed til søs og består af brandslukning, røgdykning og udsætning og betjening af redningsmidler som redningsbåde og redningsflåder etc. AAMS gennemfører disse 14 dages kurser hos Singapore Maritime Academy i et internationalt miljø.

At en del af uddannelsen foregår på engelsk er med til at ruste eleverne til arbejde til søs, hvor det meste foregår på engelsk. Lidt mere end en fjerdedel af de studerende vælger at gå søvejen.

Danske søofficerer sejler under DIS-overenskomst, hvor man arbejder 11 uger ude og har fri i 11 uger med fuld løn. Udenlandske officerer har ikke denne friperiode med fuld løn, så derfor er de danske maskinmestre presset af konkurrencen.

AAMS tilbyder fjernundervisning, her er det ofte ældre elever med familie og med mere erhvervserfaring der vælger dette. En del, som arbejder på olieboreplatforme, vælger denne undervisningsform.

Da Navitas blev planlagt for 10 år siden var der 250 elever på maskinmesterskolen, og man mente, at man var tilpas fremtidssikret ved gøre plads til 600 elever.

Men virkeligheden er imidlertid, at der nu er 1.000 elever i alt på AAMS og ca. 100 undervisere, hvilket gør det til Danmarks største maskinmesterskole. Optaget i sommer var på ca. 100 elever. Så pladsen på Navitas udnyttes fuldt ud, foruden der også er mindre afdelinger ude i byen.

Lektor på AAMS, Thomas Frederiksen, stod for den tekniske rundvisning og fortalte også om de avancerede installationer og også om nogle af de vanskeligheder, der har været i de første år i bygningen. Fx med nedblæsning af et halvtag, tæring af kølerør, lejenedbrud på ventilationsmotorer, forkert mærkning af elanlæg osv. Rundvisningen førte os op på taget, hvor der er installeret 375 kW solceller, som er med til at sikre, at bygningen lever op til Energiklasse 1 i Bygningsreglementet.

Der var fra taget en fin udsigt over havneområdet, til Aarhus Ø, den tidligere containerhavn og Grundfos Kollegiet, der er et 12-etagers højhus, hvor der også bor flere af maskinmesterskolens elever. Samt naturligvis til Bestsellers flotte 22.000 m2 store kontorbygning, der er nærmeste nabo.

Rundvisningen gik også til skolens maskinlaboratorium hvor der bl.a. er en motor og en kedel og en turbine. Eleverne nyder desuden gavn af de tekniske installationer i Navitas, hvor både energistyringssystemer, vandbehandlingsanlæg og køle- og ventilationsanlæg er tilgængelige og bruges i undervisningen. CTS-anlæg en udvidet 

brugergrænseflade, der viser husets driftstilstande med særligt fokus på indeklima og energiforbrug. Et stort lavvandet bassin ved siden af Navitas giver eleverne mulighed for at lave øvelser med pumper mv. Bygningen køles indirekte via varmevekslere med havvand, men der kan skiftes over til køling med NH3, når havvandet bliver for varmt.  

Hovedentreprenøren på Navitas var indtil august 2013 entreprenørselskabet Pihl & Søn, som desværre gik konkurs undervejs.  Det lykkedes dog at finde en løsning, så byggeriet kunne færdiggøres til tiden med begrænset tab. Entreprenørselskabet A. Enggaard stod for dette i vidt omfang med de samme underentreprenører, som tidligere havde arbejdet for Pihl & Søn.

_________

Faktaboks

Maskinmesteruddannelsen:

1. semester: Værkstedsundervisning

2. semester: Værkstedsprojekt og virksomhedspraktik

3. semester: Virksomhedspraktik

4. semester: Grundlæggende tekniske fagemner og metode

5. semester: Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg

6. semester: Drift af maskiner og tilhørende tekniske anlæg

7. semester: Maskinmesterprofessionen, projektering

8. semester: Specialisering, valgfag

  • Termisk projektleder
  • Energi (international, på engelsk)
  • Maritim (international, på engelsk)

9. semester: Afsluttende virksomhedspraktik og bachelorprojekt

________

Faktaboks

Navitas 

  • Den stjerneformede bygning – tegnet af Kjær & Richter sammen med Christensen & Co arkitekter fungerer med sine mange og innovative energiløsninger som et laboratorium i skala 1:1. 

  • 38.000 m2

  • 2.700 studerende, undervisere, forskere, iværksættere og virksomheder under samme tag
  • 20.000 m2 offentlige p-pladser på to kælderetager giver plads til 450 biler

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.