top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2014-11-12 TV2

Onsdag den 12. november besøgte Fynsk Sektion TV2 Danmark i Odense.

TV2 Danmark er en dansk public service tv station, der med sin seerandel på over 30 % siden 1991 har været Danmarks mest sete tv-kanal. Virksomheden har hovedsæde på det gamle kvægtorv på Rugårdsvej i Odense og har desuden en afdeling i København. TV 2 råder over seks tv-kanaler og har desuden mange aktiviteter på internettet.

Onsdag den 12. november besøgte Fynsk Sektion TV2 Danmark på Rugårdsvej i Odense. Vi blev modtaget af Jørgen Mathiesen og Poul Erik Schulz, som selv er trofaste medlemmer af Elektroteknisk Forening, og som nu optrådte i rollen som værter og foredragsholdere. De fortalte engageret om stationen og de tekniske installationer.

-TV2 sendte første gang den 1. oktober 1988 og man sendte 2.000 timers tv det første år. I 2013 sendte vi 42.500 timers tv fordelt på 6 kanaler, fortalte Jørgen Mathiesen.

- Vi er den mest sete tv-kanal siden 1991. Vi ved, hvem der ser hvad. Seertallene overvåges løbende med såkaldte TV-metre af TNS Gallup. 1.000 husstande med 2.200 personer har et tv-meter, og der skiftes løbende ud i gruppen, så resultatet hele tiden er statistisk korrekt. De, der har et tv meter må ikke fortælle videt og bredt om det. Seertallene har afgørende betydning ved salg af reklamer. For tiden går meget tv-kigning over på smartphones og tablets, og her er man også i gang med at registrere seertal, sagde Jørgen Mathiesen.

(Seertal kan ses her: http://www2.tns-gallup.dk/nyhedscenter/statistik/tv-meter-seertal.aspx)

- Vi er ca. 1.000 ansatte i TV2 Danmark, 500 i Odense og 500 i København, cirka halvdelen er journalister.  Tallet inkluderer ikke medarbejderne i regionerne. Det relativt høje antal skal ses på baggrund af, at der er nogen på arbejde hele tiden, så vi er her ikke samtidigt.

- Vores omsætning var i 2013 2,5 milliarder kr., hvoraf de 1,3 milliarder kom fra reklamesalg og 1,1 milliarder fra abonnementer. Vi er et statsligt aktieselskab, et salg af TV2 var engang på tale, men det måtte opgives.

Det blev fra starten besluttet, at TV 2 skulle fungere efter en entreprisemodel, hvor nyheder, aktualitet og sport blev produceret af stationen selv, mens øvrige programmer enten var licenskøb af film og serier eller programmer lavet af eksterne produktionsselskaber. TV 2 er nu ikke længere forpligtet til at købe programmer i entreprise, men det har ikke ændret TV 2s programindkøb, at kanalen nu er mere frit stillet i sine programforpligtelser.

I 2003 blev selskabskonstruktionen ændret og siden har TV 2 været et statsligt ejet aktieselskab. Fra 2003 har TV2 Danmark ikke modtager licensmidler. Men regionerne får stadig licenspenge.

- De regionale tv-stationer er en af vores største forcer i nyhedsdækningen – vi kan lynhurtigt få et kamerahold ud til et snevejr i Nordjylland. I modsætning til DR tv. Jørgen fremhæver samtidigt at der er et fint kollegialt samarbejde på medarbejderniveau med både DR og Viasat, hvor der fx udveksles optagelser og samarbejdes omkring nedtagning af signaler og programmer.

Imponerende nyhedsstudie

Et nyt nyhedsstudie blev taget i brug i 2013 og det er indrettet med nyeste teknik: automatiske kameraer, kæmpe tv-bagprojektionsvæg, alt lys er LED. Der er solafskærmning og glasvægge, hvor lysgennemgangen kan styres. Nyhedsstudiet er det centrale omdrejningspunkt hos TV2 og det ligger nu fuldt synligt fra den store mellemgang i bygningen, kun afskærmet med glasvægge.

En af nyskabelserne ved det nye studie er den rundede og 11 meter lange HD-storskærm, der har krævet en særlig konstruktion, hvorved man undgår striber mellem forskellige billedfelter. Lyskilderne til bagprojektionen er 4.000 W xenonlamper – en ny pære koster 7000 kr. og den holder 700 timer, fortalte Jørgen Mathiesen.

Det nye nyhedsstudie indbefatter også et nyt vejrstudie og en udendørs vejrgård, hvorfra TV2 Vejret nu sender sine mange vejrudsigter også til de regionale stationer og til TV2 News. Tidligere lå TV2 Vejret på Kratholm syd for Odense og før det på Sprogø, hvorfra TV2 fra starten blev anerkendte for at levere seværdige vejrudsigter af høj klasse.

Det nye studie er automatiseret, og alle kameragange og indstillinger er lagt ind på forhånd. Der kan dog anvendes et manuelt steadicam som et supplement. Afviklingen af nyhedsudsendelserne styres fra en computer, som står i et hjørne af studiet og herfra styres også lys og lyd. Denne afvikling kan også ske fra andre computere i huset..

De karakteristiske røde ringe i TV2 Nyhederne er lagt ind grafisk, de findes ikke i virkeligheden, og i det hele taget udnyttes grafikken aktivt.

Udover det nyindrettede nyhedsstudie er der kun ét stort studie, som vi også besøgte. Her er loftet er helt fyldt med lamper af alle slags. Studiet anvendes til specielle produktioner som fx Tour de France. Da studiet er fra sidst i 90’erne er lyset overvejende med halogenteknik.

Undervejs på rundvisningen kom vi forbi en logistikafdeling og biblioteket, hvor man har styr på arkiverne. Alle råbånd er registreret og man kan hurtigt finde gamle klip frem. Det meste ligger på servere, men en gang imellem skal man også ned og hente et gammelt bånd i kælderen.

Vi besøgte både afviklingsrum og ”Continuity” hvor man 24 timer i døgnet klipper udsendelser sammen og styrer, hvad der sendes ud på de forskellige kanaler.

Efter rundvisningen så vi en film fra dengang, tv-stationen blev bygget. Arkitekturen er et kapitel helt for sig. Frem til 1987 fungerede bygningen som kvægtorv. Det var arkitekt Kristian Isager der havde opgaven med at tegne den nye TV station. Kvægtorvets midterste del består af en 130 meter lang søjlehal, hvor kreaturer via porte langs jernbanen og vejen kunne komme ind i anlægget. Anlægget er opført i rødt mønstermurværk, der afsluttes af karakteristiske gavle. Ombygningen til en moderne medievirksomhed er foretaget uden at udviske anlæggets oprindelige elementer, og Kvægtorvet rummer nu kontorer, studier og TV-produktionsrum. Den lange søjlehal med de højt placerede vinduesbånd udgør i dag husets midtergang, og er blevet et vartegn for TV2. Enkelte spor fra tiden som kvægtorv er bevaret, fx skriften på væggen: Kreaturtrækning i midtergangen er ikke tilladt.

- TV2’s afdeling i København ligger på Teglholmen, som blev taget i brug i 2006 og er på ca. 12.000 m2 mod de 20.000 m2 Odense. Der har engang været rygter om at hele TV2 skulle flyttes til København, men det er jo en del af den oprindelige public service aftale at stationen skulle ligge i Odense. Al den centrale teknik, lager mv. ligger i Odense. Huset i København er nu heller ikke bygget til opgaven og kan ikke udvides. Så jeg tror ikke det kommer til at ske, sagde Jørgen Mathiesen.

- Bortset fra studierne, hvor lyset styres fra computer, er der automatisk lysstyring i hele huset med dagslyssensorer og bevægelsessensorer. Der anvendes LED lys nogle steder, men generelt er det lysrør. LED er ikke nødvendigvis det bedste altid. Vi har netop udskiftet nogle LED lyskilder i receptionen. Efter tre år var farven blevet helt grøn, fortalte Jørgen Mathiesen.

- Elforsyningen sker via 3 transformere, og der er fuld backup fra 3 nøddieselgeneratorer på 600 - 1.000 kW hvor denne ene er en ældre model. De er altid startklare og er på nettet efter 13 sekunder, og vi kører jævnligt med dem. Vi har olie til 24 timers drift, men kan jo ringe efter en tankvogn hvis vi skulle få brug for mere.

- Vi har gennem årene haft et par strømafbrydelser, en gang var den en simpel ventilator med overgang, der fik et HFI-relæ til at falde ud og med det flere vigtige forsyninger. Efter den hændelse fik vi separate HFI-relæer på alle grupper.

- En anden gang var det en læk i et fjernvarmerør i et teknikrum, hvor en stråle af varmt vand ramte en brandmelder, der så udløste vandtågeanlægget i rummet. Efter kort tid var kælderen oversvømmet – også vores nobreakanlæg, som jeg så måtte ned og koble fra – på trods af brandvæsenets betænkeligheder, de troede det brændte fortalte Poul Erik Schulz.

- Vi har også oplevet engang, hvor vi kørte nøddieseldrift helt planmæssigt pga. noget installationsarbejde. Motorkølingen svigtede, muligvis pga. luft i kølevandet. I hvert fald kom der alarm og dieslen stoppede og vi var helt uden strøm. Heldigvis var det en formiddag, hvor det ikke fik så alvorlige følger. Vi har heldigvis ikke oplevet tilsvarende problemer i de seneste mange år.

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.