top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2014-08-26 Aarhus Havn

Efterårets første medlemsmøde i Elektroteknisk Forening Jydsk Sektion blev afholdt d. 2014.08.26 hvor Aarhus Havn var på programmet. 20 medlemmer af Elektroteknisk Forening Jydsk Sektion var sat i stævne på Mindet 2 i Aarhus, hvor vi blev budt velkommen af Jens Bruun Madsen som blev ansat på Aarhus Havn i 1971 og som følge deraf ved en masse om Aarhus Havn, i dag er Jens dog pensionist. En bus var klar til os for en rundtur på havnearealerne.

Navnet Aarhus stammer i tidernes morgen fra ordet A-os som betyder åmunding og Aarhus Å løber da også ud i havnen ved Mindet hvor vi mødtes til dagens medlemsmøde. Senere er A-os så blevet til Aros for til sidst at blive til Århus, som så igen senere er blevet til Aarhus med to a´er.
 
Værdier, vision og mission
Aarhus Havns mission er at levere effektiv og pålidelig havneinfrastruktur og havneservices til mden rigtige pris og derrved bidrage væsentligt til, at virksomheder i Danmark har let adgang til konkurrencedygtig og miljøvenlig søtransport.

Aarhus Havns vision er at være Danmarks førende og Europas mest effektive erhvervshavn samt betydende transithavn for søtransport mellem Østersølandene og resten af verden.

Aarhus Havns værdigrundlag tager udgangspunkt i et åbent og dynamisk samspil med kunder, samarbejdspartnere og det øvrige samfund. Aarhus Havn skal være en attraktriv arbejdsplads for medarbejdere, der er produktive og fleksible, og som tager ansvar.

Fremtidsplaner til 2022
Udbygningen af Aarhus Havn blev fastlagt i en masterplan vedtaget i Aarhus Byråd i 1997, hvor bl.a. en forbedret infrastruktur i Østhavnen skal være på plads i 2020 hvor tunnelen under Marselis Boulevard forventes at være klar. Planen er revideret undervejs, men store dele af den er allerede realiseret eller i gang.

Masterplanen for Aarhus Havn arbejder hen imod en samlet godskapacitet på 20 mill. årligt i 2020. Havnen udbygges til ca. 180 hektar eller 1.800.000 m2, og den maksimale vanddybde er projekteret til 15,5 m ved kajen. Med i alt 1300 meter kaj, 550.000 m2 landareal og en vanddybde på 14 meter kan havnen modtage verdens største containerskibe med partlast i havnen.

Første etape af Aarhus Havns store udbygningsplan var en ny containerterminal i Østhavnen. Terminalen blev færdig i april 2001 og omfatter 500 meter kaj med en vanddybde på 14 meter og ca. 250.000 m2 landareal. Anden etape – en udvidelse med yderligere 800 meter kaj og mere end 300.000 m2 landareal blev taget i brug d. 1. september 2007.

Multiterminalen nordøst for Oliehavnsområdet er i færd med at blive forlænget. Havneområdet bliver på ca. 80.000 m2 med 14 meters vanddybde og får betegnelsen Omniterminalen. Det skal fortrinsvis bruges til omsætning af godstyper, der ikke kræver oplagring under tag eller faste kraner, f.eks. bulkvarer eller vindmølleprojekter, der gøres klar til afskibning. Indretningen vil blive udført i tæt samarbejde med de kunder, der ønsker at benytte arealet.
 
Facts om Aarhus Havn:

700.000 containere behandles i havnen hvert år
50 % af alle container i Danmark er igennem Aarhus Havn
9 mill. tons gods behandles
7000 skibe anløber havnen hvert år
Aarhus Havn er blandt de mest effektive når det kommer til løft pr. kran (ca. 1 løft pr. min.)
1,2 mill. passagerer rejser til og fra havnen hvert år
1.3 bill. kr. er investeret i havnen i de sidste 10 år
Ca. 130 ansatte
Overskud på ca. 30 mill. kr. i 2013

Den største enkeltvirksomhed på Aarhus Havn er Aarhus Karlshamm som producerer alt lige fra olier til madlavning og ingredienser til parfume.

Aarhus Havn indgår i det europæiske transportnetværk, hvor Aarhus Havn er udpeget som en af de få danske havne til det klassificerede Core-network.
 
I 2013 har Aarhus Havn fastholdt positionen som Danmarks største containerhavn og offentlige bulkhavn samt Vestdanmarks største personfærgehavn. De samlede infrastrukturafgifter af godsomsætningen (skibs- og kajafgifter) blev 79 mill. kr. mod 81 mill. kr. i 2012. Den lavere omsætning skyldes primært, at Förde Reederei Seetouristik (Kattegatruten) ophørte med sejlads til Kalundborg ultimo året. Sydterminalen i containerhavnen er den største i Danmark og i Norden er den kun overgået af Göteborg.

En række krydstogtrederier benytter Aarhus som destination. Der er hvert år ca. 15 anløb som benytter 10 m kajen i Sydhavnen. I 2013 var der ca. 36.000 gæster plus besætningsmedlemmer fra disse anløb. Krydstogtbranchen har etableret netværket Cruise Destination Aarhus med det formål at udvikle Aarhus og Østjylland til den bedst mulige krydstogtsdestination. Ambitionen er at nå op på ca. 85.000 krydstogtturister i 2015.

Et spændende besøg på Aarhus Havn blev afsluttet med sandwich, øl og vand i NRGi´s 60/10 kV station Midtkraft, hvor Brian Guldbæk fra NRGi fortalte om ombygningen af 60/10 kV stationen.

En stor tak skal fra Elektroteknisk Forening Jydsk Sektions side lyde til Brian Guldbæk fra NRGi og Jens Bruun Madsen fra Aarhus Havn for fantastisk spændende og interessante indlæg om henholdsvis Aarhus Havn og NRGi´s 60/10 kV transformerstation.
mwh

Jydsk Sektion sponseres af:

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.