top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2014-08-28 Vestbirk Vandkraftværk

Det første stop på Sydjysk Sektions studietur til Aarhus var ved Vestbirk vandkraftværk, øst for Brædstrup og nordvest for Horsens. Driftsassistent John Frederiksen tog imod os og viste rundt.

Værket blev bygget af Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg, (HOFV). I dag er kraftværket, søer og bredarealer ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Den ældste del af værket fremstår velbevaret som en slags museum med de to gamle vandturbiner er ikke længere i drift. Men en nyere vandturbine med tilhørende generator producerer stadig elektricitet – ca. 2 mio. kWh om året.

Tankerne om et vandkraftværk ved Vestbirk opstod under Første Verdenskrig. Krigen havde standset de udenlandske leverancer af kul og diesel, der blev brugt i elværkerne.

Der var på stedet i forvejen en tekstilfabrik med en vandmølle, men fabrikken brændte i 1920 og blev ikke genopført. Nogle af de bygninger, der overlevede branden, kunne så ombygges til boliger for de ansatte på vandkraftværket.

Ved at spærre det oprindelige åløb kunne Gudenåen ledes til kraftværket og med et fald på 10 m give et godt grundlag for elproduktionen.

De store anlægsarbejder varede halvandet år og ændrede landskabet omkring Vestbirk. Mest iøjnefaldende er de tre nye søer Bredvad, Naldal og Vestbirk Sø.  

120 mand arbejdede overalt i området. Nogle gravede kanalen, der i dag forbinder Bredvad og Naldal søer.

Andre støbte og murede kraftværk, sluser, jernbanebro og en vejbro.

Værket blev taget i brug 2. december 1924. Det reddede julestegen i det store område, som det nye kraftværk skulle forsyne med elektricitet.

Jernbanen, som var en del af en strækning fra Horsens til Bryrup findes ikke længere, men en sti anlagt på banedæmningen førte os de 500 m fra en lille P-plads på Søvejen til værket.Stien er i øvrigt en del af en populær vandrerute langs den gamle Bryrupbane. Kanosejlads på Gudenåen er endnu mere populært, der må sejles fra den 15 juni og mange lejer kanoerne ved Vestbirk Camping og tager så turen ned ad åen til Silkeborg. Ved vandkraftværket må de hale kanoerne på land.

John Frederiksen passer godt på værket, messinginstrumenterne fremstod nypudsede og en remtrukket drejebænk er intakt ligesom resten det gamle værksted med det gamle værktøj.I mange år var værket døgnbemandet, hvilket til dels var begrundet i at værket var et knudepunkt i nettet med 4 stk. 10 kV linjer, som der af og til skulle kobles med.

I slutningen af 1950’erne blev kraftværkets mandskab skåret ned fra fem til to mand. Efter 1972 blev det kun tilset af en, nemlig John Frederiksen, der nu som pensionist arbejder på deltid og på den måde driver værket som et levende museum. Den tidligere driftsleder blev i øvrigt dræbt ved en elulykke på værket i 1972, hvilket vi kunne læse om i maskinjournalen.

Værket blev bygget af Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg, (HOFV). I dag er kraftværket, søer og bredarealer ejet af Skov- og Naturstyrelsen, men HOFV driver fortsat kraftværket.

HOFV solgte værket og søerne til Skov- og Naturstyrelsen i 1979, men forpagter og driver endnu anlægget som arbejdende museum.

En ålesluse etableredes fra starten. Men i begyndelsen af 1990’erne anlagdes et fiskestryg. Herved kom der betydeligt mindre vand til turbinerne, og da man i 70’erne havde installeret den nye turbine, som alene kunne aftage den reducerede vandmængde (op til 12 m3/s), var der ikke længere økonomi i at renovere de gamle anlæg med de flotte Thrige generatorer, da der opstod fejl på dem. Men de står der altså stadig.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.