top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2014-04-03 Generalforsamling Fynsk Sektion

Generalforsamling Fynsk Sektion

Generalforsamlingen i Fynsk Sektion blev holdt i Jylland, nemlig hos ABB i Fredericia. I formand Peter Larsens fravær var det næstformand Henrik Præstegaard, der bød velkommen.Henrik Præstegaard

Henrik Præstegaard gennemgik dagsordenen og forslog Finn Mikkelsen som dirigent.

Finn Mikkelsen blev valgt uden modkandidater.

Herefter aflagde Henrik Præstegaard beretningen for 2013.

- Der har i 2013 været afholdt 4 bestyrelsesmøder og 8 medlemsarrangementer samt to hovedbestyrelsesmøder. Året startede med den traditionsrige torskespisning den 2. januar på Møllekroen, hvor vi skulle høre foredrag om den kommende letbane i Odense. Dette foredrag blev aflyst grundet sygdom. Torsken var til gengæld god, som sædvanligt.

- I februar var vi ved Ib Andreasen i Langeskov, hvor vi bl.a. så hvorledes de laver vindmølletårne som boltes sammen. Der var 40 deltagere.

- I april havde vi generalforsamling, som blev afholdt ved Sydfyns Elforsyning i deres nye domicil, hvor vi fik et indblik i en moderne elforsyning. 42 deltagere.

- I april var der også en studietur til Hamborg, hvor vi bl.a. besøgte Airbus Deutschland. En god tur både fagligt og socialt. Der var 30 deltagere.

- I maj måned var der et arrangement med elbiler og ladestationer ved Better Place og Autohuset Vestergaard. Der var 30 deltagere. Jeg kan oplyse, at Autohuset Vestergaard eksisterer stadig!

- I september var vi i Nyborg, hvor vi besøgte NORD og hørte om destruktionen af farligt affald. Der var 35 deltagere.

- I oktober besøgte vi Riegens og hørte om lys, både om armaturer og lyskilder herunder en del om LED. Der var 27 deltagere.

- I november var der et arrangement om projektering af det nye OUH. Der var 45 deltagere.Stella Mortensen

- Jeg synes, 2013 har været et spændende år med mange gode møder og ikke mindst en fantastisk tilslutning til møderne - i alt har 311 deltaget, det er flot, når vi sammenligner med landstallene.

- Bestyrelsen vil sige tak for opbakningen på møderne, det er jo dejligt at det ikke er nødvendigt med aflysninger.

- Så vil jeg lige nævne, hvad vi har lavet i år, selv om det ikke rigtigt hører til beretningen.

- Vi startede med torskespisning og foredraget om letbanen. Foredragsholderen var blevet rask. For en sikkerheds skyld havde vi arrangeret 2 foredragsholdere, så det kunne næsten ikke gå galt. Der var 62 deltagere.

- I februar havde vi et møde med Fionia Lighting og gartneriet PKM, hvor vi hørte om plantelys og drift at et drivhusgartneri. Der var 24 deltagere.

- I marts havde vi et arrangement om den nye Odins Bro og lidt om Odense Havn. Et spændende arrangement, som krævede at man var rimeligt mobil. Der var et max. deltagerantal på 40, men der kom alligevel 43.

Og så her den 3. april holder vi generalforsamlingen ved ABB med 31 tilmeldte, sluttede Henrik Præstegaard sin beretning, som blev godkendt med en klapsalve.

Herefter fik Stella Mortensen ordet for regnskabet.

Kassebeholdningen er i årets løb reduceret fra 66.046 kr. til 62.750 kr. Indtægterne er fordelt ligeligt på indbetalte deltagergebyrer og tilskud fra hovedforeningen. Udgifterne er bl.a. bestyrelsesmøder, vingaver til foredragsholdere, markedsføring samt en spørgeskemaundersøgelse.

Regnskabet blev godkendt.

Herefter gav Finn Mikkelsen ordet til generalsekretæren, som fortalte om hovedforeningens regnskab, dette blot til efterretning.

Indtægterne var i 2013 som forventet i budgettet — de lavere kontingentindtægter blev opvejet af flere annonceindtægter.

På udgiftssiden var der brugt lidt mindre end budgetteret på bestyrelseskontoen, webkontoen, diversekontoen og tilskud ift. nye medlemmer, så i stedet for et forventet underskud på 58.609 fik vi et på blot 34.920 kr., hvilket er et tilfredsstillende resultat.

- Succes handler om at justere forventninger, sagde generalsekretæren.

I 2014 budgetteres med ekstraordinære markedsføringsudgifter til en stand på El & Teknik udstillingen, på et netværksmøde i den forbindelse og fremstilling af en plakat. Dermed forventes et underskud på 157.531 i år.

Plakaten kan downloades fra hjemmesiden, fortalte generalsekretæren, som også opfordrede medlemmerne til at melde sig til det gratis netværksmøde på OCC den 6. maj kl. 13.00.

Hovedbestyrelsens store udfordring er det faldende medlemstal — i 80’erne var vi over 3.000 nu nærmer vi os 1.000 medlemmer på landsplan. Det faldende medlemstal og hvad vi skal gøre ved det er hovedtemaet på bestyrelsesseminaret hvert år.

- I 2015 forhøjer vi kontingentet med 10 kr. til henholdsvis 690 kr. i normalkontingent og 490 kr. i nedsat kontingent til efterlønnere og pensionister. Uden ekstraordinære udgifter i 2015 er vi tilbage ved et mere normalt forventet underskud på 65.184, fortalte generalsekretæren. Vi lever lidt over evne, men der er stadig ca. 1 mio. kr. på kontoen.

Herefter var der valg til bestyrelsen. Stella Mortensen og Egon Hansen var på valg og begge blev genvalgt. Også Henning Rasmussen blev genvalgt som revisor.

Under punktet Eventuelt opfordrede Henrik Præstegaard til at invitere en kollega med som gæst til et arrangement for derigennem at skaffe nye medlemmer.

Han oplyste videre, at der indledt et samarbejde med IDA Elteknik, hvor vi kan invitere til hinandens arrangementer, når der er basis for det. Og vi har fået en henvendelse fra en forening med 25 virksomhedsmedlemmer, der kalder sig EL-QA, og som arbejder med elsikkerhed og elkvalitet, om en mulig optagelse i Elektroteknisk Forening. Vi har meldt positivt tilbage og afventer nu deres afgørelse.

AEJ

Få din annonce vist her. Læs mere

Referater


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.